Folkemøde-debat prikkede hul på myter

“Er Danmark klar til datacentre?” lød overskriften på en debat, som Dansk Fjernvarme havde indbudt til på Folkemødet på Bornholm.

Datacenter Industriens direktør Henrik Hansen deltog i panelet, og han fastslog i debattens første indlæg, at både Invest in Denmark og Datacenter Industrien er klar til at tage imod og møde den store interesse for at etablere sig i Danmark.

Debattens emner kredsede også om datacentrenes store strømforbrug. Det har været fremført, at datacentrene kan medføre en stigning i kulforbrug til elproduktion, men Henrik Hansen pegede på, at datacentre er en del af løsningen for den grønne omstilling.

“Investorerne er meget fokuserede på vedvarende energi, og de slår på en grøn profil som en vigtig del af deres image. Så datacentrene skal tænkes ind som en del af løsningen,” understregede han.

Formand for Klimarådet, Peter Birch Sørensen, har i sin seneste rapport peget på, at nye datacentre kræver yderligere fart på udbygningen med grøn strøm.

“Hvis vi øger strømforbruget med anslået 14 pct. fra nye datacentre, så skal der ske yderligere udbygning af vedvarende energi. Når vi øger energiforbruget, er vi også forpligtet til at øge andelen af vedvarende energi, for at nå vores klimamål,” fastslog han.

Der var dog bred enighed om, at datacentrene også åbner nogle muligheder, f.eks. ved at lægge yderligere bund under den grønne omstilling, og Energinet.dk ser ingen problemer i at levere de store strømmængder og balancere nettet – også med langt mere grøn strøm fra vindmøller.

Under debatten blev der også prikket hul på endnu en myte: At datacentrene får strømmen til så lav en pris, at en del af regningen ender hos de almindelige forbrugere.

Det blev slået fast, at datacentre får samme rabat som andre helt tunge strømforbrugere, og udfasning af PSO-afgifterne vil selvfølgelig også gavne datacentre – nøjagtigt som for det øvrige erhvervsliv.

“Men husk på, at datacentre stadig er meget motiverede for lavere el-forbrug – selvom afgifterne bliver lavere – fordi strømforbruget er så højt. Derfor skal vi også involvere dem i grønne projekter med strømproduktion og udnyttelse af overskudsvarmen. Her er endnu et område, hvor danske virksomheder har potentiale for at udvikle og eksportere know how og teknologi,” påpegede Henrik Hansen.

Folket har talt – ja tak til flere datacentre! Det var det klare resultat af en lille uvidenskabelig afstemningen udenfor teltet hos Energinet.dk