Datacenter og varmeværk i tæt samarbejde i Sæby

Planerne for et nyt datacenter ved Sæby i Nordjylland rummer spændende perspektiver for udnyttelse af overskudsvarme i fremtiden. Andelsselskabet Sæby Varmeværk har ansøgt om lokalplan for etablering af et nyt datacenter som direkte nabo til varmeværket, så der bliver nem adgang til at genbruge varmen.

“Der bliver tæt integration mellem datacenter og varmeværket, hvor kølingen forbindes med varmeforsyningen, så begge sider af varmepumpen udnyttes optimalt. Varmeværket leverer dermed køling til datacentret, og datacentrets overskudsvarme leveres til varmeværket,” skriver konsulenthuset COWI i sin ansøgning på vegne af Sæby Varmeværk.

Forsyningsselskabet er i dialog med internationale investorer, der er interesserede i at opbygge et datacenter og indgå i samarbejdet, som vil bidrage til den grønne omstilling. Udnyttelse af overskudsvarmen forventes at bidrage med 60.000 MWh årligt, svarende til tre gange mere end varmeværkets eksisterende solvarmeanlæg. Solcelleanlægget leverer ifølge ansøgningen varme til 23 pct. af de 3.600 forbrugere i forsyningsområdet, så dermed kan datacentrets overskudsvarme rundt regnet levere varme til tre fjerdedele af det lokale forbrug.

“Projektet i Sæby er et godt eksempel på det store potentiale i overskudsvarme fra datacentre,” siger direktør Henrik Hansen fra Datacenter Industrien.

“Her har vi et tæt samarbejde mellem datacenter og forsyningsbranche – også helt bogstaveligt – og det er vejen frem for endnu bedre udnyttelse af overskudsvarme. Politikerne er på vej med afgiftsfritagelse for varme fra datacentre i det nye klimaudspil, og det er et vigtigt skridt på vejen. Men udover dét skal vi også have fokus på de øvrige tekniske og lovmæssige forhindringer, der måtte ligge i vejen for andre nye og eksisterende projekter her i landet,” påpeger Henrik Hansen.

Frederikshavn Kommune fremhæver i sit debatoplæg om lokalplanen, at kommunen skal være 100 pct. forsynet med vedvarende energi inden 2030.

“Hvis dette skal kunne lade sig gøre, er det nødvendigt at fokusere på hele energikredsløbet, så der sikres en så bæredygtig produktion og forbrug af energi som muligt. Dette inkluderer blandt andet udnyttelse af virksomhedernes overskudsvarme,” lyder det Frederikshavn Kommune.

Det nye datacenter placeres på et 46.400 kvm areal ved industrikvarteret i den sydlige udkant af Sæby med adgang til stabil strømforsyning fra Nordenergis eksisterende 60 kV net og stærke fiberforbindelser under Kattegat. Centret udbygges i etaper med forventeligt to datahaller med fire etager i op til 20 meters højde og varmepumper placeret i separate bygninger.

Plan & Miljøudvalget i Frederikshavn Kommune behandler ansøgningen 1. september, hvorefter forslaget til ny lokalplan sendes i offentlig høring frem til 1. oktober 2020.