Code og Conduct

 1. Formål
  1. Code of Conduct har til formål at sikre, at Datacenterindustriens organisation og aktiviteter ikke medfører brud på dansk- og EU konkurrenceret, herunder ved dannelse af karteller eller anden ulovlig markedskoordination gennem ulovlig informationsudveksling mellem medlemmer i forbindelse med møder og andre aktiviteter arrangeret af Datacenterindustrien.
  2. Medlemmerne forpligter sig ved indtræden til at gøre sig bekendt med Code of Conduct, hvis seneste version gøres tilgængelig på Datacenterindustriens hjemmeside.
 2. Ulovlige aktiviteter
  1. Medlemmerne må hverken dele eller drøfte følgende:
 • Konkrete oplysninger om nuværende og fremtidige priser, herunder rabatter og lignende oplysninger af konkurrencemæssig betydning.
 • Oplysninger, der er egnet til at afsløre planlagt fremtidig produktion, salg, investeringer eller forretningsudvikling.
 • Oplysninger, der er egnet til at afsløre marginalomkostninger og profit.
 • Oplysninger vedrørende markedsandele, produktionskapacitet, forsknings- og udviklingsplaner, marketings- og distributionsstrategier, aktuelle eller forventede tilbud, kundelister, afvisning eller opsigelse af kunder, territorier samt salg til specielle kundegrupper.
 • Standardvilkår, der direkte eller indirekte påvirker prisfastsættelsen, herunder eksempelvis betalingsvilkår og lignende.
 • Informationer, der er egnet til at modvirke innovation og produktudvikling, herunder fx produktdifferentiering og teknisk udvikling.
  1. Det er til enhver tid eksklusionsgrund fra Datacenterindustrien, såfremt et medlem deltager i ulovlige aktiviteter, hvad enten det finder sted inden for eller uden for Datacenterindustriens virkerum.
  2. Datacenterindustrien er på tilsvarende vis afskåret fra på nogen måde at deltage i aktiviteter, der strider imod ovenstående punkt 2.1, herunder også formidling af retningslinjer og anbefalinger, som er egnet til at være konkurrencebegrænsende.
 1. Lovlige aktiviteter
  1. Medlemmerne er tilladt at dele og drøfte følgende informationer:
 • Generelle information om markedsudviklingen, herunder fx vækstpotentiale, råvareudbud og generelle trends.
 • Aggregeret og statistisk information, herunder fx historiske priser, som er mere end 1 år gamle og hvis det indsamles af Datacenterindustrien til gavn for alle medlemmer på en sådan måde, at det ikke er muligt at identificere, hvilke konkrete medlemmer oplysningerne vedrører.
 • Generel information om nye eller mere effektive produktionsmetoder.
 • Generel og neutral information om omkostningsudvikling.
 • Neutral information om ny faglig viden.
 • Generelle standardvilkår, der ikke er egnet til eller faktisk kan påvirke konkurrencen.
 • Oplysninger om uddannelser, miljø og etik til brug for en positiv udvikling af branchen og det offentlige image.

Code of Conduct er udstedt af Foreningens bestyrelsen den 21. marts 2017.