Datacentre kan spille vigtig nøglerolle i grøn omstilling

Datacenter Industriens medlemsmøde 11. oktober i Kolding gav et godt billede af potentialet og udfordringerne for datacentrenes rolle i den grønne omstilling.

Dagens vært hos Schneider Electric, Country Sales Director Tina Schou, som også er næstformand i Datacenter Industrien, indledte med en lille inspirerende fremtidshistorie om den verden, der venter vores børn og børnebørn, og så var temaet slået an.

Højere dataforbrug i fremtiden betyder også højere energiforbrug. Mens vi gør det rigtigt, kan datacentrene også give et vigtigt og positivt bidrag til den grønne omstilling og den elektrificering af samfundet, der følger med et farvel til fossile brændsler.

 

Det blev yderligere dokumenteret af dagens første indlæg fra virksomheden European Energy, som har fingeren på pulsen for både grøn strøm og datacentre.

“Prisudviklingen på strøm fra vind og sol falder drastisk. P.t. ligger de vindende priser under 3 USD per kilowatttime for projekter i f.eks. Mexico, Brasilien og Indien,” fortalte CEO Knud Erik Andersen fra European Energy.

Den har indtil nu gennemført 94 projekter til en samlet værdi af ca. 1,6 mia. kr., og forventer i år en omsætning på ca. 1,3 mia. kr.

“Vi ser meget højere effektivitet i vedvarende energi, og det giver også en eksplosion i mængderne. F.eks. er mængden af solenergi steget fra 70 til 90 GW bare fra sidste år til i år. Den kraftige vækst sender samtidig priserne ned og interessen op.”

Knud Erik Andersen pegede samtidig på, at stort set alle de udmeldte projekter med nye datacentre er annonceret med en ambition om at anvende grøn strøm.

“Men de regulatoriske rammer i Danmark er ikke så klokkeklare. Hvordan får vi f.eks. en vindmølle i Skjern forbundet til et datacenter i Viborg uden at løbe ind i problemer i forhold til afgifter og nettariffer? Hvordan får vi løst det, så vi kan støtte den meget positive udvikling?”

 

I Danmark har European Energy lavet den første aftale med et af de offentliggjorte datacentre om strøm fra vindmøller, hvor de første kommer i drift i 2018.

“Jeg kan ikke sige, hvem vi har lavet aftalen med, men vi skal begynde at levere strøm fra 2019-2020,” oplyste Knud Erik Andersen, der har næsten 800 MW ny, grøn strøm i pipelinen i ‘næsten byggeklar stand’ – både offshore og på land.

“Så vi er sådan set klar, hvis flere datacentre har behovet, og vi bliver spurgt.”

Når det gælder overskudsvarmen fra datacentre har European Energy også nogle klare bud på en ambitiøs, integreret løsning.

“Det er selvfølgelig et regulatorisk emne, men det kan vel ikke være rigtigt, at fornuften ikke styrer,” spørger Knud Erik Andersen.

Principskitse af European Energys visioner for gigastorage anlæg til lagring af energi (Illustration: European Energy)

“Vores ‘take’ på løsning er mere teknisk – nemlig et giga-storage anlæg, som er en kombination af flere elementer: Grøn strøm fra vind og sol, som sendes ind til en by og/eller et datacenter, hvorfra overskudsvarmen fødes ind i et gigalager.”

Rent praktisk forestiller European Energy sig store, vandfyldte bassiner, som er relativt billige at etablere og kan virke som ‘bufferlager’ til relativt lagre store mængder energi.

“Værdien ligger også i, at vi bruger varmepumper med grøn strøm – når den er billig eller gratis – til at hæve temperaturen i vandet yderligere til 70-80 grader. Så kan det bruges direkte i fjernvarmesystemet, og vi kan også lave sæsonlagring, så vi ‘gemmer’ varme til vintersæsonen,” forklarer Knud Erik Andersen.

“Sådan en løsning ville passe perfekt til f.eks. Odense, og den kan lagre rigtig, rigtig meget energi. Det er en forældet tankegang, at vi skal brænde noget af for at få varme – den skal vi væk fra! I stedet skal vi tænke det hele ind i en sammenhæng: Grøn strøm fra vind og sol, overskudsvarme fra datacentre og forbruget af strøm og varme hos private og virksomheder.”

Se video fra European Energy med præsentation af gigastorage-visionen

 

Meget passende var næste oplæg fra netop Odense. Forretningsudviklingschef Kim Winther fra Fjernvarme Fyn fortalte om den aftale, der er indgået med Facebook om udnyttelse af overskudsvarmen fra det kommende datacenter ved Odense.

“De sørger selv for VE-certificeret strøm til eget brug, og det samme gør vi med strømmen til varmepumperne,” fortalte Kim Winther om den grønne strøm, der fødes ind til anlægget.

Foreløbig vil overskudsvarmen kunne lune 6.900 husstande, svarende til seks pct. af varmeforbruget i Odense. Det kommer til at ske ved hjælp af det hidtil største varmepumpeanlæg i Danmark – kapaciteten oplyses ikke, men overskudsvarmen fortrænger kul fra varmesystemet, så kulanden fremover vil udgøre højst 25 pct.

“Vi kunne jo godt lave mere varme om sommeren, men det kræver lagring af energien. Og vi har selv en kæmpe lagringstank på 75 mio. liter, men det svarer kun til ti timers varmeforbrug i Odense. Så det skal være et kæmpestort lager, hvis det skal give mening,” påpegede Kim Winther.

“Vi har landet en appelsin i turbanen, men vi har ikke endnu været aktivt ude og afsøge markedet. Jeg tør ikke sætte tal på potentialet, men vi er meget nysgerrige på, hvor det her går hen – også med den teknologiske udvikling. Vandkøling af serverne på et datacenter, vil f.eks. gøre det endnu mere interessant for os.”

 

Direktør Kim Mortensen fra Dansk Fjernvarme fastslog i sit oplæg, at de nye datacentre er meget interessante for den grønne omstilling.

“Vi står med en kæmpe mulighed for at omstille hele vores energisystem. Historisk er fjernvarme jo skabt af overskudsvarme fra bl.a. affaldsforbrænding og elproduktion, men noget af udfordringen bliver at bruge vores transmissionssystemer. Er der flere steder i landet, hvor man med fordel kan koble nettene sammen? For eksempel i Viborg, der ikke kan aftage varmen fra Apple i fuldt omfang, så her skal man tænke brede,” påpegede Kim Mortensen.

“Allerede i dag er der gode alternativer til at sætte ild til tingene. Vi kobler os selvfølgelig på diskussionen om datacentre, og for nogle projekter kan det godt lade sig gøre at udnytte overskudsvarmen, som reglerne er nu. Men under ét har vi en udfordring med, at elafgiften til at drive varmepumper skal mindst halveres, for at det hænger sammen. Politikerne er nødt til at kigge på den afgiftsstruktur, der hører en anden energiforsyning til,” fastslog fjernvarmedirektøren.

Kristian Brøns fra Viborg Kommune, der bl.a. har arbejdet meget med Apple-projektet pegedefra salen også på, at  der skal handles nu, så man tænker datacentrene ind i den grønne omstilling.

“Med overskudsvarmen fra Apple kan vi varme Viborg op mindst to gange. Så vores drøm er at lave et forbundet ‘Midtjyllandsnet’ for fjernvarme, hvor alle kan ‘tappe ind’ med overskudsvarme, f.eks. datacentre og industri,” sagde Kristian Brøns, som var tæt på arbejde med at tiltrække det store datacenter.

“Noget af det, vi overbeviste Apple om, var at de her i Danmark ikke bare kunne blive 100 pct. grøn, men 200 pct. grøn. Men vi skal handle og råbe op nu, for ellers ser vi en masse varmeværker skifte over til biomasse, og det vil de fortryde.”

 

Direktør Henrik Hansen fra Datacenter Industrien afrundede en interessant dag med konklusionen om, at det haster med en politisk afklaring for overskudsvarmen.

“Vi står på en brændende platform, hvor der er brug for nogle hurtige beslutninger for at kunne udnytte det store potentiale. Nu må vi i fællesskab med andre brancheorganisationer tage den politiske dialog og lægge den sunde fornuft frem,” fastslog Henrik Hansen.

“Vi har en opgave politisk, som er ret akut, og som både vi og Dansk Fjernvarme arbejder på.”

 

Skatteafgørelse om overskudsvarme er godt nyt for alle datacentre

Både miljøet og omkring 6.900 husstande vil få glæde af overskudsvarmen fra Facebooks kommende datacenter i Odense, som netop har annonceret en aftale med Fjernvarme Fyn.

Gennembruddet i Odense vurderes samtidig at have principiel betydning for datacentrene generelt – både nu og i det fremadrettede arbejde med at tiltrække endnu flere investeringer.

Det sker efter en afgørelse i Skatteankenævnet, der gav medhold i, at der ikke skal betales afgift af overskudsvarmen, så det dermed kan betale sig at udnytte den.

Alternativet var at lukke varmen lige ud i luften. Men Facebook kan nu stille overskudsvarmen gratis til rådighed for Fjernvarme Fyn uden at blive pålagt afgifter for det.

Hos organisationen Dansk Fjernvarme ser man afgørelsen som et gennembrud for udnyttelse af overskudsvarme – især for datacentre.

“Denne afgørelse må have betydning for datacentre generelt, for sagen og dens præmisser kan bruges af alle andre datacentre, både nuværende og kommende,” vurderer vicedirektør Kim Behnke, Dansk Fjernvarme.

Han peger dog i samme åndedrag på, at der stadig er et stykke i mål, før den samlede forretningsmodel er økonomisk bæredygtig. Det optimale ville ifølge Dansk Fjernvarme  være en halvering af elafgiften for de store varmepumper, der er nødvendige for datacentre og anden genbrugsvarme, så det kan indgå som varmekilde i fjernvarmenettet.

“Afgørelsen er godt nyt og et vigtigt bidrag til vores arbejde med at tiltrække flere investeringer til vores nye vækstindustri,” siger Thomas Volder, formand for Datacenter Industrien.

“Nu er det vigtigt, at politikerne fokuserer på at fjerne de sidste forhindringer for, at Danmark kan klare sig i den skarpe, internationale konkurrence om nye datacentre. Vi står med en historisk chance for at etablere en industri, der tåler sammenligning med vindmøllebranchen, når det gælder de direkte, indirekte og afledte effekter, og nu skal vi forene alle gode kræfter for at gribe mulighederne.”

Skatteafgørelse åbner for udnyttelse af overskudsvarme

En ny afgørelse fra Skatteankenævnet betyder, at overskudsvarmen fra Facebooks kommende datacenter ved Odense nu kan udnyttes uden afgift.
Dermed kan miljøet og omkring 6.900 huse få glæde af overskudsvarmen fra det store datacenter, og afgørelsen er godt nyt for arbejdet med at tiltrække endnu flere datacentre.

Det skriver Business.dk

“Der er store eksportperspektiver, fordi det er et af de områder, hvor vi i Danmark har en konkurrencefordel takket være vores fjernvarmesystem,” siger direktør Henrik Hansen fra Datacenter Industrien.

Dansk Fjernvarme kalder i en kommentar afgørelsen for et gennembrud for danske virksomheder, og Datacenter Industrien øjner en mulighed for, at også eksisterende datacentre kan udnytte overskudsvarmen bedre.

“Der findes en række mindre datacentre, der har problemer med at komme af med overskudsvarmen. De vil også med en decentral løsning kunne udnytte energien bedre, end det er tilfældet i dag,” påpeger Henrik Hansen.

Facebooks datacenter i Odense arbejder tæt sammen med det lokale fjernvarmeselskab Fjernvarme Fyn om udnyttelse af overskudsvarmen fra de mange servere. Den bruges til at opvarme vand, hvor temperaturen hæves yderligere til fjernvarmenettet ved hjælp af varmepumper, der drives af vedvarende energi.

Læs mere om Facebooks tanker for den nye løsning i dette interview med Fyens Stifttidende

Apple investerer stort på kæmpe byggegrund i Aabenraa

Aabenraa Kommune og Invest in Denmark har i dag annonceret et nyt stort datacenterbyggeri i Aabenraa til en samlet pris på omkring seks mia. kr. på en kæmpe byggegrund, der er større end hos de hidtidige danske datacenterbyggerier – tilsammen.

Aabenraas borgmester Thomas Andresen fremhæver bl.a. områdets centrale placering i Nordeuropa og den veludbyggede danske infrastruktur som nogle af bevæggrundene bag Apples anden store investering i Danmark.

Samtidig påpeger Aabenraa Kommune, at denne type investering vil kunne bringe flere med sig i de kommende år, hvis underleverandører, servicevirksomheder og andre samarbejdspartnere vælger at følge med Apple til kommunen.

Læs mere i pressemeddelelsen fra Aabenraa Kommune

Folkemøde-debat prikkede hul på myter

“Er Danmark klar til datacentre?” lød overskriften på en debat, som Dansk Fjernvarme havde indbudt til på Folkemødet på Bornholm.

Datacenter Industriens direktør Henrik Hansen deltog i panelet, og han fastslog i debattens første indlæg, at både Invest in Denmark og Datacenter Industrien er klar til at tage imod og møde den store interesse for at etablere sig i Danmark.

Debattens emner kredsede også om datacentrenes store strømforbrug. Det har været fremført, at datacentrene kan medføre en stigning i kulforbrug til elproduktion, men Henrik Hansen pegede på, at datacentre er en del af løsningen for den grønne omstilling.

“Investorerne er meget fokuserede på vedvarende energi, og de slår på en grøn profil som en vigtig del af deres image. Så datacentrene skal tænkes ind som en del af løsningen,” understregede han.

Formand for Klimarådet, Peter Birch Sørensen, har i sin seneste rapport peget på, at nye datacentre kræver yderligere fart på udbygningen med grøn strøm.

“Hvis vi øger strømforbruget med anslået 14 pct. fra nye datacentre, så skal der ske yderligere udbygning af vedvarende energi. Når vi øger energiforbruget, er vi også forpligtet til at øge andelen af vedvarende energi, for at nå vores klimamål,” fastslog han.

Der var dog bred enighed om, at datacentrene også åbner nogle muligheder, f.eks. ved at lægge yderligere bund under den grønne omstilling, og Energinet.dk ser ingen problemer i at levere de store strømmængder og balancere nettet – også med langt mere grøn strøm fra vindmøller.

Under debatten blev der også prikket hul på endnu en myte: At datacentrene får strømmen til så lav en pris, at en del af regningen ender hos de almindelige forbrugere.

Det blev slået fast, at datacentre får samme rabat som andre helt tunge strømforbrugere, og udfasning af PSO-afgifterne vil selvfølgelig også gavne datacentre – nøjagtigt som for det øvrige erhvervsliv.

“Men husk på, at datacentre stadig er meget motiverede for lavere el-forbrug – selvom afgifterne bliver lavere – fordi strømforbruget er så højt. Derfor skal vi også involvere dem i grønne projekter med strømproduktion og udnyttelse af overskudsvarmen. Her er endnu et område, hvor danske virksomheder har potentiale for at udvikle og eksportere know how og teknologi,” påpegede Henrik Hansen.

Folket har talt – ja tak til flere datacentre! Det var det klare resultat af en lille uvidenskabelig afstemningen udenfor teltet hos Energinet.dk

Google bekræfter grundkøb i Fredericia

Det er Google, der har købt en 73,2 hektar stor grund i Fredericia for at sikre sig muligheden for at bygge et datacenter i fremtiden, bekræfter selskabet nu overfor dagbladet Information.

Grunden i industriområdet Prinsessens Kvarter udenfor Fredericia har gennem længere tid været omgivet af spekulationer, men selvom Google bekræfter købet via selskabet Dapsi International Aps, understreger man over Information, at der endnu ikke er taget nogen beslutning om byggeri.

 

Se artikel i Information

(kræver login)

Kæmpe potentiale blev grundigt belyst på infomøde i Odense

Samtlige pladser var fuldt booket, da Datacenter Industrien bød til møde 30. maj hos COWI i Odense med en spændende dagsorden: Potentialet i den danske datacenter industri.

En håndfuld oplægsholdere kastede mere lys over mulighederne i Danmarks nye vækstindustri og ikke mindst muligheder og udfordringer for interesserede underleverandører. Det var samtidig en god mulighed for at høre mere om, hvad den nye brancheforening Datacenter Industrien kan bidrage med i forhold til både medlemmerne og den generelle udvikling af branchen.

 

“Det her er også en åben invitation til alle om at deltage og præge foreningen her i startfasen. Det er ikke stifterne alene, der afgør, hvor vi skal hen,” lød opfordringen fra Datacenter Industriens formand, Thomas Volder, i hans velkomst til den fyldte sal, hvor han også præsenterede foreningens bestyrelse.

“Vi er allerede i gang med at nedsætte den første arbejdsgruppe, der skal fokusere på overskudsvarme og afgifterne på det komplekse område. Der kommer flere arbejdsgrupper på relevante områder, hvor man kan være med til at påvirke udviklingen,” oplyste formanden.

Bestyrelsen for Datacenter Industrien: (f.v.) Joost Nijhoff, Anders Holm, Joakim Petersen, Ulrik Fleischer-Michaelsen, formand Thomas Volder, næstformand Tina Schou og Brian Sørensen – Christian Holm Christensen var forhindret i at deltage i mødet.

Se præsentation fra Thomas Volder, Datacenter Industrien

 

Dagens vært, Market Director Joakim Petersen fra COWI, gav sit bud på markedet med afsæt i koncernens erfaringer med mere end 30 datacenterprojekter de seneste 15 år.

“Markedet for hyperdatacentre bliver modnet i disse år, og siden indgangen til dem, er der sket et paradigmeskifte. Væksten er kæmpestor, og de kommende fire år vil hyperdatacentre vokse med 87 pct. målt på antal,” fortalte Joakim Petersen med Cisco Cloud index 2016 som kilde.

“Irland er en meget stærk spiller i tiltrækningen af datacentre, fulgt af Skandinavien og Benelux. Vi venter fem til ti nye investeringer i hyperdatacentre i Norden indenfor de næste fire år. Og Danmark ligger lige i smørhullet for internationale fibernet- og energikabler.”

Se præsentation fra Joakim Petersen, COWI

 

Mødets internationale islæt var en mand, som virkelig har fingeren på datapulsen. Regional BD Manager David Delaney fra irske M+W Group, der blandt meget andet er hovedentreprenør på Apples datacenterbyggeri ved Viborg, gav et overblik over markedet og mulighederne.

“Der er en lang række offentliggjorte og forventede projekter på vej fra flere aktører, og mange af disse selskaber har ikke egne ingeniør- eller projektafdelinger. Trenden er også, at giganter som Alibaba og Huawei kommer til det europæiske marked, ligesom vi tager til Asien,” påpegede David Delaney.

Han mindede også om, at datacenterindustrien i sagens natur er global, så han opfordrede alle i salen til at tænke stort – og internationalt.

“Jeg blev bedt om fortælle om det danske datacentermarked, men det kan jeg ikke. Det er for lille, så hvis jeg siger noget, får jeg problemer,” lød det med irsk lune fra David Delaney.

“I stedet for kun at se på det danske marked, skal I også se på mulighederne for at lave forretninger internationalt med f.eks. Apple og Facebook. Datacentermarkedet er ikke nationalt, men et sted, hvor man handler med globale giganter. Og husk safety kulturen – den er meget vigtig. Hvis I adopterer den tankegang, så er I nået langt,” understregede han med et hip til danske underleverandører om ikke have en lidt for dansk og uformel tilgang til sikkerhed.

 

Se præsentation fra David Delaney, M+W Group

(Virksomheder, der er interesserede i medlemsskab af Datacenter Industrien, kan rekvirere den fulde version af præsentationen, inkl. markedsvurderinger ved henvendelse til sekretariatet)

 

 

Kim Schultz, Invest in Denmark, rundede dagens oplæg af med bl.a. en gennemgang af Danmarks fordele i den skarpe, internationale konkurrence om nye datacentre.

“Vi har generelt gode, stabile forhold herhjemme ­– både naturgivent og politisk – samt flotte placeringer i internationale sammenligninger af f.eks. korruption, forretningsklima og sagsbehandling af byggetilladelser,” påpegede Kim Schultz.

“Og så har Danmark Europas mest stabile el-net i Europa – kun overgået af Luxembourg. Det betyder f. eks., at Apple i Viborg bygger det første datacenter helt uden nødstrømsanlæg! Oven i det har vi gode, internationale fiberforbindelser. Danmark er f.eks. det eneste nordiske land, der er koblet direkte på USA, og det nye Cobra-kabel vil koble os direkte op med Holland.”

For Invest in Denmark er der generelt nogle stærke argumenter at byde ind med, så arbejdet går i høj grad på at få det fortalt til investorerne.

“Vores udfordring er nu at formidle vores gode forhold til markedet. Ikke kun i USA, men også til Asien og især Kina – og vi tror på, at vi kan tiltrække flere interessante investeringer,” lød det fra Kim Schultz.

Se præsentation fra Kim Schultz, Invest in Denmark

 

 

Klar konklusion på seminar: Overskudsvarme bør udnyttes

Både oplægsholdere og tilhørere gik til emnet med stor energi, da Dansk Fjernvarme i sidste uge afholdt seminaret ‘Energi på Toppen – Er Danmark klar til datacentrene?’.

Debatten var både lystig og livlig, men én ting kunne oplægsholderne dog blive enige om: Der er både sund fornuft, klar logik og god økonomi i at udnytte overskudsvarmen fra datacentre.

Spørgsmålet er mere, hvordan det skal gøres, og hvordan fremtidens afgiftssystemer skrues sammen, så det bliver enkelt og attraktivt at udnytte varmen.

Overskudsvarme i Danmark – overblik og fakta fra Dansk Fjernvarme

 

“Hos Energinet.dk har vi analyseret, at det samfundsøkonomisk er meget gunstigt at integrere energiformerne og udnytte overskudsvarmen,” lød den sammenfattende konklusion således fra CEO Peder Ø. Andreassen, Energinet.dk i det første indlæg.

Han blev fulgt af partner Peter Maagøe Petersen fra konsulenthuset Viegand Maagøe, som bl.a. præsenterede en business case med et datacenter. Udfasningen af PSO-afgifter gør det endnu mere attraktivt af investere i varmepumper til udnyttelse af overskudsvarmen  med 60 pct. tilskud via Energispareaftalen.

“Det er et eksempel på et konkret datacenter, der selv ejer og driver varmepumper og sælger varmen til et fjernvarmeselskab. Uden PSO-afgifter falder tilbagebetalingstiden fra fire til kun 1,8 år,” fortalte Peter Maagøe Petersen.

Generelt mener han, at afgiften på overskudsvarme ikke betyder det store, men omvendt behøver myndighederne heller ikke frygte misbrug med såkaldt ‘falsk overskudsvarme’.

“Så overskudsvarmeafgift har ingen fornuft i forhold til datacentre. Det gælder jo kun hvis man f.eks. brænder billige kul af for at sælge dyr varme, så afgiften er simpelthen irrelevant for datacentre,” påpegedePeter Maagøe Petersen.

Han mener i øvrigt også, at udviklingen går mod mindre behov for køling i fremtiden, fordi serverne udvikles til at kunne tåle højere varme. Men generelt giver det mening af udnytte overskudsvarmen.

“Varme fra datacentre kan udnyttes gratis – mod investeringer – men det skal måske drives af andre end datacentrene selv?”

Præsentation fra Peter Maagøe Petersen

 

Næste oplæg kom fra Christian Holm Christensen, der er CEO for GlobalConnect og medlem af bestyrelsen for Datacenter Industrien.

Han driver Danmarks p.t. største datacenter og startede med at slå fast, at han glæder sig til højere servertemperaturer, men at der også i fremtiden bliver brug for køling.

“Og overskudsvarme fylder i princippet ikke noget for os, når det kommer til stykket – jeg kunne bare godt tænke mig at give vores varme til kommunen. Men det er bare supersvært, og jeg er ikke enig i, at det er os som privat virksomhed, der skal investere i det her,” anførte Christian Holm Christensen.


“Vi er gode til at bygge og drive datacentre, og det er her, vi bruger vores kræfter. I Danmark har vi lavet det på den forkerte måde. Hvorfor vender vi det ikke om, tager investeringerne på det offentliges regning og giver os energifritagelse mod at stille vores overskudsvarme gratis til rådighed? Det vil kræve noget nytænkning, og det er vi helt med på – håber I også er det,” lød opfordringen fra Christian Holm Christensen.

Han følte sig også noget pikeret over regeringens nylige afgifts- og tilskudsanalyse med fokus på overskudsvarme.

“Da jeg læste rapporten, følte jeg mig næsten som en tyv, fordi den hovedsagelig bruger plads på spørgsmålet: ‘Har du falsk overskudsvarme?’ Men er vi overhovedet interesseret i overskudsvarme? Nej, i virkeligheden ikke! Coop har frosne ærter, og jeg har brandvarme servere – det er dét, vi fokuserer på,” lød det veloplagt fra GlobalConnect-direktøren.

Præsentation fra Christian Holm Christensen

 

Formanden for Datacenter Industrien, Sales and Marketing Director Thomas Volder fra Coromatic, var på linje med ham i vurderingen af den nye rapport.

“Det bedste man kan sige om afgiftsanalysen er, at den er midlertidig,” lød det med et diplomatisk glimt i øjet fra Thomas Volder.

“Vi ved jo, at de her datacentre kan generere rigtigt mange job – vi skal bare have slået endnu mere hul på bylden. Og fjernvarmenettet er virkelig et af de steder, vi kan differentiere os, hvis vi får en fornuftig løsning for overskudsvarmen. Jeg håber, at det store momentum og fokus på datacentre lige nu gør, at vi kan få en løsning ret hurtigt.”

Præsentation fra Thomas Volder

 

Han blev fulgt af analysechef Jesper Koch fra Grøn Energi, som konkluderede, at varmepumper er en del af løsningen.

“Det er bare med at komme i gang med at sætte elafgifterne ned, for vi får i både pose og sæk,” anførte Jesper Koch, som også pegede på, at fjernvarmesystemet i hvert fald er klar til datacentrene.

“Fjernvarmen er altid klar – det har vi været i 100 år. Men problemet er, at uret tikker rigtigt hurtigt – ikke mindst for det grundbeløb (for varmeværkerne, red.), der forsvinder nu.”

Præsentation fra Jesper Koch

 

I en række efterfølgende spørgsmål til de første indlæg blev det drøftet, om det er datacentre eller fjervarmeselskaber, der skal løfte investeringerne i at udnytte overskudsvarme.

“Som situationen er nu, er det os selv hos datacentrene, fordi man skal lave det til en forretning. Det er en fair nok tankegang, at man skal lave en business case, men jeg vil meget hellere forære det væk. Så kunne fjernvarmeværkerne bare komme og hente det – de har formentlig også mulighed for at investere lidt mere langsigtet,” sagde Christian Holm Christensen.

En tilhører i salen spurgte opfølgende, om det da ikke var en god forretning?

“For mig er det ikke specielt værdiskabende – det er bare bøvl,” replicerede GlobalConnect-direktøren.

“Det er kendetegnende, at rapporten bruger tre fjerdedele af pladsen på at beskrive falsk overskudsvarme – jeg kan se en hær af kontrollanter for mig, og de kan jo ikke gå uledsaget rundt i vores centre. Og jeg er jo ikke sat i verden for at levere overskudsvarme, men datacenter-service.”

Derefter blev det drøftet, hvilken garanti, fjernvarmeselskaberne ville have for levering af varme i måske 10-15 år frem, så der kunne investeres ud fra det.

“For vores medlemmer er der jo to muligheder : Producere eller købe varmen. Det handler om at have sikkerheden, som det siges. Man kan jo ikke basere hele varmesystemet på en virksomhed, som måske kan gå konkurs,” opsummerede dagens vært og ordstyrer, direktør Kim Mortensen, Dansk Fjernvarme.

“De barrierer er vi nødt til at have kigget på – er de indrettet til den fremtid, vi kigger ind i?”

 

Derefter fik afdelingschef Kristoffer Böttzauw fra Energi- Forsynings- og Klimaministeriet lejlighed til at forklare – og forsvare – regeringens rapport og dens anbefalinger.

“Generelt anbefaler analysen en forsimpling af reglerne. De er ikke altid helt lette at forstå, hverken for virksomheder eller myndighederne. Vi skal have korrekte og mere lempelige energiafgifter, som er med til at fremme udnyttelse af overskudsvarme – det kommer der mere om i delanalyse 4 til sommer,” forklarede Kristoffer Böttzauw.

“Vi må prøve at gøre det lettere for dem, der ønsker at udnytte overskudsvarmen. Hvis vi samtidig får gjort noget ved elafgiften, ligger der et pænt potentiale, vi kan udnytte.”

Præsentation fra Kristoffer Böttzauw

 

I den afsluttende paneldebat nåede man vidt omkring – også for overskudsvarme generelt med et eksempel fra en stor kartoffelmelsfabrik i Brande.

Regeringens analyse fik også mere kritik med på vejen.

“Det er en noget influenzaramt rapport, ministeriet er kommet med – den ligger ikke tæt på den virkelighed, vi kender. Og hvis den står til troende, så tror jeg ikke, vi får meget ekstern anvendelse af overskudsvarme,” lød kritikken fra branchedirektør Troels Ranis, DI Energi.

“Forslagene i analysen slår en pæl i hjertet på den eksterne udnyttelse af overskudsvarme. Der skal være incitament til at aflevere varmen og ikke en stramning af reglerne,” påpegede han.

En tilhører i salen spurgte formanden for Datacenter Industrien, om udnyttelse af overskudsvarmen er en faktor i tiltrækning af nye datacentre?

“Ja, det er en del af det grønne image og miljøfortællingen fra de udenlandske investorer, at overskudsvarmen også kan anvendes fornuftigt,” fastslog Thomas Volder.

 

Sund fornuft i overskudsvarme giver basis for boom i datacentre

PRESSEMEDDELELSE

Danmark står i den nærmeste fremtid med gode muligheder for at udvikle en helt ny vækstindustri med tusindvis af varige arbejdspladser i forbindelse med nye datacentre. Men en af de vigtige forudsætninger er sund fornuft og en politisk løsning for de store mængder af overskudsvarme, der kommer fra et datacenter.

I dag er  reglerne desværre skruet sådan sammen, at det ikke er økonomisk bæredygtigt at lade overskudsvarmen komme samfundet til gavn på grund af høje afgifter. Det strider mod både de oprindelige intentioner i loven og almindelig sund fornuft. I dag præsenteres paradokset under konferencen ’Energi på Toppen’, som arrangeres af Dansk Fjernvarme og denne gang har datacentre som tema.

”Vi står med en masse overskudsvarme, som vi sågar er parate til at forære væk – det er bare ikke økonomisk bæredygtigt på grund af afgiftssystemet,” siger adm. direktør Christian Holm Christensen fra GlobalConnect, der driver Danmarks største datacenter.

Overskudsvarmen fra de mange servere kunne ellers opvarme mindst 600 parcelhuse, men på grund af afgifterne kan det bedre betale sig at lukke varmen lige ud i luften.

”Som reglerne er nu, er der ingen motivation for at udnytte varmen. Vi er jo ikke ude på at udnytte nogen regler eller slippe for skat – vi vil bare gerne udnytte varmen uden ekstra udgifter for os,” påpeger Christian Holm Christensen.

Problemet er blevet endnu mere aktuelt i takt med, at flere og flere udenlandske investorer regner på muligheden for at etablere nye datacentre i Danmark i skarp konkurrence med vores nabolande.

”Vi vil meget gerne i dialog med politikerne om en fornuftig løsning herhjemme. Der er både vækst og mange nye arbejdspladser på spil for Danmark,” siger formand for den nye brancheforening Datacenter Industrien, Sales & Marketing Director Thomas Volder fra Coromatic A/S.

”De nuværende afgiftsregler er lavet i en tid, hvor kæmpestore datacentre slet ikke var inde i billedet. Det er på høje tid at få moderniseret loven, så vi kan gribe mulighederne for en helt ny og miljøvenlig vækstindustri, hvor vi sikrer genbrug af energien i vores unikke danske fjernvarmesystem.”

Hos konferencens værter fra Dansk Fjernvarme arbejder man for en generelt bedre udnyttelse af overskudsvarme. Og her ser man paradokset for datacentre som et symptom på hele problemet.

”De store datacentre kommer til at producere overskudsvarme til mere end 35.000 danske husstande. Skatter og afgifter spænder ben for den sunde fornuft, og derfor håber jeg også, at politikerne kan blive enige om at lave reglerne om, sådan at vi kan komme til at bruge den billige og miljøvenlige varme,” siger direktør Kim Mortensen fra Dansk Fjernvarme.

Datacenter Industrien vurderer, at nye danske datacentre rummer potentiale for en helt ny industri, der tåler sammenligning med vindmøllebranchen og kan skabe tusinder af varige nye job. Og det er vel at mærke forsigtigt sat for de direkte og indirekte effekter af en helt ny dansk vækstindustri.
En analyse fra Boston Consulting Group for udviklingen i Sverige viste sidste år et potentiale på 27.000 nye job via svenske datacentre.

Den nye brancheforening Datacenter Industrien har som formål at forløse det store potentiale for Danmark, bl.a. ved at arbejde for bedre rammevilkår i den skarpe internationale konkurrence.

Flere fakta nedenfor

For uddybning og yderligere kommentarer kontakt:

Adm. direktør for GlobalConnect, Christian Holm Christensen
og medlem af bestyrelsen for Datacenter Industrien
Mobil 25 50 72 06, mail: christianh@globalconnect.dk

Formand for Datacenter Industrien, Thomas Volder
Sales & Marketing Director, Coromatic A/S
Mobil 29 60 60 04, mail: thomas.volder@coromatic.dk

Direktør for Dansk Fjernvarme, Kim Mortensen
Mobil 40 21 22 20, mail: kmo@danskfjernvarme.dk 

Direktør i sekretariatet for Datacenter Industrien, Henrik Hansen
Erhvervsdirektør i VIBORGegnens Erhvervsråd
Mobil 40 13 44 74, mail: hhansen@ver.dk

For presseservice og yderligere baggrundsinfo kontakt:

Kommunikationsansvarlig for Datacenter Industrien, Kurt Henriksen
Kommunikationsrådgiver, VestKom PR
Mobil 40 54 21 33, mail: kh@vestkom.dk

 

Fakta om Datacenter Industrien
(Danish Data Center Industry)

 • Forening stiftet marts 2017 af en række virksomheder i branchen og to kommuner
 • Bestyrelsen består af otte medlemmer fra virksomhederne Coromatic, Schneider Electric DK, Cowi, GlobalConnect, Grundfos, Njord Law Firm samt Viborg og Odense kommuner
 • Datacenter Industrien har til formål at skaffe flere datacenter-investeringer til Danmark ved at samle interesser hos private aktører, kommuner, forsyningsselskaber m.fl.

 

Fakta om overskudsvarme fra datacentre

 • Datacentre har brug for afkøling af de store serverparker og producerer derfor store mængder af overskudsvarme
 • Overskudsvarmen kunne anvendes i det danske fjernvarmenet, men som reglerne er nu, bliver varmen pålagt afgifter, så det ikke er økonomisk bæredygtigt
 • Dansk Fjernvarme har beregnet, at alene de kendte projekter for kommende nye datacentre i Danmark kan levere overskudsvarme til mere end 35.000 husstande

  

Fakta om potentialet for job og vækst fra danske datacentre

 • Flere konkrete datacenter projekter i gang i Danmark – og potentiale for endnu flere
 • Stærk position med bl.a. stabil, grøn elforsyning, god infrastruktur og unikt fjernvarmenet
 • Fysisk nærhed til datacentre – internettets ‘hovedmotorer’ – er vigtig for mindre forsinkelse (latency) i datatrafikken, hvor millisekunder er afgørende for serviceudbydere og udviklere
 • Andre tilknyttede områder er f.eks. international datatrafik, backup og anden service, og samlet anslår Datacenter Industrien et potentiale for tusindvis af direkte og indirekte nye job
  foruden de mange ekstra job i byggefasen

Kom og hør mere om potentialet i den danske datacenter industri

Den 30. maj inviterer Datacenter Industrien til et spændende møde om potentialer og udfordringer i udviklingen af Danmarks nye vækstindustri.

Med Apple’s og Facebooks beslutninger om at bygge i henholdsvis Viborg og Odense er der sat gang i en meget spændende udvikling, der kan udmønte sig i en helt ny vækstindustri, der tåler sammenligning med vindmøllebranchen.

 • Hvordan kan du gøre dig ”lækker” som leverandør til industrien?
 • Hvilke typer opgaver er der tale om?
 • Er der særlige certificeringer eller krav for at blive leverandør til denne type projekter?
 • Hvor stor kan denne industri blive, og hvorfor er Danmark attraktiv for denne type investeringer?
 • Hvorfor giver det mening med en ny brancheforening på dette område, og hvad kan foreningen hjælpe den enkelte virksomhed og branchen med?

 

Dette er blot nogle af spørgsmålene, der besvares den 30. maj af bl.a. irske M+W Group, der er en internationalt førende byggekoncern inden for datacenter-byggerier – nu også i Danmark.

Derudover er der oplæg fra Invest in Denmark, COWI og Datacenter Industriens formand Thomas Volder fra Coromatic.

Et arrangement, du ikke må gå glip af, hvis du har interesse i at blive en del af fremtidens vækstindustri!

 

Tid: Tirsdag den 30. maj kl. 12-14.30

Sted: COWI Odense, Vestre Stationsvej 7, 5000 Odense C

Pris: Deltagelse er gratis, og alle virksomheder og organisationer er velkomne.
Der er begrænset antal pladser, så tilmelding sker efter først-til-mølle princippet!

Tilmeld dig nu for at sikre en plads!
Link til tilmelding

 

Vi ses i Odense den 30. maj!

Venlig hilsen
Henrik Hansen, Direktør
Datacenter Industrien