Et kig på fremtiden i historiske rammer

Børssalen i den gamle Børsbygning i København dannede en smuk historisk ramme om konferencen “Fremtidens datacenter”, som Datacenter Industrien afholdt 29. september i tæt samarbejde med Dansk Erhverv og IT-Branchen.

De 50 fysiske og 47 virtuelle deltagere fik serveret et stærkt og koncentreret program på en effektiv eftermiddag efter velkomsten fra Anders Thomsen, markedsdirektør for Rådgivning & Videnservice hos Dansk Erhverv.

“Datacentre er jo afgørende for vores digitalisering, og selvom de har et højt elforbrug, mener vi, det er bedre at placere dem i Danmark end andre steder. Her i landet har vi nogle styrkepositioner indenfor området, og danske virksomheder skulle gerne have en bid af det globale marked for bæredygtige løsninger,” sagde Anders Thomsen.

Dagens moderator, direktør Henrik Hansen fra Datacenter Industrien fulgte op med at minde om, at digitalisering kan være med til at skabe nye muligheder og nedbringe udledningen af CO2.

“Datacentre udråbes nogle gange som klimaskurke, men historisk set har de været ekstremt gode til at tilpasse sig og f.eks. behandle kraftigt stigende datamængder uden at hæve det samlede energiforbrug,” påpegede Henrik Hansen.

 

Chief Technology Officer Hans Jayatissa fra KMD kunne i dagens første indlæg berolige med, at CO2-målene ikke bliver nogen barriere for fremtidens udvikling.

“Sektoren i sig selv giver et lavt CO2-aftryk sammenlignet med f.eks. transportsektoren. De 70 pct. reduktion bliver ikke den store udfordring – en lineær fremskrivning giver f.eks. 73 pct.,” fastslog Hans Jayatissa, der pegede på flere andre muligheder end udnyttelse af overskudsvarme.

“Man skal ikke ikke bare stirre sig blind på dét – der er også andre ting, man kan gøre. Udledningen handler jo også om, hvilken software, der kører. Måske kunne der være processer, der ikke behøver at blive overstået på et halvt millisekund, men måske kan vente fem minutter? Ligesom en moderne vaskemaskine, der vasker lidt langsommere, men bruger meget mindre strøm.”

Den efterfølgende paneldebat fokuserede også på overskudsvarme og energiforbrug generelt.

“Afgiftsfritagelse er selvfølgelig en væsentlig del for udnyttelse af varmen, men derudover er der brug for nogle ildsjæle, der trækker det her i gang. Man skal blive ved sin læst og hver især gøre dét, man selv har forstand på. Det er ikke nok at give varmen væk – der er ikke nogen, der har hentet vores varme endnu, selvom den er gratis,” lød det fra managing director Peder Bank fra Interxion.

Han pegede på Stockholm Data Park som et godt eksempel på, at man har dedikeret et område til datacentre, hvor overskudsvarmen sendes ud i fjernvarmenettet.

CEO Per Henriksen fra Fuzion greb den bold i sit bud på, hvad der mangler for at komme i gang med mere udnyttelse af overskudsvarme herhjemme?

“Peder nævnte området i Stockholm, men vi har i hvert fald en problemstilling, hvor elforsyningen er nordeuropæisk, mens fjernvarmen arbejder helt ned på sogneniveau. Her må vi den politiske vej, for nogen må betale for, at vi f.eks. får rørføringer frem til at forbinde systemerne. Datacentre er kraftværker, hvor strøm er den vigtigste komponent, så selvfølgelig skal vi udnytte varmen. Det ville være fantastisk, hvis fjernvarmeværkerne havde som opgave at opsamle den her overskudsvarme,” lød holdningen fra Per Henriksen.

Peder Bank var enig i, at der også skal skubbes på i forhold til forsyningsbranchen.

“Jeg er ikke tilhænger af at styre eller regulere alting, men nogle gange har man brug for et hint. Og jeg kunne ønske mig, at nogle fjernevarmeværker blev lidt mere udfarende. Så tror jeg, vi kunne få det til at spille,” påpegede Peder Bank og sammenlignede de svenske tilstande med et konkret projekt i Ballerup.

“Forskellen er, at i Stockholm bliver jeg drevet af sted – i Ballerup skal jeg trille stenen op ad bjerget. Snoren strammer stille og roligt med krav i Stockholm, men det er nemt at koble sig på, og der står nogen og banker på døren for at få varmen. Helt så nemt er det ikke i Ballerup…”.

Esbjergs erhvervschef Karsten Rieder – der også sidder i bestyrelsen for Datacenter Industrien – pegede på et konkret eksempel fra sin hjemegn.

“Man skal nogle gange kæmpe for det, man gerne vil. Ved udgangen af 2022 forsvinder vores store kraftvarmeværk Vestkraft, men her skulle en voldsom national kamp til for at slippe for kraft-varme bindingen. Løsningen bliver en 50 MW havvands-varmepumpe kombineret med biomassekedel, men vi er også klar til at modtage overskudsvarme fra datacentre,” fortalte Karsten Rieder.

Formand for Datacenter Industrien, Thomas Volder, ser gode muligheder for at forbinde aktørerne.

“Jeg kan se interessen for at bringe de her parter sammen. Der sker jo en masse spændende ting, og i Datacenter Industrien kører vi selv et forløb med testcenterprojektet TIDA for at vise, at det virker. Vi skal glæde os over, at vi er kommet så langt, og der er politisk vilje til endnu et vigtigt skridt i afgiftsfritagelse for overskudsvarmen. Men jeg tror ikke, det kommer til at blive drevet fra offentlig side – det er private, der skal drive det her frem.”

 

Effekten af det nye 5G-net var også et tema på konferencen, og Senior System Consultant Bo Brandt Lassen fra Ericsson fortalte i et indlæg, at udrulningen kommer til at gå hurtigt.

“Globalt forventer man 2,8 mia. 5G abonnenter i 2025 – og vi når 190 mio. allerede ultimo 2020. Væksten vil give en stigning på mellem 10 og 30 pct. i rå datamængder per år – nogle siger 40 pct. – så i bedste fald taler vi om en fordobling på halvandet år! Vi ser en eksplosion i det her,” fortalte Bo Brandt Lassen, der blev spurgt, om telebranchen kunne klare så høj en vækst?
“Fra et radiosynspunkt kan vi helt sikkert følge med – vi skal nok komme med data til jer!”

I den efterfølgende debat blev panelet bl.a. spurgt om, hvordan man ser markedet for edge computing udvikle sig med 5G?

“Edge kommer nu ind som en bølgebryder, hvor man traditionelt har sagt, at den slags data skal være tæt på maskinerne. Lidt provokerende kan man sige, at traditionelle datacentre ikke er her om ti år. I det store billede vil de store virksomheder efterspørge noget, hvor de ikke har en chance,” lød vurderingen fra Finn Carstens, Strategic Outsourcing & Business Development Executive hos IBM.

“Jeg tror ikke, man skal have en illusion om andet – mange af datacentrene ligger jo også de forkerte geografiske steder til at være en del af de grønne løsninger. Indenfor en kort årrække genereres 75 pct. af data udenfor de traditionelle datacentre – alene af den grund bliver man nødt til at revurdere deres rolle. Og skal de så kun være et hospice for de gamle ting,” lød det provokerende spørgsmål med et glimt i øjet fra Finn Carstens.

Vice President Anders Greve fra Atos pegede som flere andre i panelet på helt nye muligheder og forretningsmodeller i 5G.

“Jeg tror, vi mangler at se den nye virksomhed, som lægger sig ovenpå den her 5G arkitektur – det bliver nok ikke de gamle. Jo flere data, der kan kreeres – jo flere services kan der sælges til kunden. Jeg tror vi vil se meget af den innovation gå den vej, men vi mangler at se det nye Facebook eller Google – alt dét, vi så i den tidlige digitalisering. Det har vi ikke endnu, men vi har det om fem år,” lød spådommen fra Anders Greve.

Director of Commercial Technology Projects Jess Bech fra Telenor var med i panelet via videolink, og han forudså, at 5G-udviklingen kommer til at gå hurtigere, end vi regner med.

“Jeg tror det kommer til at handle rigtigt meget om små og mellemstore virksomheder – man behøver ikke forstå teknologien, bare man forstår, hvordan man bruger den. Og det kommer til at få kæmpe betydning for deres evne til at konkurrere – uden at være stor,” lød det fra Jess Bech.

 

Special advisor Jørn Thorgaard fra Invest in Denmark kunne i dagens sidste oplæg fortælle, at de internationale investorer har stor appetit på at tage de næste skridt mod klimaneutrale datacentre.

“Det er en branche med ekstremt grønt fokus. Alle hyperscalers i Danmark har f.eks. besluttet, at de vil finansiere strømforsyningen med grøn teknologi. Google er gået skridtet videre og har et erklæret mål om 100 pct. selvforsyning i alle døgnets 24 timer, så de skal dermed også investere i storage løsninger,” påpegede Jørn Thorgaard.

“Vi vil gerne have datacentrene til at placere sig tæt på fjernvarmenettet og optimere deres køleløsninger samt indgå i de projekter, vi har herhjemme. Udfordringen er så, hvordan vi udnytter overskudsvarmen? Kan man f.eks. lave vertikal farming eller andre produktionsformer, hvor man udnytter den? Det sidder de også og kigger ind i nu som datacenteroperatører.”

Invest in Denmark anbefaler også, at både kommuner og private stake holders begynder at arbejde på prospekter med lokale ideer til datacentre. F.eks. som det er sket med et nyligt offentliggjort projekt i Sæby, der i både bogstavelig og overført forstand har tætte forbindelser til det lokale varmeværk.

“Når Energinet snakker om storage projekter, kan det også være interessant. Lad os prøve at tænke datacentre ind i alle disse sammenhænge i energisystemet,” lød opfordringen fra Jørn Thorgaard.

Han blev spurgt om den aktuelle efterspørgsel, og svaret var både helt klart og meget opmuntrende:
“Investorerne vil rigtigt gerne ud at ‘sparke dæk’ lige nu – hvis vi bare kan det i forhold til corona, så skal vi nok lande dem.”

Dagens sidste paneldebat tog bl.a. tråden op med overskudsvarme og Danmarks konkurrenceevne i tiltrækningen af nye datacentre.

“Diskussionen om ‘falsk’ overskudsvarme har givet megen ærgrelse, og derfor er jeg rigtig glad for sommerens klimaaftale, som på mange måder forbedrer mulighederne. Jeg er overbevist om, at den aftale vil give lidt mere medvind på cykelstierne for at få de her ting til at lykkes,” sagde Ruben Kidde, klimaordfører for Radikale Venstre.

“På den elmæssige infrastruktur er der en enorm opgave i udviklingen, og også på rammevilkårene for eks. overskudsvarme. Der er forståelse for et løbende arbejde med at gøre det nemmere. Det er vores fineste opgave at rydde sten af vejen, så virksomhederne kan levere dét, de ønsker.”

Den radikale ordfører blev af moderatoren spurgt om holdningen til Datacenter Industriens ønske om en national strategi for datacentre?

“Det tror jeg, der er potentiale i. Men før man beder om en strategi, tror jeg man skal gøre sig klart, om det virkelig er dét, man vil. Jeg er sikker på, der er stor politisk vilje. Men om det er til en egentlig strategi, eller det handler om at banke på i konkrete tilfælde som det her, er så spørgsmålet,” funderede Ruben Kidde, inden han måtte spurte tilbage til forhandlingerne om bilafgifter på Christiansborg.

Debatten fortsatte om bl.a. investeringer i el-nettet for at matche de store investeringer i produktion samt om transparens for at undgå ‘green washing’.

“Som branche kæmper vi meget med, om grøn strøm bare er certifikater eller reelt ny grøn strøm. Jeg tror, efterspørgslen virkelig slår igennem, når folk erkender, at køb af allerede etableret grøn strøm ikke har nogen reel effekt,” vurderede Executive Vice President Peter Munck Søe-Jensen fra Better Energy.

“Der er også en forkert forståelse for, at det her er dyrt. Men på en ti-årig aftale får man faktisk en bedre aftale uden at binde sig til investeringer. Nu, hvor vi er nået dertil, at vi kan opføre anlæg uden subsidier, kan vi selv drive det her. Men fra politisk side kunne man måske godt ønske sig nogle større krav til transparens, f.eks. hvorfra den grønne strøm kommer i forhold til debatten om green washing,” lød det fra Better Energy-direktøren.

I den forbindelse diskuterede panelet også, hvordan man sikrer sig, at den grønne strøm reelt er grøn – og hvordan man sikrer størst mulig andel af lokalt produceret strøm?

“Google har cirka 30 datacentre verden over, og vinden blæser måske helt vildt meget i Oklahoma i morgen – hvad så med at rykke nogle af opgaverne derover? Og hvis der er fire solskinsdage på vej i Danmark, skal nogen af opgaverne fra Holland måske rykkes herop,” lød tankerne om fremtiden fra Jesper Vangkilde, kommunikationschef for Google Danmark, der generelt er optimist.

“Vi kan jo se, hvordan investeringerne i PPA er eksploderet til et vanvittigt niveau bare de sidste par år, mens priserne er raslet ned. Det er jo to gode kurver for udviklingen.”

 

Mette Lundberg, direktør for politik og kommunikation hos IT-Branchen, rundede konferencen af med en opsummering.

“Vi har hørt i dag, at datacentre kan blive grønne – og de skal blive grønne. De nye generationer vil forvente det. En anden pointe er, at industrien selv vil stille sig i front, og i Danmark har vi gode forudsætninger for at skabe et klimaneutralt og måske ligefrem klimapositivt datacenter,” fremhævede Mette Lundberg.

“Vi skal se datacentre som et gode i den grønne omstilling, og vi skal gøre Danmark til frontrunner på området!”

 

 

 

 

 

 

 

 

Datacenter og varmeværk i tæt samarbejde i Sæby

Planerne for et nyt datacenter ved Sæby i Nordjylland rummer spændende perspektiver for udnyttelse af overskudsvarme i fremtiden. Andelsselskabet Sæby Varmeværk har ansøgt om lokalplan for etablering af et nyt datacenter som direkte nabo til varmeværket, så der bliver nem adgang til at genbruge varmen.

“Der bliver tæt integration mellem datacenter og varmeværket, hvor kølingen forbindes med varmeforsyningen, så begge sider af varmepumpen udnyttes optimalt. Varmeværket leverer dermed køling til datacentret, og datacentrets overskudsvarme leveres til varmeværket,” skriver konsulenthuset COWI i sin ansøgning på vegne af Sæby Varmeværk.

Forsyningsselskabet er i dialog med internationale investorer, der er interesserede i at opbygge et datacenter og indgå i samarbejdet, som vil bidrage til den grønne omstilling. Udnyttelse af overskudsvarmen forventes at bidrage med 60.000 MWh årligt, svarende til tre gange mere end varmeværkets eksisterende solvarmeanlæg. Solcelleanlægget leverer ifølge ansøgningen varme til 23 pct. af de 3.600 forbrugere i forsyningsområdet, så dermed kan datacentrets overskudsvarme rundt regnet levere varme til tre fjerdedele af det lokale forbrug.

“Projektet i Sæby er et godt eksempel på det store potentiale i overskudsvarme fra datacentre,” siger direktør Henrik Hansen fra Datacenter Industrien.

“Her har vi et tæt samarbejde mellem datacenter og forsyningsbranche – også helt bogstaveligt – og det er vejen frem for endnu bedre udnyttelse af overskudsvarme. Politikerne er på vej med afgiftsfritagelse for varme fra datacentre i det nye klimaudspil, og det er et vigtigt skridt på vejen. Men udover dét skal vi også have fokus på de øvrige tekniske og lovmæssige forhindringer, der måtte ligge i vejen for andre nye og eksisterende projekter her i landet,” påpeger Henrik Hansen.

Frederikshavn Kommune fremhæver i sit debatoplæg om lokalplanen, at kommunen skal være 100 pct. forsynet med vedvarende energi inden 2030.

“Hvis dette skal kunne lade sig gøre, er det nødvendigt at fokusere på hele energikredsløbet, så der sikres en så bæredygtig produktion og forbrug af energi som muligt. Dette inkluderer blandt andet udnyttelse af virksomhedernes overskudsvarme,” lyder det Frederikshavn Kommune.

Det nye datacenter placeres på et 46.400 kvm areal ved industrikvarteret i den sydlige udkant af Sæby med adgang til stabil strømforsyning fra Nordenergis eksisterende 60 kV net og stærke fiberforbindelser under Kattegat. Centret udbygges i etaper med forventeligt to datahaller med fire etager i op til 20 meters højde og varmepumper placeret i separate bygninger.

Plan & Miljøudvalget i Frederikshavn Kommune behandler ansøgningen 1. september, hvorefter forslaget til ny lokalplan sendes i offentlig høring frem til 1. oktober 2020.

 

 

Corona kunne ikke overskygge livligt medlemsmøde i Odense

VIEW SUMMARY IN ENGLISH

Agendaen rummede både generalforsamling og netværksmøde, og gensynet var hjerteligt 10. marts i Odense. Men corona-virus prægede selvfølgelig dagen, så håndtryk og kram var afløst af albuehilsener og brede grin midt i alvoren mellem de 60-70 deltagere. Datacenter Industrien markerede sin tre års fødselsdag med flot fremmøde efter omstændighederne og et særdeles interessant program for dagen.

Formand Thomas Volder fortalte i sin beretning på generalforsamlingen, at Datacenter Industrien nu kan mønstre over 75 medlemmer.

”Vi favner rigtig bredt indenfor medlemskategorier, og der er kommet en del flere operatører med, hvilket vi er superglade for. Vores ambition er at vokse i medlemstal for at nå endnu mere kritisk masse til at drive vores aktiviteter og levere endnu mere værdi for medlemmerne,” sagde Thomas Volder.

Han kunne se tilbage på en lang række aktiviteter i 2019 med flot og aktiv opbakning fra medlemmerne.

”Vores første årlige event i maj i UN City var en stor succes. Man skulle cleares dagen før, så deltagerantallet blev stoppet ved 280. Men der kunne være kommet endnu flere med, hvis der var mulighed for tilmelding på dagen,” fortalte formanden.

”Så husk at registrere jer i god tid i år – vi venter over 400 deltagere og det ser rigtig godt ud med et superstærkt program ligesom sidste år. Hvis det skulle blive nødvendigt med udsættelse på grund af corona, får I selvfølgelig besked.”

Når det gælder arbejdet med TIDA – Test & Innovationcenter Denmark – er der blevet arbejdet rigtig meget på sagen.

”Projektet har været længe undervejs med mange involverede, og vi skal have fastlagt, hvordan vi skruer konstruktionen sammen. Vi er ikke i mål endnu, og der ligger nogle store investeringer, men vi har positive tilsagn fra en række store aktører,” oplyste Thomas Volder.

Fremadrettet vil foreningen også have større fokus på eksportmuligheder, som det bl.a. skete i december under et fælles arrangement med Business France. Generelt ser formanden også positivt på markedsudviklingen i Danmark den kommende tid.

”Senest er der kommet nye investeringer til med SAP i Aabenraa og Padborg, og jeg er sikker på, at vi kommer til at se flere annonceringer i den nærmeste fremtid. På mange af hovedmarkederne i Europa er det nu svært at få tildelt energi, så Norden og Danmark vil være oplagte alternativer som Tier 2-markeder.”

Direktør Henrik Hansen kunne fremlægge et regnskab, hvor resultatet – bortset fra en lille positiv afvigelse – stemte næsten på øre med budgettet, og i år skrues op for ambitionerne.

”Vi har en ambitiøs bestyrelse, der presser både sig selv og os, så vi opererer med cirka 50 pct. højere indtægter i budgettet. Dels via flere medlemmer, dels via flere indtægter fra events plus indtægter fra salg af vores nye markedsrapport,” forklarede Henrik Hansen.

”Vi øger farten på vores opbygning af foreningen, hvis ellers vi realiserer det her. Så hvis I er Business-medlemmer, bør I overveje at opgradere til Executive – husk også at gribe fat på alle medlemsemner i jeres netværk,” lød opfordringen.

Bestyrelsen for Datacenter Industrien har fået tilført en del frisk blod, da i alt fem medlemmer fratræder på grund af nye arbejdsrelationer. I årets løb har Søren Schrøder afløst næstformand Tina Schou og Jakob Dybdal Christensen afløst Joakim Petersen – nyvalgt til bestyrelsen blev Jakob Munch fra CBRE, Anders Hansen fra Digiplex, Per Henriksen fra Fuzion og Karsten Rieder fra Business Esbjerg.

Konsulenthuset COWI har i samarbejde med foreningen udarbejdet en stor markedsrapport, der nu bliver tilgængelig for medlemmerne – læs mere her.

På netværksmødet, der fulgte efter generalforsamlingen, blev nogle af hovedpunkterne fremlagt:

”Det er en multifacetteret rapport, hvor vi kortlægger stort set alt med relation til det danske marked og kombinerer det med nogle anbefalinger fra foreningen. Vi har jo nogle stærke holdninger til, hvad der skal gøres – også i forhold til de hurdles, der er for udviklingen,” forklarede COO Merima Dzanic fra Datacenter Industrien.

”Nogle af nøglepunkterne i rapporten er, at vi ser visse skift i markedet. Dels fra in-house til mere outsourcing, hvor f.eks. bankerne aldrig ville overveje det tidligere. Og dels et skift i kapacitet, hvor co-locations er ved at komme på hyperscale niveau. Selv hyperscalers er begyndt at outsource, hvor det er meget mere fleksibelt at bruge en co-lo partner og skalere op og ned hos dem.”

En vigtig pointe er, at datacentre bliver mere energieffektive, jo større de er. Derfor har Greenpeace f.eks. givet topkarakter til hyperscalers bidrag til CO2-neutralitet.

”En andet centralt punkt er, at de danske virksomheder stille og roligt flytter sig over i hybrid-løsninger i en kombination af egen kapacitet og co-lo. Det gælder også produktionsvirksomheder og banker,” påpegede rapportens hovedforfatter, Chief Market Manager Jakob Dybdal Christensen fra COWI.

”De næste fem år kan vi se, at mange virksomheder vil prioritere primært cloudbaserede løsninger, og så vil de udvide deres on-premise aktiviteter. Vi kan også se, at Syddanmark ventes at tiltrække en række datacenterinvesteringer bl.a. på grund af konkurrencedygtige jordpriser,” fastslog han.

Tanken er, at markedsrapporten skal være en løbende udgivelse, der udkommer hvert år.

 

 

Netværksmødet fortsatte med et indlæg fra dagens medvært, Coromatic. BA Director Lars Frandsen, der er ansvarlig for Coromatics afdeling for datacentre, kunne pege på en digital udvikling, der giver stadig større afhængighed af stabil strømforsyning.

”Kort sagt bygger vi trygge hjem for datacentre,” sagde Lars Frandsen og illustrerede det med sin datters børnetegning af et hus.

”Digitalisering driver udviklingen fremad, og lige nu sidder mange f.eks. hjemme og arbejder her under coronakrisen – det er muligt på grund af datacentre. Det er jo ret kompliceret at bygge dem, men her har vi nogle fordele som systemintegrator. Vi er ikke producentafhængige, men kan tage det bedste fra alle hylder til vores kunder.”

Coromatic arbejder ud fra 17 lokationer i hele Norden, hvor man har 50 pct. af de største virksomheder på kundelisten. På mødet i Odense kunne deltagerne også tage en virtuel tur i et datacenter i Coromatics Virtual Reality-stol.

Næste oplæg om projektet DataWISE kom fra Karl Sperling, lektor ved Aalborg Universitet og Ph.D i energiplanlægning.

”Vores ambition er at bringe datacenterbranchen og fjernvarmebranchen sammen, så de står stærkere i den grønne omstilling. Når vi kigger overordnet på al den fjernevarme, vi kan udnytte fra datacentre, der kommer til Danmark, så er der et stort potentiale for CO2-reduktion. Vi kan spare en del strøm og varmeproduktionsomkostninger for omkring en milliard kroner årligt. Vi har nogle køleløsninger, der kan integreres direkte i fjernvarmen, og vi udvikler nogle kompetencer, der kan bringe de to sektorer sammen,” forklarede Karl Sperling.

Ud fra Energistyrelsens forventninger til udvikling og energiforbrug forventer han, at overskudsvarmen fra datacentre kan dække 20-25 pct. af det danske fjernvarmebehov.

”Hvis vi så ovenikøbet bliver gode til at placere datacentre i nærheden af byerne, kan varmen udnyttes her. Trenden er, at fremløbstemperaturen på fjernvarmevandet går ned på grund af bedre energifeffektivet i husene. Omvendt skulle temperaturen for overskudsvarme fra datacentre gerne stige. Så der bliver en åbning, vi ser som en kæmpe mulighed for både datacentre og fjernvarmebranchen,” påpegede Karl Sperling.

På hans egen hjemmebane i Aalborg har Asetek f.eks. den 3. februar i år tilsluttet den første vandkølede server direkte til nettet hos Aalborg Fjernvarme – uden behov for at opgradere med varmepumper, fordi vandet allerede har tilstrækkelig høj temperatur.

Dagens netværksmøde blev afsluttet med en paneldebat, hvor deltagerne bl.a. blev bedt om at give deres bud på de vigtigste trends i branchen lige nu.

Key Account Manager Søren Schrøder fra Schneider Electric pegede på peak shaving i nettet, som et område, man kommer til at kigge mere på i den nærmeste fremtid, mens Vice President Thomas Ditlev fra Asetek tog tråden op med overskudsvarme.

”Vandkøling skal der til – ellers duer det ikke. Vores egen lille reklamesøjle i Aalborg viser jo, at det kan lade sig gøre, og teknologien er der. Vi skal bare have overbevist klimaministeren om, at det ikke er ligegyldigt,” sagde Thomas Ditlev med et hint til ministerens alternative argumentation om, at datacentre alligevel kører på grøn strøm, så udnyttelse af overskudsvarme ikke tæller i det danske CO2-regnskab.

Project Lead Rasmus Brandt fra Søren Jensen A/S var helt på linje:

”Om tre-fire år er teknologien mere moden, så vi også kan gøre brug af væskekøling og tage det længere ud i markedet. Det er tudeåndsvagt at smide energi ud, som det sker med frikøling, og teknologien kommer lige om lidt.”

CEO Per Henriksen fra Fuzion pegede på konsolidering i branchen med stadig større kunder samt samspillet mellem branchens nødstrømsberedskab og elnettet.

”Vi har stillet vores store generatorer til rådighed for energiforsyningen – så kan de bruges i en kortere periode, hvis f.eks. vindstrømmen skulle svigte. Vores systemer er så tilpas avancerede, at det er relativt nemt at give energiforsyningen adgang til at starte dem,” oplyste Per Henriksen.

Panelet blev også bedt om vurdering af, om en kommende lovgivning fra EU skal ses som et positivt pres for branchen?

”Som jeg ser EU-oplægget er det fra 2050 for det klimaneutrale, mens Danmark siger 2030. Så har vi jo 20 års forspring, hvis vi får det til at rulle. Men det bliver markedet, som kommer til at drive det. Regulering er altid lidt på bagkant og laveste fællesnævner i forhold til det kommercielle,” lød vurderingen fra Rasmus Brandt.

Foreningens formand ser også store muligheder i skrappere, internationale krav.

”I forhold til den fleksible og agile måde, vi arbejder med tingene på i Danmark, kan vi forhåbentlig være med til at lave nogle innovative løsninger som best practise. Jeg tror, det næste der sker er, at det flyttes ud på consumerdelen. Når vores børn f.eks. kan vælge mellem at streame rødt, gult eller grønt i forhold til klimaet, så bliver det en helt anden dagsorden. Det er er jo slutbrugerne, der betaler regningen i sidste ende,” lød det fra Thomas Volder.

Når det gælder udnyttelse af overskudsvarme undrede Per Henriksen sig over, at det ikke indgår mere i den overordnede planlægning.

”Når man laver byplanlægning, kan man se alt muligt lige fra radonstråling til farven på tagstenene. Men man kan ikke se, hvor man lægge en industri og komme af med to MW varme – hvor svært kan det være? Jeg synes, der skulle ligge et pålæg til fjernvarmeværket om, at de skal hente varmen – så må vi fortælle dem, hvor de kan hente det,” lød det fra Per Henriksen.

Når det gælder fremtiden og markedet, spurgte moderator Henrik Hansen, om det er realistisk, at Danmark bliver et rigtigt datacenterhub?

Der var enighed i panelet om, at der er et godt potentiale, hvis man ser realistisk på mulighederne ”Hovedmarkederne vil fortsætte med at være det. Men vi vil se mere fokus på Norden på grund af vores tilgængelige energi. I sammenhæng med frikøling og udnyttelse af overskudsvarme, ser jeg fortsat en vækst. Om den så bliver eksplosiv, kan jeg være lidt i tvivl om,” sagde Thomas Volder.

Per Henriksen var på linje:

”På co-location kan vi godt holde fanen højt. Hvis vi kan lave noget i Danmark, hvor vi ikke kun kører på vindkraft, men også udnytter varmen, kan vi godt gøre en forskel. Her betyder det noget, at vi er fremme i skoen. Så hvis vi kan servicere vores børn med nogle grønne løsninger, er der masser af fremtid i det her.”

Thomas Ditlev understregede, at det – i tråd med foreningens anbefalinger af en national strategi for området – også kræver politisk forståelse at udnytte mulighederne:

”Vi skal da være foregangsland – også på ’den grønne radiator’. Men det er op ad bakke, når vi skal kæmpe så meget, selvom vi har Danmarks mest grønne regering. Tænk, hvis vi havde lagt bånd på de tosser i Tvind, der engang byggede en grim vindmølle…”

Klimaministeren kvæler grøn fornuft med sort logik for overskudsvarme

PRESSEMEDDELELSE

Flere hundrede tusinde husstande kan i fremtiden opvarmes med overskudsvarme fra datacentre, men Danmarks klimaminister siger nej tak til en omgang gratis, grøn fornuft. Det sker med direkte henvisning til, at det ikke vil forbedre vores – rent danske – CO2-regnskab at spare på grøn energi, og dermed er der ikke nogen grund til at effektivisere forbruget.

Den ret alternative logik fremgår af et svar fra klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen til Ida Auken, formand for Folketingets udvalg på området. Klima-, Energi- og Forsyningsudvalget har stillet ministeren en række spørgsmål vedrørende udnyttelse af overskudsvarme fra datacentre. Svaret fra klimaministeren er opsigtsvækkende: Det kan ikke betale sig at effektivisere – f.eks. ved at udnytte overskudsvarme fra vandkøling af servere – når energien kommer fra grøn strøm.

”Svaret er helt sort, og det er svært at tro, det kommer fra klimaministeren i et land, der ser sig selv som en grøn frontløber. Det samme argument kan jo overføres til alt, hvad vi bruger energi på i vores samfund. Ifølge den logik kan alle bare lade lyset brænde og maskinerne køre uden tanke på energiforbrug – bare det er grøn strøm,” siger Thomas Volder, formand for Datacenter Industrien.

”Men vi skal selvfølgelig ikke bruge mere energi end højst nødvendigt, og på datacentrene arbejder operatørerne hver eneste dag på at reducere forbruget. De vil desuden gerne have lov at forære overskudsvarmen væk til fjernvarmenettet, men det vil regeringen også spænde ben for med sine nye afgiftsregler på området. Der mangler simpelthen noget sund, grøn fornuft hos de embedsfolk,
der lokker klimaministeren ud i sådan en sort logik,” påpeger Thomas Volder.

”Det virker underligt uambitiøst kun at kigge snævert på det rent danske CO2-regnskab. Vi har jo også et stort potentiale i green tech eksport af f.eks. danske løsninger indenfor køling og udnyttelse af overskudsvarme. Her kan vi udvikle det klimaneutrale datacenter og få et nyt eksporteventyr.”

Professor ved Institut for Planlægning på Aalborg Universitet, Henrik Lund, kan ifølge en artikel
i Ingeniøren heller ikke se nogen mening i ministerens svar

”Argumentet er, at det er unødvendigt med energieffektiviseringer i form af vandkøling, fordi vi har 100 pct. vedvarende energi på den lange bane, men det kan man jo bruge om alt. Så skal vi heller ikke isolere husene, udnytte spildvarmen fra industrien, bygge solvarme eller bygge vindmøller.
Det er der ingen grund til, for vi har jo alligevel 100 pct. vedvarende energi”, siger Henrik Lund.

Flere oplysninger på datacenterindustrien.dk og på efterfølgende faktaark

For uddybning og yderligere kommentarer kontakt:

Formand for Datacenter Industrien, Thomas Volder, mobil 29 60 60 04

Direktør i sekretariatet for Datacenter Industrien, Henrik Hansen, mobil 40 13 44 74

Kommunikationsrådgiver for Datacenter Industrien, Kurt Henriksen, mobil 40 54 21 33

 

Fakta om Datacenter Industrien

 • Forening stiftet marts 2017 der repræsenterer 77 medlemmer fordelt på
  private virksomheder, kommuner, regioner og uddannelsesinstitutioner
  Se medlemsoversigt
 • Bestyrelsen består af medlemmer fra virksomhederne Cowi, Interxion, GlobalConnect, Grundfos, Coromatic, Schneider Electric DK, Njord Law Firm, Rockwool og samt Viborg og Odense kommuner
 • Datacenter Industrien har til formål at skaffe flere datacenter-investeringer til Danmark og underbygge udvikling, samarbejde og uddannelse i branchen ved at samle interesser hos private aktører, kommuner, forsyningsselskaber m.fl.

Fakta om svaret fra klimaministeren

 • Formanden for Klima-, Energi- og Forsyningsudvalget, Ida Auken (RV) har på vegne af udvalget stillet klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen en række spørgsmål (spm. 210-214) om energieffektiv køling af datacentre og udnyttelse af overskudsvarmen
 • I svaret på spm. 213, som kan ses her, skriver klimaministeren bl.a., at der ikke forventes nogen væsentlig CO2-reduktion ved mere effektiv køling af datacentre pga. to forhold:
  ”For det første forventes det danske elforbrug at være 100 pct. baseret på VE i 2030. Energieffektiviseringer, der leder til et reduceret elforbrug, vil dermed ikke påvirke den danske CO2-udledning væsentligt. For det andet forventes fjernvarmen at være tæt på
  100 pct. baseret på VE i 2030. Øget brug af overskudsvarme vil derfor primært erstatte biomasse og andre vedvarende energikilder og har derfor kun en begrænset effekt på Danmarks CO2-udledning.”
 • Kommentaren fra professor ved Aalborg Universitet, Henrik Lund, til Ingeniøren
  kan ses her (artiklen ligger bag betalingsmur)

 

360 degree overview of the data center industry at the last networking meetup in 2019

Another busy and exciting year for the data center industry was rounded off with the last networking meetup 19th November in Odense.

The programme offered a 360 degree overview of the industry after the welcome by CEO, Susanne Stengade, from 6X International, who hosted the networking meetup at Radisson Blu H. C. Andersen Hotel.

In the opening remarks, director, Henrik Hansen, from Danish Data Center Industry (DDI) looked back on a busy year, where the still young association has been taking some important steps in terms of development.

“This includes our annual conference Data Centers Denmark, which took place in the UN City in Copenhagen. It was a great success with 300 delegates from 13 different countries. We made a great debut, so next year we will be even more ambitious with the event, which is going to take place 13th May 2020– again in the UN City in Copenhagen”, said Henrik Hansen.

“At the moment we are working on our first major market analysis of market perspectives, expectations and much more. It will be the first purely Danish analysis of the data center industry, and it will be published by the end of January 2020.”

 

The first presentation of the day was held by Rudy Musschebroeck, Director of Strategy and Business Development in the Belgian company CommScope. His presentation focused on how the data centers can prepare for the 5G era of mobile data.

“Mobile data has gone from nice to need – in the beginning no one felt a great need to be able to stream from a beach. But right now we see a tremendous increase in the need for bandwith. Today, everything is connected and we still have many devices to connect”, emphasized Rudy Muscchebroeck.

“And we do not want latency – we want the movie to start immediately and we want everything to be working right away. As a result of this, 5G is very different from earlier generations, which was just a little better and a little more of the same things. 5G simply marks a shift in the architecture.”

The CommScope-director pointed at “densification” – more antennas will provide better coverage, at “centralization” – an attempt to pull the radio transmitter into a central location, and at “virtualization” – more options to centralize or distribute network elements.

In terms of edge technology and the consideration for the lowest possible latency, the need for computing closer to the need therefore gives more locations to manage.

“Then the question is: Who is going to own that infrastructure and who is going to pay the bill? Who is going to pay for it, and how can we make sure that those who build that infrastructure get some revenue out of it?”, asked Rudy Musschebroeck.

Adding on to this, one of the participants asked him how he – from his own viewpoint – perceive the owner models in the future?

“We see that a sizable share of investment has shifted from hyperscale centers to co-location in recent years – it is going to happen, but probably not at the scale needed in the coming years. That is why we also see some newcomers as neutral hosts. What is crucial for the industry is that there is a business model and a transcation model that ensures payment,” came the answer.

Another question focused on next-generation technology with 6G – aren’t the Chinese already doing it?

“Every ten years it is a new G – and of course you can already see this in the labs. But it is in the future”, it sounded with a twinkled eye from Rudy Musschebroeck.

 

He was followed by Tom Blake, Associate Director at the engineering and consulting group Arup with a presentation on the construction of sustainable data centers.

“If cloud were a country, it would be the fifth largest in terms of energy consumption. And that is going to continue – investments and energy consumption will continue to grow. We have a great future ahead of us, but it needs to be more sustainable,” he stated.

Tom Blake has 30 years of experience with data centers and from his base in Ireland he has noted new times when it comes to power supply.

“For example, our Amsterdam office tells me that all projects have been paused due to the lack of electricity. And this is also true for cities like Dublin and Frankfurt. The power is ‘sold out’. Data centers do not have the power for themselves anymore, when it comes to extra capacity in the network, because there is a new competition for it”, said Tom Blake.

“Therefore, we also see that power contracts are no longer available on ‘fixed demand’ terms. Now there are flexible contracts on the power supply with a ‘use it or lose it’ approach – if you do not use the allocated capacity, then we remove you from the grid. It is a complete turnaround for network owners, who must invest large sums of money, and we can no longer get it in our own way in the industry.”

On this basis, the Arup-CEO emphasized that it is more important than ever to project properly when planning new data centers.

“We have to do it right and stop over-projecting. It is about ‘right sizing’, and as designers we really have to challenge our clients on what they are asking for. One of our problems in regards to this in Dublin, however, is that all the decisions for the big data centers are made in the US”, it sounded without a wink from Tom Blake.

At the same time, he points out that it is more important than ever to focus on Co2-neutral energy in order to meet the public demand for sustainable data centers.

“It is not the energy that is the problem – it is how it is produced. There have been some setbacks and some misinformation in public, and we have to be aware of that.”

Adding on to this, one of the participants asked: But do the data center operators really listen?

“Fortunately, they have big financial muscles and they are listening. But in my experience they have not quite understood that they must also be a part of the solution for the electricity grid.”

Another question was asked in relation to the utilization of surplus heat and consequently the location of data centers.

“Location is a big topic, but if you go to a big city where surplus heat can be used, you can also occupy a large area. The alternative is to put the data centers in places where people need the jobs. For those cloud operators who do not need very low latency, that is an option. But I don’t think it is the right place to locate data centers in the big cities.”

 

The next presentation focused on European standards in the data center industry – a voluntary scheme that can be used as inspiration and guidelines in the work on quality assurance. Senior Data Center Auditor, Volkmar Bend, from TÜViT, which is a part of the large German TÜV-group, reviewed the status and the standards within this area.

“I work as a data center auditor and visit the data centers in order to evaluate them based on a number of key criteria such as risks, energy consumption and environmental impact,” he said.

Once the various standards are met, a data center can claim that it has gone through “Trusted Site Infrastructure Voluntary Validation” and use it as evidence of its quality to the outside world.

“A standard is a guideline that you can lean on, but it is not legislation. It is technical guidelines that are voluntary,” stressed Volkmar Bend.

The industry standards are constantly updated based on best practice in the various areas.

“The European standard is now becoming international and it came as a bit of a surprise, because it rare for the US and Asia to make use of European standards as a starting point. Unfortunately, there are no Danes on the committee reviewing these standards, but you are very welcome if you think Denmark is under-represented – it is not a closed circle,” sounded the invitation from Volkmar Bend.

 

Export potential for Danish companies is an important factor for the benefits of a strong Danish home ground for data centers. Novenco Building & Industry, headquartered in Næstved, has seized the opportunities in the global market, and Senior Product Manager, John Boss, could telle more about that in the last presentation of the day.

“In fact, we have been in the global ventilation market for 70 years. But the question is why some of the world’s largest data center owners chose a small company in Denmark as their supplier,” he asked rhetorically.

“Our products are here and there, but we have only been in the data center industry for a few years. And – if you can make it here, you can make it anywhere,” sounded the inspirational tones from John Boss.

The start of the adventure took place at Facebook’s large datacenter in Luleå in the northern part of Sweden, where Novenco was in the good graces for the first time.

“Data centers have been focusing on saving energy, which makes it very interesting for us. But we also learned from the first time that it is about much more than that. It started out as a secret project with some US standards, and when we realized the scale and the location of the university, noice became a an important issue, “ said John Boss.

After hundreds of calculations and a prototype to measure the noise, the project started to run smoothly and new doors opened.

“Suddenly everyone was interested and we were barraged with phone calls. The next building was a totally different design, because at the same time another project was in the pipeline in Viborg. But how did you get in touch with ‘the big Apple’?

The entire network was activated and via Invest in Denmark’s employee in Palo Alto a meeting was set up. The rest is history, and Novenco is now an established name in the industry with its advanced axial fans and it is, among others, an approved supplier at Facebook. But how did a relatively small company succeed in an industry that they knew nothing about beforehand?

“It is about hard word, experience, flexibility, technology and not least – networking,” explained John Boss, who cannot rest on his laurels.

“Even if you did the last project for a certain customer, they will not come to you by themselves. It is hard work – all the time.”

 

The networking meetup ended with a small panel session between all four speakers moderated by Thomas Volder, chairman in DDI. He asked, what each of them see as key drivers for the industry development in the coming years?

“I don’t think we are fully aware of the importance of data centers in our daily lives. For example, something happens in a data center every time we hit a key on our smartphone. So we are dependent on the quality of the data centers,” it sounded from Volkmar Bend.

“I think the public image of the industry is a very important key driver. For example, I saw a campaign recently about turning off Facebook accounts – that kind of message is dynamite for the operators. So it is the public image that drives them towards sustainability,” Tom Blake said, while John Boss agreed:

“What I have seen and heard in recent years is that the expectations for data center sustainability are low.  My grandchildren would not be able to live without their phone, which is connected to the cloud. But it is important for them to focus on the green side and if the operators have a high-emission energy consumption, it will not be accepted nowadays,” said John Boss.

 

Digital services should be ‘eco-labelled’ survey reveals

Survey reveals nearly seven in ten Scandinavians want digital services to be ‘eco-labelled’ for sustainable clarity.

Nearly seven out of ten people in Sweden, Norway and Denmark, want to have eco-labelling of digital services according to a new survey commissioned by datacenter operator, DigiPlex.

Every time we stream a TV series, check social media or log in to our internet bank, a process starts in a datacenter that consumes energy and release CO2. Data centers and digital infrastructure are currently estimated to be responsible for three percent of global energy consumption and two percent of global CO2 emissions. Forecasts suggest this could rise to 5.5 percent of CO2 emissions within 5-10 years if unchecked.

The new research, conducted by Kantar/Sifo, shows that 66 percent of people in the Nordic region want to have eco-labelling of digital services. Even more, 69 percent, believe that it is important for digital services to have as little climate impact as possible.

“A large majority of Scandinavians want to be able to make sustainable decisions and reduce their climate impact – and this extends to their internet use.” reports Gisle M. Eckhoff, CEO at DigiPlex.

Not all data centers are the same, with newer, more efficient and more sustainable facilities having much lower carbon footprints. Eco-labelling would help consumers choose services that used more sustainable data centers, and force service providers to consider carefully the environmental impact of the location and operation of their data centers.

“If you stream a film through a power hungry data center that gets its energy from brown coal it will indeed contribute to climate change. Today’s consumers increasingly want to make an active green choice when it comes to using various internet services. Currently they do not have the information to make informed decisions,” says Gisle M. Eckhoff, CEO at DigiPlex.

But, at the same time, only a quarter of Scandinavians, 26 percent, are willing to reduce their use of internet and digital services, even if this would mean lower contributions to climate change.

“Internet usage is a natural part of our everyday life that few can or want to give up. But, with eco-labelling consumers can put pressure on suppliers to ensure digital services are climate smart, energy efficient, use reusable energy and have minimal CO2 emissions. It is also no surprise that 70 percent want suppliers of digital services to report their energy usage and climate impact in, for example, their Annual Report,” says Gisle M. Eckhoff.

_______________________________________________________________________

Original article taken from: https://www.digiplex.com/insights/articles/eco-label-digital-services 

Google to invest in 5 Danish solar parks

Against the backdrop of “Fridays for future” climate demonstrations around the world, Google is stepping up in support of the climate agenda with historic investments in renewable energy around the world, including 5 solar parks in Denmark.

Google’s investment in solar and wind energy now totals to around $ 7 billion. dollars so far.

The new deal, which according to Google, is one of the largest renewable energy investments ever made, has a total output of 1600 MW. Denmark is set to produce one-tenth of this power, as Google has invested in 5 solar parks located in Mors, Gimming near Randers, Rødby Fjord near Norddjurs and in Nætved.

“A company like Google uses a lot of energy because we keep the internet running 24/7. Therefore, we feel a huge responsibility in being as sustainable as we possibly can” said Google’s CEO Malou Aamund in a press release.

Google is also investing in renewable energy projects in USA, Sweden, Finland and Belgium.

Google investment shows how “the internet” can lead the way in the green transition

To counter Googles Danish data center energy use, the IT giant is set to establish the five Danish solar parks. This is not a new practice for a hyperscale company in their efforts to “greening the cloud”. The company Better Energy, is set to establish the three parks in Næstved, Norddjurs and Gimming.

The growth of renewable energy capacity is contributing to lower technology and installation costs, and better integration with existing transmission networks.

Furthermore, the cost of renewable electricity generation is being reduced to a level that in many developed and developing countries are competitive with conventional electricity sources. For example, corporate PPA structures are now a common practice in the data center landscape, as hyperscalers lead the way in renewable energy production when they offset their carbon footprint by “giving back” to the climate. A PPA is a long term buying commitment which helps the developer’s ability to finance power plants and promotes investment in renewables and the transition towards green energy.

As data center capacity continues to grow, investments like these show how the data center (and its business) can contribute to the green transition, both in Denmark and globally. From a domestic standpoint, the investment will not only expand our energy network infrastructure, but also boost sector jobs and the economy overall.

The green data center of the future does not only run efficiently, but is also contributing to the sustainability cause within the host community. Integrating the data center into our energy networks, moving away from being an energy consumer, to a “prosumer” is the way forward for the both the industry and our climate.

Thank you to Google for this significant investment, we look forward to the solar park developments, which will undoubtedly bring forward growth for the Danish economy and further our sustainability cause.

DDI

Read Google’s own blog post

Odense data center– economic impact and community benefits

With a joint push of a huge “Like button”, Facebook’s new data center in Odense, Denmark, was put into operation on 12th September 2019.  DDI looks at the impact of the data center on a local and national plan, and what other local communities should factor in when attracting data center builds to their regions.

The opening of the Facebook site in Odense highlights that data centers can be run “the green Danish” way, given that the entire energy consumption of the data center is powered by renewable energy, whilst the surplus heat is set to heat 6,900 households in Odense.

“We are always looking for innovative technology for our infrastructure, and we are impressed about the reuse of the surplus heat project. We therefore want to look at how we can use and implement similar solutions across our global CO2 emissions,” said Facebook Vice President Rachel Peterson at the inauguration ceremony in Odense.

The Danish Minister of Climate, Energy and Utilities, Dan Jørgensen, who also participated in the inauguration, was also full of praise for the unique Danish solution with focus on recycling of surplus heat.

Facebook data center – facts and figures

So, what does a data center do to the local and regional community? People working within IT know exactly what a data center is and what it takes to run the actual center. But what do the local communities and their politicians, who are competing for new data center investments, get out of a data center deal?

The internet giant commissioned IHS Markit to evaluate the economic contribution of Facebook’s European data centers in their respective countries from 2011-2018 (IHS Markit 2019) as highlighted in below figure.

Source: The Economic Contributions of Facebook Data Centers in Denmark, Ireland & Sweden, IHS Markit 2019 

 

The study highlights Facebook’s contribution to Denmark’s economy through its capital expenditures (construction and equipment), operational expenses and direct wages. In addition to these figures, Facebook highlights its contributions to renewable energy targets as well as their Community Action Grant Programme.

What is yet to be factored in those numbers, are the operational expenses once the facility is completed, as well as investments in lifecycle management of the equipment and servers, as a typical data center requires a refresh every 5 years or so. The Facebook site in Odense is expected to create approximately 170 permanent jobs.

Jobs vs. capital investment vs. innovation – the data center effect

During the construction phase, data centers support a significant amount of jobs. However, once the facility is built, permanent jobs can typically range from anything from 5 to 150+ people depending on the facility. In comparison, headquarters, manufacturing plants or other type of shared services, could easily bring well over 1,000 jobs to a local community instead. Thus, many critics wonder why incentives are being offered to companies building data centers, given their low employment rates?

A key goal for policy makers, from a city level to a national level, is to grow tax revenues, and one way to do this is through job creation. This is where capital investment should be considered when discussing the benefits of data center investments. Capital investment is also a driver of tax revenue growth, which is often overlooked.

As highlighted by the Odense facility, data centers are highly capital-intensive. Significant investments go into construction, purchasing of equipment, materials, power consumption, direct local expenditures and more. Whilst one can argue that these are temporary,  data center builds can often last from 5-10 years, which is a significant period of time a local community’s economic activities are stimulated.

Long term impacts and spillover effects should also not be ignored. Data center operators tend to upgrade the surrounding infrastructure to meet their requirements, which often includes roads, water, sewer and power infrastructure systems. These infrastructure developments also tend to support a boost in employment in those sectors.

Finally, data centers tend to seek out locally inspired solutions, new innovations and approaches to their energy and operational efficiencies. From using local vendors, to finding solutions such as the heat recovery project, data centers can indeed inspire and be inspired by their local communities.

A nation or region should therefore (if not more) be motivated to attract data center developments, as it would in any other typical economic development project, given the significant benefits to the economy and local infrastructure systems.

A warm welcome to Facebook in Odense – we are delighted that you placed your facility in Denmark and chose to run it the “green Danish way”.

DDI

Data Centers Denmark event focused on sustainability and innovation

The debate at the event went from “villains” to “electricity-racism” to talks about the “secret sauce” to success. But the focus was without a doubt on data center sustainability at every layer of the industry, spearheaded by the 40 international speakers of the day.

Data Centers Denmark took place in the UN City in Copenhagen, gathering a crowd of international data center professionals and over 280 attendees from 13 different countries.

The event was organized by the Danish Data Center Industry, in collaboration with UNEP-DTU Partnership, focusing on the design and build of sustainable data centers. A topic of various layers and nuances with many challenges today and in the near future, as we are faced with rapidly escalating global climate changes.

“The large hyperscale campuses are more energy efficient, than the ones that they are replacing”, said John Christensen, the Director of UNEP DTU Partnership.

“But the big question is whether we can work together with the demand side. My daughter for example, had never thought about how much CO2 emissions a tweet releases until I told her. Younger generations need to be made aware of the impact of data usage, and that each one of us can make a difference, but if you start to preach to the rest of the world, you may run into challenges”.

However, many indicators suggest that we can use data with a “clean” conscious – also in a future where the demand will keep increasing.

“We are committed to use 100 percent renewable energy by 2020 – and this goal is part of a larger project to reduce our CO2 footprint with 75 percent in 2020”, said Vince Van Son, Director of Energy and Infrastructure at Facebook.

In 2018, the goal for Facebook was 50 percent renewable energy, but they ended up reaching 75 percent, so the company is well underway to reach its 100 percent green energy target.

“Power purchase agreements are an important tool for us, and they often are the driving force behind getting new renewable energy projects to succeed without any environmental costs”, added Van Son.

To illustrate the growth, and the challenges with renewable energy, he outlined in his presentation how Facebook currently has more data centers under construction than in operation. But the company’s solar and wind energy usage is increasing rapidly. A great example here is Facebook’s Odense data center in Denmark, which will use green power sources from Norwegian windfarms.

“We have financed the production and the connectivity links, and in doing this, we are supporting the target set by Denmark to use more green energy from offshore wind power.  All of our investments are made voluntarily and are not supported by any public funds”.

”The purchase of renewables by companies helps to lower the costs for all consumers. Our actions are removing barriers and inspiring others,” said the Facebook executive.

The first panel debate of the day was moderated by Stanford University’s Susanna Kass, who asked representatives from Microsoft and Google, about their approach to sustainable consumption.

“Mankind is undergoing a significant change right now, as we navigate the new industrial revolution, and in the center of it all is the data center. Think of the old factories with smoke coming out of the chimneys – we can learn from the past and design sustainability into the process from the very beginning,” said Sean James, Head of Energy Research at Microsoft.

Microsoft decided to build its own data centers in 2007. Operating at a larger scale makes more sense from an energy efficiency perspective, and the IT giant is putting a lot of its efforts into R&D, for example utilizing liquid cooling to cool down its server and using PPA’s to purchase renewable energy.

“I am very proud of the commitment into renewable energy by the data center industry. The industry is not told to do this by directives or legislations, we are doing this by our own initiatives, and we are very dedicated to the cause. Anyone at Microsoft who makes any decisions, is able to immediately see their CO2 footprint in their own accounts – whether we are talking about a building project or a trip to Europe,” adds Sean James.

Google is equally working hard to reach 100 percent renewables in its own data centers.

”We also need to account for other regions, where the climate is warmer and  has limited access to renewables. Therefore, we cannot guarantee that our data centers in those regions use renewable energy 24/7, but it is our long-term goal,” highlighted Alaa Salama, Program Manager for Data Center Sustainability at Google.

“In Finland, we have reached around 99 percent green energy, whereas in places such as Iowa it is a different story. We are also looking into onsite energy production. In Belgium we have around 10,000 solar panels installed at the data center, but this unfortunately only reaches around 3 percent of the total usage. We are committed to further invest in renewable energy and new innovations – every site has its own specific environment and a tailor-made approach on how we can reach our 100 percent green energy targets”.

After the morning plenary sessions, the conference broke into two tracks, making room for various debates and case studies.

In one of the panel debates, Lars Aagaard, CEO of the Danish Energy Association, pointed that data centers can indeed contribute to balancing renewables.

“Can you help us make the consumption more flexible, so that we can invest less in network and backup? If the industry shows flexibility, it would be more significant in relation to energy storage, so that we can alleviate the very expensive demands during peak hours,” said Lars Aagard, who also commented on the political landscape.

”I am not a fan of those politicians who are exhibiting “electricity-racism”, which they do for some of the larger electricity consumers, who apparently have to pay higher fees than consumers who use traditional energy sources. The data center industry is a global one, and we should welcome the industry to our country should they wish to come here. Of course, they must pay for their own use of electricity and potentially assist in further developments in our energy networks”, added Aagard.

“If we want to set targets when it comes to renewables, then we need more production of RE if the demand goes up. But data centers are not the problem here – it is rather our target which is not intelligent enough. We really need to focus on placing data centers where it is most effective to operate them. We should accept a lower RE share in Denmark, if it means that the overall global CO2 emissions went down”.

Another panellist, EVP Mark Augustenborg Ødum from Better Energy, pointed that he sees opportunities rather than threats in the development of the industry.

“Digitalisation, e-mobility and all these connected devices will create far more data in the future, and all of this will consume more energy. However, we are fortunate enough in Denmark to have a unique mix of energy sources, where we essentially just need to build out the energy networks to balance the different sources of energy. We do have a unique proposition to create a power hub in the Nordics, because we have many different forms of energy combined in one region, and this is our opportunity to set the standard”, said Mark Ødum.

CEO of European Energy, Knud Erik Andersen agreed with the sentiment: “We are not asking for any contributions, we would just like to make use of a developed infrastructure, which we can plug into. Data centers have been the frontrunners on PPA’s, and we are now seeing SME’s following this trend. The data center is responsible for this very development,” adds Andersen, whose company made the first PPA 4 years ago.

“PPA’s were previously driven by subsidies and guarantees from the government. Now it is the norm as well as the obvious choice for businesses without the need for political intervention. Our society needs to be reminded of this fact”.

The rest of the day offered many debates on how we can build and operate sustainable data centers. For example, panellist offered best-practices on how we can optimise the construction phase of a data center, where some shared what the “secret sauce” to success was. Knowledge-sharing and the industrialization of the construction phase with various technologies and techniques such as the modular approach, was discussed.

“For data centers it is important that our industry becomes a circular one, where we reuse materials and create more of a standardized approach with far fewer resources. Many of the data centers which we are building now, will need an upgrade in 5 years’ time,” said John Sommer, Director at the Danish construction firm MT Højgaard.

Other talks focused on the demand side and the opportunities following the new international connectivity cable, linking Denmark directly with the US, named the “Mermaid” cable.

“I would like to see the industry utilize the Nordics as their next step in their build-outs with the stable connectivity links we are able to offer, “said Peder Nærbø, the CEO from colocation provider Bulk Infrastructure.

Nærbø is currently building a new colocation site in Esbjerg, which will directly be connected to the subsea transatlantic cable. Bulk is also one of the partners in the cable system.

“In about 2-3 years’ time, we have brand new cables which will land in Esbjerg. We strongly believe that the Nordics will be the future engine room for the data center industry, with multiple connectivity points. We just need to enable this potential,” added Peder Nærbø.

Should one doubt the pace of the growth, Susanna Kass from Stanford University illustrated a thought-provoking scenario for smart cities around the world.

“The data center of the future is not designed for humans. In 2030 we will have reached around 45 megabytes with more than 10 million citizens. On average an individual has now more than seven devices connected to the internet, whilst the figure is much higher in Asia,” said Susanna Kass on the basis of UN’s World Urbanization Prospects.

“The number of machine users on the internet will surpass 50 billion devices in 2020 already, and this is just a few months away. So be humble with these developments, innovate, collaborate, hire more women and engage with students. And remember, you don’t know, what you don’t know…”.

 

Stærke bud på bæredygtige datacentre ved Data Centers Denmark-konference

Både oplægsholderne og debatten nåede vidt omkring med et glimt i øjet – lige fra ‘skurkeroller’ over ‘elektricitets-racisme’ og til ‘hemmelig sovs’. Men fokus var klart hele dagen igennem: Bæredygtighed kan sagtens forenes med datacentre, og der var masser af interessante bud på fremtiden.

Konferencen Data Centers Denmark i UN City, København, havde samlet en perlerække af oplægsholdere fra hele den internationale datacenterindustri og ikke færre end 285 tilmeldte deltagere. De fik en interessant dag med masser af input og networking, og fra deltagerne hørte vi kun rosende ord om arrangement og indhold – tak for det!

Konferencen var arrangeret af Datacenter Industrien i samarbejde med UNEP-DTU Partnership, og det overordnede tema var udvikling og drift af bæredygtige datacentre.
Et stort emne med mange facetter og mange udfordringer i en nutid og fremtid, som bliver stadig mere bevidst om den globale klimaudfordring.

“De store hyperscale centre er meget mere energieffektive, end de centre, de erstatter,” fastslog director John M. Christensen fra UNEP-DTU Partnership i sin velkomst.

“Men spørgsmålet er, om vi også kan arbejde med efterspørgselssiden. Min datter havde f.eks. aldrig tænkt over, om et tweet er CO2-fri, og hun fik helt dårlig samvittighed, da jeg fortalte om det. De unge må opdrages til at vide, at nogle af de her data altså ikke er gratis, og man kan gøre mange ting selv, men hvis man starter med at prædike til resten af verden, risikerer man at tabe.”

Men meget tyder på, at vi sagtens kan bruge data med grøn samvittighed – også i en fremtid, hvor forbruget stiger endnu mere.

“Vi har forpligtet os til at bruge 100 pct. vedvarende energi i 2020 – og det mål er en del af et større projekt med at reducere vores CO2-aftryk med 75 pct. i 2020,” lød det f.eks. fra Vince Van Son, director for Energy and Infrastructure hos Facebook.

For 2018 var målet for Facebook 50 pct. vedvarende energi, men man nåede op på 75 pct., så man er allerede godt på vej mod 100 pct. grøn energi.

“PPA’er (power purchase agreement) er et vigtigt værktøj for os, og ofte er de også afgørende for at få nye VE-projekter til at lykkes uden omkostninger for samfundet,” fortalte Vince Van Son.

For at illustrere væksten – og udfordringen med grøn energi – kunne han oplyse, at Facebook p.t. har flere datacentre under konstruktion end i drift! Men koncernens forbrug af sol- og vindenergi er også kraftigt stigende. Det gælder f.eks. den aftale, der fornylig er lavet om grøn strøm fra norske vindmøller til det nye datacenter i Odense.

“Vi finansierer produktion og tilslutning til nettet – og dermed støtter vi bl.a. Danmarks mål om mere grøn strøm fra havvindmøller. Og alle vore grønne investeringer er helt frivillige og uafhængige af offentlig støtte,” fastslog Facebook-direktøren.

“Virksomhedernes indkøb af vedvarende energi hjælper helt klart til lavere omkostninger for alle forbrugere. Og vores handlinger på området hjælper med at fjerne barrierer og inspirere andre,” påpegede Vince Van Son.

Dagens første paneldebat havde deltagelse af repræsentanter for både Microsoft og Google, og moderator Susanna Kass fra Stanford University spurgte bl.a. om deres tilgang til ansvarligt forbrug.

“Der sker noget markant i menneskeheden lige nu,  hvor vi gennemgår en ny industriel revolution, og i centrum for dét står datacentrene. Tænk på de gamle traditionelle fabrikker med røg ud af skorstenene – vi kan se, hvad der skete fortiden, og tænke bæredygtighed ind fra begyndelsen,” påpegede Sean James, Head of Energy Research hos Microsoft.

IT-giganten besluttede tilbage i 2007 at bygge sine egen datacentre. Større skala giver generelt mere energieffektiv drift, og Microsoft arbejder meget med udvikling – f.eks. vandkøling af serverne – og bruger selv PPA’er til indkøb af grøn strøm.

“Jeg er meget stolt af datacentrenes engagement i vedvarende energi. Ingen pålægger os at gøre det, men vi gør det frivilligt og meget dedikeret. Og alle, der tager en hvilken som helst beslutning hos os i Microsoft, kan straks se CO2-aftrykket i deres eget regnskab – hvad enten det handler om et byggeprojekt eller f.eks. en rejse til Europa,” fortalte Sean James.

Hos Google arbejder man lige så målrettet mod at nå op på 100 pct. vedvarende energi i sine datacentre.

“Vi skal jo også være repræsenteret i andre regioner, hvor der er varmere klima og ikke samme adgang til vedvarende energi. Så vi kan ikke garantere, at vores datacentre i de områder bruger grøn energi 24/7, men det er vores langsigtede mål,” understregede Alaa Salama, Program Manger for Data Center Sustainability hos Google.

“I Finland er vi oppe på omkring 99 pct. grøn energi, mens det f.eks. i Iowa er en anden historie. Vi kigger også på onsite el-produktion, og vi har f.eks. i Belgien 10.000 solpaneler på datacentrets grund, men det rækker desværre kun til tre pct. af forbruget. Vi fortsætter med at investere i vedvarende energi og ny udvikling – hvert site har sine specielle forhold og hver sin tilgang til at nå målet på 100 pct.”

Efter de indledende oplæg og debatter i plenum blev konferencen delt op i to spor for at give plads til de mange interessante temaer, bl.a. om datacentrenes rolle i fremtidens energisystemer.

I en af paneldebatterne pegede adm. direktør Lars Aagaard fra Dansk Energi f.eks. på, at datacentre kan bidrage i forhold til afbalanceringen af vedvarende energi.

“Kan I hjælpe os med at gøre forbruget mere fleksibelt, så vi kan investere mindre i net og backup. Hvis industrien viser, at den kan levere fleksibilitet, vil det være meget værd – også i forhold til lagring af energi, så vi kan fjerne noget af den kostbare efterspørgsel i spidsbelastning,” sagde Lars Aagaard, der også gav en stikpille til den politiske tilgang.

“Jeg kan ikke lide politikere, der lancerer ‘elektricitets-racisme’. Men det gør de for nogle af de store elforbrugere, som åbenbart skal betale en højere præmie, end storforbrugere der bruger traditionelle energikilder. Datacentre er en global industri, som bør komme til vores land, hvis de finder det attraktivt, og så skal de selvfølgelig betale for deres eget forbrug af elektricitet og evt. udbygning af nettet. Og når vi f.eks. har et mål om en vis VE-andel – så skal vi have højere produktion, når forbruget går op. Men problemet er ikke datacentrene
– det er, at målet ikke er særlig intelligent, og vi skulle virkelig gå efter at få drevet datacentrene, hvor det er mest effektivt! Jeg ville hellere acceptere en lavere VE-andel i Danmark, hvis den globale CO2 udledning gik ned,” fastslog Lars Aagaard.

En anden paneldeltager, executive vice president Mark Augustenborg Ødum fra Better Energy, ser også flere muligheder end trusler i udviklingen.

“Digitalisering, e-mobility m.m. vil kræve langt mere data i fremtiden, og det kræver alt sammen mere energi. Men vi har et unikt energimiks i Danmark, hvor vi bare har brug for mere infrastruktur til at balancere de forskellige energiformer. Vi har en unik mulighed for at skabe et power hub i Norden, fordi vi har de forskellige energiformer kombineret i én region, og vi har mulighed for at sætte en standard,” sagde Mark Ødum.

Adm. direktør Knud Erik Andersen fra European Energy – som blandt meget andet også er involveret i energiaftaler med datacentre – var på linje med ham.

“Vi beder ikke om tilskud – vi beder bare om en infrastruktur, vi kan koble os på. Datacentre har været frontløbere for PPA’er, og vi ser nu anden bølge, hvor mellemstore virksomheder følger efter. I hele udviklingen af det her, har datacentre været med til at skabe markedet,” fastslog Knud Erik Andersen, hvis virksomhed lavede den første PPA for fire år siden.

“Det var drevet af subsidier og garanteret af regeringen. Nu er det standard samt på kommercielle vilkår uden politisk involvering, og det bør samfundet også tænke på.”

Dagens program bød på en bred palette af interessante temaer indenfor bæredygtige datacentre – f.eks. også hvordan man designer, bygger og driver dem mere miljøvenligt. Her kom ‘den hemmelige sovs’ ind i debatten som et billede på, at der kan optimeres med mere videndelen og industrialisering i byggeprocessen, f.eks. med modultankegang.

“For datacentre er det vigtigt at lave det til en cirkulær industri, hvor vi f.eks. også genbruger materialer og laver mere standardisering med mindre forbrug af ressourcer. Mange af de datacentre, vi bygger nu, skal jo højst sandsynligt have en opgradering igen om fem-ti år,” påpegede director John Sommer fra MT Højgaard.

Andre oplæg handlede om efterspørgslen og mulighederne, der følger med de nye, internationale dataforbindelser.

“Jeg vil have datacenterindustrien til at bruge Norden som næste skridt i deres udbygning med de stabile forbindelser, vi kan tilbyde,” sagde f.eks. stifter og formand Peder Nærbø, Bulk Infrastructure.

Han har senest taget første spadestik til et nyt co-location datacenter i Esbjerg, som bl.a. bliver forbundet med det kommende atlantiske Havfrue-kabel, som Bulk også er partner i.

“Om to-tre år har vi tre spritnye kabler, der lander på stranden ved Esbjerg. Og vi mener, at Norden bliver fremtidens maskinrum for datacenterbranchen med adskillige forbindelser, så vi skal bare sørge for at åbne potentialet,” lød det fra Peder Nærbø.

Og skulle man være i tvivl om tempoet i væksten, kunne man bare lytte til Susanna Kass fra Stanford University. Hun gav et tankevækkende indblik i en meget nær fremtid for smart cities over hele kloden. “Fremtidens datacentre er ikke designet for nogen af os – de er slet ikke beregnet til mennesker. I 2030 vil vi have 43 megabyer på kloden med mere end 10 mio. indbyggere. Og i gennemsnit har folk allerede nu syv enheder, der er forbundet til nettet, mens tallet er  endnu højere i Asien,” fortalte Susanna Kass på basis af FN’s World Urbanization Prospects.

“Allerede i 2020 vil antallet af ‘machine users’ på nettet have passeret 50 mia. enheder – og det er jo altså om meget få måneder. Så vær ydmyg med udviklingen – you don’t know, what you don’t know…”