Facebook køber grund på 212 hektar i Esbjerg

Esbjerg Kommune og Facebook har underskrevet en aftale på køb af 212 hektar jord til en pris af 277 mio. kr fremgår det i en pressemeddelelse fra Esbjerg Kommune

Kortet viser størrelsen på grunden, som Facebook har købt af Esbjerg Kommune, og hvor grunden ligger i forhold til Esbjerg centrum. Den underskrevne købsaftale betyder, at Facebook med udgangspunkt i den allerede gældende lokalplan kan starte de indledende planlægnings- og undersøgelsesaktiviteter på det købte areal og dermed afsøge muligheden for at opføre et datacenter ved Andrup i Esbjerg. – Jeg er meget glad for, at Facebook er tilbage i Esbjerg og nu igen undersøger mulighederne for at etablere datacenter i Andrup. Underskrivelsen af købskontrakten er bare den første milepæl i denne proces. Etableringen af et datacenter vil være fuldstændig i tråd med vores ambitioner om at blive en datahub, og samtidig vil opførelsen og driften af et nyt datacenter kunne tiltrække yderligere virksomheder på feltet til Esbjerg samt skabe synergier med vores nuværende virksomheder, siger borgmester Jesper Frost Rasmussen, Esbjerg Kommune.

I 2018-19 var Facebook i gang med undersøgelser af arealet, men besluttede sig for at stoppe arealerhvervelsen og udviklingen af projektet. Esbjerg Byråd valgte efterfølgende at gribe muligheden for at opkøbe jorden i Andrup og erhvervede arealet i 2020 som led i en strategi for at tiltrække investorer, som kan understøtte visionen om at blive en datahub.

– Det er meget glædeligt at se, at vores opkøbsstrategi allerede nu resulterer i et salg af hele arealet. Ethvert udviklingsprojekt i denne skala tiltrækker naturligvis en del opmærksomhed, ikke mindst fra naboområderne, hvilket også var tilfældet i 2019, og vi så også, at der gennem god dialog og samarbejde blev fundet gode løsninger på de ting, der kunne bekymre. Et godt eksempel fra 2019 er aftalen om forbedringer af trafikforholdene, hvor der blev fundet gode løsninger for alle parter. Vi skal selvfølgelig forsætte det gode samarbejde i forbindelse med de kommende aktiviteter i Andrup, siger Jesper Frost Rasmussen.

Lukasz Lindell, talsmand for Facebook, bekræfter købet af arealet: – Vi genoptog for nylig vores undersøgelser af Esbjerg som et muligt sted for et fremtidigt datacenter og købte 212 hektar jord. I de kommende måneder vil der blive udført nogle indledende, forberedende arbejder, som vil være med til at understøtte den videre udvikling af arealet. Opførelsen af et datacenter starter først, når der er truffet en endelig investeringsbeslutning. Vi er desuden glade for at samarbejde med så godt et team i vores undersøgelser af, hvordan Esbjerg eventuelt kan understøtte vores forretnings fremtidige behov.

Offentliggørelsen af, at en af verdens største tech-virksomheder undersøger mulighederne for at bygge et hyperscale datacenter i Esbjerg, understreger med al tydelighed, at Esbjerg Kommune og Business Esbjergs er godt på vej til at realisere visionen om at skabe et vigtigt nordeuropæisk digitalt knudepunkt.

– Det professionelle, tætte samarbejde mellem Business Esbjerg, Esbjerg Kommune, Invest in Denmark og Din Forsyning har igen vist sig at være afgørende for, at vi lykkes med at tiltrække sådanne store investeringer, siger Karsten Rieder, der er erhvervschef i Business Esbjerg.

Læs historien her

Google acquires additional land in Fredericia

Fredericia City Council has approved the sale of a business area of ​​just over 120,000 sqm to Google. The land is a direct extension of the current data center in Taulov. A purchase of an additional approximately 375,000 sqm was also approved.

“With the purchase of the additional land, we get the opportunity to expand our presence at a later date. Exactly how is still too early to say”, says Google’s data center manager, Arni Jonsson, in the press release.

Google has not taken a position on how and when the additional land will actually be used.

In 2015, Google bought a 730,000 m2 area in Fredericia, and in 2020 after two years of construction, the company was able to celebrate the opening of the new data center. Having one of the world’s largest tech companies in the municipality provides both jobs and exciting opportunities for cooperation for the benefit of the municipality’s citizens and associations. Google’s green profile also falls into good soil in Fredericia, according to the Mayor Steen Wrist.

“We are proud and happy that Google has chosen to get involved in Fredericia. With the purchase of the additional land, Google is buying into more options here in the future, and that is extremely positive. And of course a statement that Google wants to invest in Fredericia. ”

Google has a tradition of actively engaging with the local community. In Fredericia, the city’s mechanical engineering school has twice received scholarships, which has helped to develop a new teaching process and the construction of a mini test data center.

Read the full press release here.

Datacenterbranchen introducerer ”Øko-mærkning” af datacentre i Danmark

PRESSEMEDDELELSE

Datacenter Industrien starter certificering af datacentres miljøpåvirkning. Initiativet kommer efter en årrække med stor vækst i antallet af og størrelsen på datacentre i Danmark. Certificeringen skal sikre gennemskuelighed og dermed øge efterspørgsel på grøn IT – og udvikling af mere bæredygtige datacentre.

Danmark er for alvor blevet et datacenterland, hvor antallet og størrelsen på datacentre vokser i takt med, at danske og udenlandske virksomheder lægger deres servere og datacentre i Danmark. Det er en udvikling som drives af tre væsentlige trends:

  • Virksomheder flytter servere i colocation datacentre og i ”skyen”
  • Flere og flere funktioner i vores liv og arbejde drives af IT, som er i konstant vækst
  • Danmark har med succes tiltrukket datacentre fra IT-giganter som Apple, Facebook og Google

Rapporter om datacentres udvikling peger på, at datacentre vil bruge mellem 10 og 20 pct. af Danmarks strømforbrug inden 2030. Med den succesfulde vækst følger et ansvar for at bidrage med bæredygtige teknologier i datacentre. Det er derfor at Datacenter Industrien nu starter certificering af datacentre, som gør noget særligt for at mindske energiforbruget og genbruge overskudsvarmen.

”Datacenteroperatører i Danmark har gennem flere år gjort et kæmpestort stykke arbejde for at mindske strømforbruget. Og med nye ændrede energiafgifter er der i 2021 åbnet bedre mulighed for udnyttelsen af overskudsvarmen fra datacentre,” fortæller Henrik Hansen, adm. dir. i Datacenter Industrien.

”Nogle operatører udnytter allerede deres overskudsvarme til produktion af fjernvarme. Vi indfører nu denne certificering, så kunderne kan bruge vores certificering i deres valg af grønne datacentre til deres IT-løsninger”, fortsætter Henrik Hansen.

Kendskabet til certificeringen skal udbredes til kunder nationalt og internationalt, så både efterspørgsel og udbud vil vokse til fordel for miljøet. Certificeringen vil blive udviklet med en skala for grøn profil, som man kender det fra hårde hvidevarer og bilers grønne ejerafgift. Det skal sikre, at der løbende arbejdes på at forbedre klimaaftrykket af datacentre med de muligheder og teknologier, som byder sig til.

Der er sammensat et udvalg af 12 personer, med medlemmer inden for og uden for datacenterbranchen til at vurdere de datacentre, som ansøger om grøn certificering. Sammensætningen skal sikre såvel brancheerfaring samt et kritisk syn fra repræsentanter for universiteter, læreanstalter m.fl.

I første omgang er der fire datacentre, som har fået certificeret deres løsninger til genbrug af overskudsvarmen til brug for fjernvarme. Det er JN Data i Silkeborg, Danfoss på Als, DTU i Risø og Penta Infra i Albertslund.

Yderligere information

Henrik Hansen, administrerende direktør for Datacenter Industrien, telefon 40 13 44 74, hh@datacenterindustrien.dk

Merima Dzanic, COO, Datacenter Industrien, telefon 20 15 50 21, merima@datacenterindustrien.dk

Invitation to the inauguration of the FMS data centre

By Fredericia Maskinmesterskole

It is with immense pleasure that FMS hereby invites the industry to the formal inauguration of a small-scale data centre to which the industry has contributed to. Thanks to the immense support, FMS students will be able to gain a unique insight into data centre operation.

They will get hands-on experience that is otherwise impossible to obtain during training.

Building a data centre for educational purposes in close cooperation with the industry is as of yet something unparalleled in Denmark.

FMS is proud to take this step and put ourselves on the map as providers of skilled workers for the data centre industry.

The inauguration will take place at FMS August 26 at 2 pm – on the top floor of Building A (entry through the main entrance) When the ribbon has been cut, light refreshments will be served.

N.B: For planning purposes as well as COVID-19 restrictions we ask that you please inform us of your participation no later than august 20.

Please send an email to our marketing and communications manager, Dorthe F. Hansen, at dfh@fms.dk in which you state the number of participants

Data Centers Denmark @ hi Tech & Industry Scandinavia

Datacenter Industrien og MCH lancerer Data Centers Denmark konference på hi Tech & Industry Scandinavia messen i Herning den 5.-7. oktober

Data Centers Denmark Conference & Expo er et samarbejde mellem brancheforeningen Datacenter Industrien og MCH Messecenter Herning, som finder sted under hi Tech & Industry Scandinavia i år i Herning.

Datacenter hallen er lokaliseret lige ved siden af Smart Company hallen.

Udover en dedikeret udstillingsdel, kommer Data Centers Denmark Conference & Expo også til at indeholde konferenceprogram med diverse paneldiskussioner, trendforedrag, faglige showcases, netværksområder, underholdning og meget mere.

”Datacenter branchen er en voksende industri i Danmark, og vil komme til at fylde endnu mere i en tid under og efter corona pandemien. Vi er derfor glade for samarbejdet med MCH, hvor den danske datacenter branche bliver eksponeret til årets vigtigste high tech messe.

Efter næsten 2 år uden større fysiske arrangementer, trænger branchen til at mødes, udveksle viden og etablere nye forbindelse i vores dynamiske branche”, siger Henrik Hansen, direktør for Datacenter Industrien.

I MCH, som står for afholdelsen af messen, glæder man sig over det nye samarbejde:

”Med den eksplosive digitale udvikling vi oplever lige nu, er samarbejdet med Datacenter Industrien højaktuel og en styrkelse af messen. Vi glæder os over det nye samarbejde og ser frem til at kunne præsentere de besøgende for et inspirerende program og spændende udstillere”, siger Mona Jakobsen, projektchef i MCH.

Data Centers Denmark Conference & Expo afholdes første gang 5.-7. oktober 2021 under hi Tech & Industry Scandinavia

Læs mere på https://datacenterindustrien.dk/focusareas/data-centers-denmark-expo/

Data Center Summit Denmark gav gode grønne fremtidsbud

Hvordan bygger og driver man CO2-frie datacentre – og hvordan gør man det ansvarligt, transparent og troværdigt? Det var det overordnede tema for den virtuelle konference Data Center Summit Denmark, der blev afholdt 18.-19. maj i et samarbejde mellem Datacenter Industrien og UNEP-DTU Partnership.

Indlæg og paneldebatter nåede vidt omkring ud fra det overordnede tema med flot deltagelse og god spørgelyst. Debatterne førte også til helt konkrete forslag som f.eks. genbrug af eksisterende bygninger til nye datacentre, at bringe data til energien – i stedet for omvendt – og mulighed for at flere mindre aktører kan gå sammen om en PPA for at understøtte produktion af ny, grøn energi.

Her et par udpluk fra udvalgte nøgledebatter:

Plenary Keynotes: Building and constructing sustainable cloud across the globe

Susanna Kass, InfraPrime bød velkommen til panelet og fastslog, at FNs Verdensmål også er en sag for det enkelte menneske.

“Verdensmålene kan også være model for dine egne personlige mål om at stoppe CO2-udledning, og ifølge FN er det ikke for sent. Hvis vi handler nu, kan vi reducere udledningen de næste otte-ti år og holde temperaturstigningerne i ave. Klimaneutrale datacentre kan indgå i en balance, men det kræver nytænkning og symbiotiske forhold,” indledte Susanna Kass.

Joe Kava fra Google, som leder Googles team for alt vedrørende byggeri af datacentre, talte om de modige skridt, der kræves for at imødegå klimaforandringer.

“Alle vores mange Google services kører i datacentre, og energi er en af vores største omkostninger til at køre den infrastruktur. Hvert eneste minut har vi f.eks. upload af mere end 500 timers video til YouTube, der håndteres af vores 21 datacentercampus rundt om i verden. Det gælder f.eks. vores helt nye datacenter i Fredericia, som er et af de grønneste i vores flåde,” fremhævede Joe Kava.

“For os er bæredygtighed også effektivt ressourceforbrug, så vi tænker i cirkulær økonomi, genbrug af materialer og ingen produktion af affald. Når vi f.eks. ikke kan finde ny anvendelse af vores udstyr, så sletter vi alt og sender det ud på brugtmarkedet.”

Når det gælder energiforbrug, er det lykkedes Google at reducere det til en sjettedel i kapløbet om at håndtere stadigt stigende datamængder. Det sker bl.a. ved hjælp af machine learning, som i sig har potentiale til 80 pct. af reduktion af energiforbruget.

“Vi bruger også machine learning til at flytte opgaver til tidspunkter, hvor der er mere grøn energi på nettet. Fleksible opgave udføres dermed på det mest effektive tidspunkt,” forklarede Joe Kava.

“I 2019 var 61 pct. af vores strømforbrug – målt på timebasis – matchet med regionale, CO2-fri energikilder. Og vores ambition er enkel: I 2030 vil vi – 24/7 – have CO2 fri energi i alle vores operationer overalt på kloden. Vores service virker døgnet rundt, og det samme skal vores commitment til det her.”

Hos Microsoft har den ansvarlige for byggeri af datacentre, Douglas Mouton, et endnu skarpere mål at pejle efter.

“Vi har senest opstillet en meget kraftig ambition – vi vil ikke bare være CO2-neutrale, men også nulstille den CO2, Microsoft har udledt gennem alle årene lige siden selskabets grundlæggelse.
Og noget der springer i øjnene hos os er, at materialer som beton, stål og glas kræver enorme mængder energi. Så vi kigger på hele forsyningskæden og har fokus på nye metoder, f.eks. et nyt mix til beton, som kræver langt mindre energi og et større forbrug af træ og fiberforstærkede materialer,” fortalte Douglas Mouton.

Han kunne samtidig pege på en helt utrolig statistik bag et andet vigtigt fokus i byggeprocessen.

“Hvert 40. sekund begår en byggearbejder selvmord globalt, så det er vigtigt, hvordan vi tager os af mental sundhed. Vi arbejder med mange i byggebranchen, og vi ser endda senior executives tage deres eget liv. Det er lidt af en ‘tough guy’ verden, hvor man ikke har fokus på den slags,” fortalte Douglas Mouton.

“Vi skal se bredere på vores påvirkning fra datacentre end bare energi og affald – det handler jo også om mennesker, og hvordan de behandles. Vi deler alle vores erfaringer med jer og opfordrer jer til at gøre det samme.”

Panel: Science-based targets and the climate positive data center

Alberti Ravagni fra InfraPrime gav bolden op til en drøftelse om videnskabeligt baserede mål som vejviser til klimaforbedringer og forretningsmodeller, og det gav en række forskellige bud:

Rob Elder fra Bulk pegede på, at man om et par måneder er på vej med et budget for, hvordan virksomheden vil møde delmålene frem mod at sikre maksimalt 1,5 graders temperaturstigning.

“Vi vil give fuld transparens over vores fremskridt, for det er en nøglefaktor. At være koblet direkte på et net med megen grøn energi er ikke nok – det kan gøre en stor forskel på rapportering, hvad man gør. Et andet området er enten at koble vores datacentre direkte på fjernvarme – det kan vi gøre to steder – eller at kombinere vores ejendomsfokus i koncernen med datacentre. Dermed kan nogle industrier have glæde af at være lokaliseret tæt på et datacentre, f.eks. med vertikal farming,” fortalte Rob Elder.

Anders Mathiesen fra GlobalConnect fortalte, at man tager et meget fordomsfrit kig på f.eks. nye behov for udvidelser.

“Hvis vi skal bygge et nyt datacenter, kan vi så finde en eksisterende bygning, der passer til os, så vi ikke skulle bruge f.eks. ny beton? Som co-lo har vi også et ansvar for, hvordan kunderne performer – vi må give dem de bedste betingelser for at bruge deres udstyr mest effektivt.”

Panelet blev også bedt om nogle bud på, hvilke unikke betingelser Norden kan byde på frem mod målet om klimaneutrale datacentre?

“I Norden har I altid været bevidste om det holistiske i bæredygtighed. Denne bevidsthed som leder i Europa ser vi også bl.a. med det aktuelle boom i PPA’er. Og jeg tror, Norden vil fortsætte med at gå forrest de kommende år,” lød vurderingen fra Vinh Thong Le Nhut, Interxion.

“Hvis vi lægger den grønne energidel til side – for den kan købes overalt – så er der stadig en case i de bredere fordele i Norden,” sagde Rob Elder fra Bulk.

“Klimaet er selvfølgelig en fordel, men en ting, der ikke diskuteres så bredt, er måske overskud af energi. Det er der mange steder i Norden, modsat andre steder i Europa. På to af Bulks lokationer – f.eks. i Esbjerg – er der overskud af energi, så det virker fornuftigt at bringe data til energien fremfor at gøre det omvendt. Skala er også en vigtig faktor. Hvis man kan indbygge skala og give muligheder for at vokse, fordi man har byggegrunde og energi, så giver det mening,” fremhævede Rob Elder.

Kompromisset mellem latency og bæredygtighed blev også drøftet, men de fleste i panelet ser det som en efterhånden forældet diskussion. Og generelt er der optimisme for fremtiden som operatør af datacentre i Norden:

“Jeg har aldrig set så megen interesse som de seneste 6-12 måneder, og jeg tror, det er drevet af bæredygtighed. Hvis man vil have nulemission i 2030, er man nødt til at kigge mod Norden,” lød det således fra Halvor Bjerke, DigiPlex.

Panel:
How are hyperscale data centers fuelling the sustainability agenda with renewables in Europe?

Assar Qureshi fra Invest in Denmark faciliterede debatten og åbnede med spørgsmålet om, hvordan datacentre påvirker bæredygtighedsdagsordenen i Norden?

Her pegede Andreas Espeving fra Vattenfall AB på Facebooks etablering i nordsvenske Luleå som et afgørende gennembrud.

“Det løftede virkelig Norden som en lokalitet for datacentre. Siden har operatørerne drevet PPA-udviklingen og har stadig stor effekt på området. Jeg tror, at vi har brug et mix af forskellig energitilførsel,” lød buddet fra Andreas Espeving.

Hans vurdering af PPA-udviklingen blev bakket op af Olivier Corradi fra Tomorrow.

“Datacentre har givet stor vækst her. Vi tænker mere og mere i additionalitet, og vi er gået fra certifikater uden strøm til bundle med certifikater OG strøm, men det er ikke nok. Vi ser mere på lokale indkøb nu – man vil købe så tæt på som muligt for at have en reel effekt. Det vil skabe en masse forretningsmuligheder,” forudså Olivier Corradi.

Spørgsmål lød så, hvilke barrierer, der står i vejen for udviklingen?

“At blive grøn er ikke en forhindring længere – i dag laver vi projekter helt uden tilskud, så vi er ikke så afhængige af politik på området,” fastslog Peter Munck Søe-Jensen fra Better Energy.

“Den vigtigste forhindring i dag er at forstå, hvilket partnerskab, man går ind i. At forstå, at disse projekter og deres størrelse kræver tæt samarbejde for at finde ud af, hvor det er mest passende at placere dem.”

I forlængelse af dét blev certifikation og kompleksitet nævnt som de to største barrierer.

“Det sidste er primært en udfordring for de mindste spillere. Vi har mange forskellige instrumenter, hvis man vil købe grøn strøm, men det er blevet en jungle at verificere, hvilken effekt det har. Har man købt for billigt, så det ikke reelt er additionelt,” lød spørgsmålet fra Olivier Corradi.

Kompleksiteten er en udfordring i sig selv, og det synspunkt delte Andreas Espeving fra Vattenfall.

“Hyperscalerne kan gøre det her, men her taler vi vel kun fem spillere i Norden. PPA’erne er også ret store, så man skal selv være en stor kunde – det bør kunne deles i mindre parter, så man f.eks. deler en vindpark mellem flere aktører, der køber sig ind. Det er stadig et marked, der skal udvikles og gøres tilgængelig for alle spillerne – også de mindre,” lød forslaget fra Vattenfall-chefen.

Panelet drøftede derefter, hvordan kompleksiteten kan afhjælpes – f.eks. med standardisering og sikring af et ’24/7 match’ med grøn energi.

“Som Google viste, er man ikke 100 pct. CO2 fri hver eneste time af døgnet – her skal lægges pres på markedet for at udvikle det i den rigtige retning. I Polen vil det f.eks. være meget svært at lave et 100 pct. grønt datacenter,” påpegede Andreas Espeving.

Han henviste også til, at mere vedvarende energi i systemet kræver mere fleksibilitet og flere reserver – f.eks. ved, at datacentre supporterer tilbage til markedet med deres egne ressourcer.

“Uanset løsning skal der være høj transparens, og man skal ikke være bange for at dele data – f.eks. om hvor megen energi, man reelt forbruger.”

Flere i panelet pegede også på, at additionalitet kommer endnu mere i fokus i et opgør med greenwashing, men en 24/7 ambition om 100 pct. grøn energi kræver nytænkning fra alle parter.

“Vi vil f.eks. ikke have vindenergi hele tiden, men vi skal have 100 pct. oppetid, så omkostningerne vil ændre sig meget i fremtiden fra time til time. Jeg tror også, det giver nogle muligheder i retning af at påvirke slutbrugerne til at tænke over deres forbrugsmønstre. Hvorfor ikke tilbyde billigere service – f.eks. når solen skinner,” lød det retoriske spørgsmål fra Olivier Corradi.

“Det optimeringspotentiale kunne drive ned gennem hele værdikæden og helt frem til slutbrugerne. Tænk, hvis det var billigere at se Netflix, når vinden blæser…?”

Eventet tiltrak i år 450+ deltagere fra 17 forskellige lande og var sponsoreret af Headline Partners Schneider Electric og Coromatic samt DataCenterGruppen, Bureau Veritas, ABB, InfraPrime og Invest in Denmark.

Microsoft-investering understreger Danmarks styrker for datacentre

PRESSEMEDDELELSE

Softwaregiganten har i dag offentliggjort sin hidtil største investering i Danmark nogensinde med opbygningen af en ny dansk datacenterregion på Sjælland. Investeringen i egne datacentre i tre store serverhaller beløber sig til et ikke oplyst milliardbeløb, og den understreger Danmarks stærke position i den internationale konkurrence.

“Investeringen er et udtryk for vores store anerkendelse af Danmarks grønne og digitale lederskab globalt, og vores ønske om at bidrage positivt til Danmarks fremtid,” siger Brad Smith, President i Microsoft.

De store investeringer blev offentliggjort i Microsofts danske hovedkvarter i selskab med bl.a. finansminister Nicolai Wammen, hvilket understreger betydning af den nye investering.

“Vi får nu endnu en stor investering fra den meget globale branche, og det understreger, at vi har rigtigt meget at byde herhjemme, når det gælder digitalisering og bæredygtig drift af datacentre,” påpeger Henrik Hansen, direktør for brancheforeningen Datacenter Industrien.

“Udover de mange danske kvaliteter med bl.a. god infrastruktur, meget stabil strømforsyning, og en veluddannet arbejdsstyrke, kan vi også tilbyde grøn energi og mulighed for udnyttelse af overskudsvarmen. Det er stærke kort, vi har på hånden, så vi forventer endnu flere investeringer i fremtiden.

Microsoft vil udelukkende bruge strøm fra vedvarende energi på sine nye danske datacentre. Det er samtidig målet at nedbringe affaldsmængden til et rundt nul i 2030, ligesom en meget høj andel af det elektroniske affald skal genanvendes.

For uddybning og yderligere kommentarer kontakt:

Direktør i sekretariatet for Datacenter Industrien, Henrik Hansen, mobil 40 13 44 74

Denmark dubbed as the best place in the world to build a data center

Denmark tops Investment Monitors Data Centre Ranking 2020, closely followed by its Nordic neighbors Sweden, Finland, and Norway.

Tech Monitor reports that Denmark has come out on top in the index conducted by Investment Monitor, which measured countries around the globe on 29 benchmarks. The index covers areas within IT Infratructure, energy, security, costs, and market conditions to scout for the world’s best data center location. Denmark scored the first place with 78.70 points, followed narrowly by Sweden’s second place with 78.25 points. Finland came in 5th place  (75.39) with Norway scoring the 6th place (73.70).

Denmark tops the Data Centre Ranking 2020

It comes as no surprise that the Nordic countries are dominating in the greenfield data center space due to several advantages this region has, including cooler climate, abundance of renewable energy as well as lucrative and innovative business environments.

Despite the fierce competition, Denmark came out on top of the 2020 ranking, scoring high on IT infrastructure, high speed connectivity and robust security alongside power, land and water availability.

“Denmark has been able to attract prominent data center investors such as Apple, Facebook and Google, and is currently seeing a wave of investments from notable colocation providers. We have the necessary infrastructure and optimal environment to build and operate data centers that are highly sustainable, efficient, connected and secure ,” says Henrik Hansen, CEO of the Danish Data Center Industry.

Danish Data Center Industry will be diving further into the market conditions in Denmark, with the release of their Danish Data Center Market report 2021.

“This year, we released our very first market report covering the Danish data center market. We are currently gathering data for our 2021 report, which will provide a more in-depth and comprehensive analysis of market dynamics, trends and forecasts,” says COO Merima Dzanic, who is spearheading the research. The report will be released to the members of the association in March 2021.

__

If you would like to receive updates on the Danish Data Center Market Report 2021, please sign up to our newsletter or follow us on LinkedIn.

For any other enquiries, please get in touch with:

Merima Dzanic

Chief Operating Officer,

Danish Data Center Industry

merima@datacenterindustrien.dk

+45 20 15 50 21

Interxion to build its third data center in Denmark

The European colocation  provider Interxion: A digital Realty Company announced recently that it is expanding its digital footprint in Denmark by  building its third data center in Ballerup near Copenhagen.

Interxion is commencing the construction of the CPH3 site, which will have up to a total of 7,000m2 data center space, with a power capacity availability of up to 14,4 megawatts. The first phase of the data center is expected to be up and running by 2022.

Interxion is one of the leading colocation providers in Denmark, hosting data on behalf of prominent and large-scale enterprises in Denmark, as well as many public organizations.

The company, with its headquarters in the Netherlands, was acquired by the US-based data center provider Digital Realty in 2019.

Exponential data growth

Interxion is expanding its digital footprint due to the increasing demand for data, which has reached all time levels, spurred on by ever-increasing hybrid IT deployments.

“Data volumes increase like we have never seen before. And in recent years, data is increasingly moving from internal on-premise data centers towards clouds and colocation data centers like the ones we operate. This, together with the exponential increase in the amount of data generated, has created an increased demand for enterprises to harness the power of data gravity and deploy their critical infrastructure at key centers for data exchange. Interxion’s Copenhagen campus forms a key hub at the heart of digital Denmark, which offers a uniquely attractive business climate for companies to conduct business”,  says Peder Bank, Managing Director at Interxion Nordics.

The added capacity to Interxion’s portfolio is an indicator that the future for businesses and organisations will be data-driven.

“With the proliferation of the digital economy, companies are today dealing with a higher volume of increasingly diverse data than ever before. Interxion’s expansion in Copenhagen reflects the growing demands for data, which signals that there will be a need for all types of data centers, including hyperscale, colo and edge, in order to keep up with a data hungry world”, says Henrik Hansen, CEO of the Danish Data Center Industry. 

Digital Denmark

Denmark has seen a wave of data center investments in recent years, and holds the top place in the recently released Data Center Ranking 2020 by Investment Monitor, dubbing the country as the best place in the world to build a data center.

“In Denmark we have the right conditions to ensure that the facilities are built and run in a sustainable and highly efficient manner”, adds Henrik Hansen.

About Interxion: A Digital Realty Company

Interxion: A Digital Realty Company, is a leading provider of carrier- and cloud-neutral data centre services across EMEA. With more than 700 connectivity providers in over 100 data centres across 13 European countries, Interxion provides communities of connectivity, cloud and content hubs. As part of Digital Realty, customers now have access to 49 metros across six continents.

For more information or comments, please visit www.interxion.com or contact:

Marianne Elsøe Rønne

Interxion: A Digital Realty Company

+45 2089 9110

MarianneR@interxion.com

Google-åbning i Fredericia viser værdien af danske datacentre

PRESSEMEDDELELSE

English version

Google indvier i dag sit nye datacenter ved Fredericia efter en investering på 4,5 mia. kr., der allerede nu har haft en meget bred, positiv effekt for hele Danmark.

Udover flere tusinde job i byggefasen, 150 nye permanente arbejdspladser til driften og hundredevis af afledte job hos underleverandører, giver Googles massive investering også et vigtigt bidrag til den grønne omstilling. Det store data center drives med grøn strøm og har bl.a. affødt investering i fem danske solcelleparker.

“Det er et af de mest bæredygtige datacentre i verden, og dermed viser Google vejen sammen med de andre store aktører, der foreløbig har investeret kraftigt i Danmark. De har alle sammen meget ambitiøse mål for brug af grøn energi,” siger Henrik Hansen, direktør for brancheforeningen Datacenter Industrien.

“De høje ambitioner kan opfyldes her i landet, hvor vi både har store mængder grøn energi og verdens bedste muligheder for at udnytte overskudsvarmen i fjernvarmenettet. Det er en meget stærk pakke og et meget stærkt argument for, at Danmark skal tiltrække endnu flere investeringer. Datacentre bruger meget strøm, men her i landet kan vi udvikle og drive dem klimaneutralt.”

Til det nye data center i Fredericia har Google investeret i danske solcelleparker med en samlet effekt på 160 MW, og det er vel at mærke ekstra produktion af grøn energi. Ifølge en rapport fra Copenhagen Economics er de store, langvarige kontrakter f.eks. med Googles nye data center afgørende for, at der kan etableres ny, grøn energiproduktion med stort volumen. Det gælder bl.a. for den danske virksomhed Better Energy, der siden 2018 har udviklet nye projekter med vedvarende energi helt uden offentlig støtte.

“Google og andre store operatører af datacentre lægger simpelthen en solid bund under projekterne. Dermed bliver datacentrene en afgørende kraft til at skubbe gang i ny grøn energiproduktion. Samtidig sikrer de et meget stort bidrag til de kæmpe investeringer i el-nettet, der er nødvendige for elektrificering af hele samfundet, når vi skal omlægge fra fossil energi,” påpeger Henrik Hansen.

Datacenter Industrien arbejder nu med at bringe aktørerne sammen til videreudvikling af fremtidens grønne data center i et projekt med fælles testcenter, der bl.a. skal finde løsninger for endnu bedre udnyttelse af overskudsvarme.

For uddybning og yderligere kommentarer kontakt:

Direktør i sekretariatet for Datacenter Industrien, Henrik Hansen, mobil 40 13 44 74