Highlights fra hi messen: Kurs mod bæredygtigt datacentre i Danmark

Webreportage fra DDI paneldebat med bl.a. Google på HI Messen.

Hvilke konkurrencemæssige fordele på vejen mod bæredygtige datacentre har Danmark? Og er vi på ret kurs med udviklingen?

Det var de to enkle, men svære hovedspørgsmål for en paneldebat, som Datacenter Industrien satte i scene på HI Messen i Herning. Her skulle Vice President for Data Center Advanced Technology Innovation, Jens Peter Clausen fra Googles hovedkvarter i Californien, levere svarene sammen med adm. direktør Peder Bank, Interxion, og adm. direktør André Eriksen, Asetek.

Facilitatoren for foreningens debatter på HI Messen, direktør Henrik Hansen fra Datacenter Industrien, gik lige til sagen uden indledende oplæg med spørgsmålet, om vi er på rette vej?

“For industrien som helhed er vi helt klart på rette vej. Siden 2010 er datamængden 30-doblet – og vi bruger samme mængde elektricitet målt på branchen som helhed,” påpegede Peder Bank.

“Internt har vi gjort, hvad vi kan, men de lavthængende frugter er plukket. Nu har vi brug for større pres fra kunderne og samfundet for at komme videre. Vi driver jo forretning og producerer dybest set, hvad der efterspørges, så større efterspørgsel efter CO2-fri data ville hjælpe. Og så vil jeg gerne se en mere klar definition af, hvad CO2-fri egentlig betyder i vores branche – jeg blev f.eks. overrasket over, at udnyttelse af overskudsvarme ikke tæller i CO2-regnskabet.”

Set fra Googles globale perspektiv handler det om løbende at investere i mere grøn strøm.

“Det bedste, vi kan gøre, er at tilføre mere vedvarende energi til systemet – hos Google har vi indtil videre tilført 6 GW globalt. Vi vil ikke bare kompensere vores eget forbrug, men være foran forbrugskurven,” fastslog Jens Peter Clausen, og pegede på, at det også skal ske i lande, der har en knapt så grøn profil som på vores breddegrader.

“Hvis vi fortsætter med at tilføre nye PPA’er i f.eks. Taiwan, bliver det samlede billede jo også grønnere her. I Taiwan har vi lang vej endnu, for her er brug for mere grøn energi. Det skal vi alle investere i – ikke bare Google.”

Som navnet antyder, er Jens Peter Clausen pæredansk, så han har et særligt kendskab til Danmark, selvom han arbejder på globalt plan hos Google.

“I Danmark er vi helt klart på rette vej. Vores nye datacenter i Fredericia har indgået aftaler om 170 MW grøn strøm, og vi har foreløbig nået 90 pct. andel, når vi måler det helt ned på timebasis. Vores ambition er 100 pct. vedvarende energi time for time, men de sidste 10 pct. er virkelige svære,” erkendte Google-direktøren.

“Når vi driver datacentre, er vi nødt til at være 99,9999 pct. stabile i driften, men desværre er stabiliteten på verdensplan garanteret af 20 GW dieselgeneratorer. I Danmark må vi ikke længere installere den slags, og det er fint, for så skal vi spidse blyanten og finde andre løsninger.”

Hos Asetek ser direktøren med bekymring på udviklingen på nogle af de områder, hvor datamængderne stiger voldsomt.

“Når det gælder kryptomining og streaming, eksploderer dataforbruget – og hvor kommer strømmen fra? I Norden er vi foran, men andre steder i verden – f.eks. i Kina – trækker det i den anden retning. Mængden af data overstiger mængden af grøn strøm, de kan producere,” advarede André Eriksen.

Panelet blev bl.a. også spurgt, om man føler medansvar for at få hele industrien på rette vej?

“Vores filosofi er, at når vi starter med at bevæge os, vil industrien følge efter. Der er allerede 250 virksomheder i branchen, der har samme mål som os nu, og vi prøver at påvirke, hvor vi kan – også hos leverandørerne,” sagde Jens Peter Clausen.

Han fik fuld opbakning fra Interxions side.

“Det er spot on vores holdning. Vi putter vores viden og erfaring i vægtskålen, og vi skal prøve at gøre det nemt for forbrugerne ved at definere fælles standarder, så man kan se, hvem der opfylder dem eller ej. Dermed giver vi muligheden for at vælge den rette løsning – og kunderne i næste generation vil overhovedet ikke acceptere nogen sorte løsninger. Det skal være grønt eller ingen film,” lød spådommen fra Peder Bank om fremtidens krav til bæredygtig streaming.

Set fra Aseteks side skal de centrale leverandører til branchen også tage ansvar.

“En af udfordringerne ved at få det op på højere niveau er at få OEM-leverandører af servere til at forstå det her. Når jeg mødes med dem og bringer de her temaer op, så ruller de nogle gange med øjnene. De tænker mere på, hvordan de kan flytte nogle flere kasser,” lød det med et svirp fra André Eriksen.

“Højere effektivitet skal designes ind fra starten i et datacenter. Men mange OEM leverandører afviser at gøre det, for så kan de ikke lave business as usual.”

Her måtte Google-direktøren lige bryde ind og give en kommentar med et glimt i øjet.

“For the record: Jeg skal altså mødes med ham senere, og så skal vi snakke lidt om det her,” lød det fra Jens Peter Clausen.

“Men vi har et større og bredere ansvar end bare emissioner – vi opererer jo f.eks. også i områder, hvor der ikke er så god adgang til vand. Så vi skal også tænke over, hvad vi ellers forbruger, når vi f.eks. køler vores datacentre ned.”

Panelet drøftede også, om mere regulering er vejen frem mod det grønne datacenter. Og dagens sidste spørgsmål fra Henrik Hansen var, om klimakrav fra kunderne er på vej til at overhale den offentlige regulering?

“Ja! Det er jo ikke nogen hemmelighed, at vi laver forretning, så vi arbejder med det her for at beskytte den – og klimaet. Hvis klimaindsats går hånd i hånd med pengene, er det fint for mig, og vi forudser større grøn efterspørgsel fra kunderne,” lød det uden tøven fra Peder Bank.

Hos Google mener man ikke, at kunderne kan drive udviklingen alene.

“Vi tror på brugerne, men vi har brug for at hjælpe dem. Det skal være nemt at tage det grønne valg, for ellers styrer pengene. Vi har et ansvar for at vise lederskab og sætte barren højere end brugerne gør,” lød holdningen fra Jens Peder Clausen.

Asetek-direktøren stod for samme holdning – på den tørre, nordjyske måde.

“Jeg tror ikke just, det var slutbrugerne,  der forlangte katalysatorer og partikelfiltre i biler i sin tid. Hvis vi skal vente på slutbrugerne, kommer vi langt efter 2030, inden vi er i mål,” lød debattens sidste kommentar fra André Eriksen.

Et kig på fremtiden i historiske rammer

Børssalen i den gamle Børsbygning i København dannede en smuk historisk ramme om konferencen “Fremtidens datacenter”, som Datacenter Industrien afholdt 29. september i tæt samarbejde med Dansk Erhverv og IT-Branchen.

De 50 fysiske og 47 virtuelle deltagere fik serveret et stærkt og koncentreret program på en effektiv eftermiddag efter velkomsten fra Anders Thomsen, markedsdirektør for Rådgivning & Videnservice hos Dansk Erhverv.

“Datacentre er jo afgørende for vores digitalisering, og selvom de har et højt elforbrug, mener vi, det er bedre at placere dem i Danmark end andre steder. Her i landet har vi nogle styrkepositioner indenfor området, og danske virksomheder skulle gerne have en bid af det globale marked for bæredygtige løsninger,” sagde Anders Thomsen.

Dagens moderator, direktør Henrik Hansen fra Datacenter Industrien fulgte op med at minde om, at digitalisering kan være med til at skabe nye muligheder og nedbringe udledningen af CO2.

“Datacentre udråbes nogle gange som klimaskurke, men historisk set har de været ekstremt gode til at tilpasse sig og f.eks. behandle kraftigt stigende datamængder uden at hæve det samlede energiforbrug,” påpegede Henrik Hansen.

 

Chief Technology Officer Hans Jayatissa fra KMD kunne i dagens første indlæg berolige med, at CO2-målene ikke bliver nogen barriere for fremtidens udvikling.

“Sektoren i sig selv giver et lavt CO2-aftryk sammenlignet med f.eks. transportsektoren. De 70 pct. reduktion bliver ikke den store udfordring – en lineær fremskrivning giver f.eks. 73 pct.,” fastslog Hans Jayatissa, der pegede på flere andre muligheder end udnyttelse af overskudsvarme.

“Man skal ikke ikke bare stirre sig blind på dét – der er også andre ting, man kan gøre. Udledningen handler jo også om, hvilken software, der kører. Måske kunne der være processer, der ikke behøver at blive overstået på et halvt millisekund, men måske kan vente fem minutter? Ligesom en moderne vaskemaskine, der vasker lidt langsommere, men bruger meget mindre strøm.”

Den efterfølgende paneldebat fokuserede også på overskudsvarme og energiforbrug generelt.

“Afgiftsfritagelse er selvfølgelig en væsentlig del for udnyttelse af varmen, men derudover er der brug for nogle ildsjæle, der trækker det her i gang. Man skal blive ved sin læst og hver især gøre dét, man selv har forstand på. Det er ikke nok at give varmen væk – der er ikke nogen, der har hentet vores varme endnu, selvom den er gratis,” lød det fra managing director Peder Bank fra Interxion.

Han pegede på Stockholm Data Park som et godt eksempel på, at man har dedikeret et område til datacentre, hvor overskudsvarmen sendes ud i fjernvarmenettet.

CEO Per Henriksen fra Fuzion greb den bold i sit bud på, hvad der mangler for at komme i gang med mere udnyttelse af overskudsvarme herhjemme?

“Peder nævnte området i Stockholm, men vi har i hvert fald en problemstilling, hvor elforsyningen er nordeuropæisk, mens fjernvarmen arbejder helt ned på sogneniveau. Her må vi den politiske vej, for nogen må betale for, at vi f.eks. får rørføringer frem til at forbinde systemerne. Datacentre er kraftværker, hvor strøm er den vigtigste komponent, så selvfølgelig skal vi udnytte varmen. Det ville være fantastisk, hvis fjernvarmeværkerne havde som opgave at opsamle den her overskudsvarme,” lød holdningen fra Per Henriksen.

Peder Bank var enig i, at der også skal skubbes på i forhold til forsyningsbranchen.

“Jeg er ikke tilhænger af at styre eller regulere alting, men nogle gange har man brug for et hint. Og jeg kunne ønske mig, at nogle fjernevarmeværker blev lidt mere udfarende. Så tror jeg, vi kunne få det til at spille,” påpegede Peder Bank og sammenlignede de svenske tilstande med et konkret projekt i Ballerup.

“Forskellen er, at i Stockholm bliver jeg drevet af sted – i Ballerup skal jeg trille stenen op ad bjerget. Snoren strammer stille og roligt med krav i Stockholm, men det er nemt at koble sig på, og der står nogen og banker på døren for at få varmen. Helt så nemt er det ikke i Ballerup…”.

Esbjergs erhvervschef Karsten Rieder – der også sidder i bestyrelsen for Datacenter Industrien – pegede på et konkret eksempel fra sin hjemegn.

“Man skal nogle gange kæmpe for det, man gerne vil. Ved udgangen af 2022 forsvinder vores store kraftvarmeværk Vestkraft, men her skulle en voldsom national kamp til for at slippe for kraft-varme bindingen. Løsningen bliver en 50 MW havvands-varmepumpe kombineret med biomassekedel, men vi er også klar til at modtage overskudsvarme fra datacentre,” fortalte Karsten Rieder.

Formand for Datacenter Industrien, Thomas Volder, ser gode muligheder for at forbinde aktørerne.

“Jeg kan se interessen for at bringe de her parter sammen. Der sker jo en masse spændende ting, og i Datacenter Industrien kører vi selv et forløb med testcenterprojektet TIDA for at vise, at det virker. Vi skal glæde os over, at vi er kommet så langt, og der er politisk vilje til endnu et vigtigt skridt i afgiftsfritagelse for overskudsvarmen. Men jeg tror ikke, det kommer til at blive drevet fra offentlig side – det er private, der skal drive det her frem.”

 

Effekten af det nye 5G-net var også et tema på konferencen, og Senior System Consultant Bo Brandt Lassen fra Ericsson fortalte i et indlæg, at udrulningen kommer til at gå hurtigt.

“Globalt forventer man 2,8 mia. 5G abonnenter i 2025 – og vi når 190 mio. allerede ultimo 2020. Væksten vil give en stigning på mellem 10 og 30 pct. i rå datamængder per år – nogle siger 40 pct. – så i bedste fald taler vi om en fordobling på halvandet år! Vi ser en eksplosion i det her,” fortalte Bo Brandt Lassen, der blev spurgt, om telebranchen kunne klare så høj en vækst?
“Fra et radiosynspunkt kan vi helt sikkert følge med – vi skal nok komme med data til jer!”

I den efterfølgende debat blev panelet bl.a. spurgt om, hvordan man ser markedet for edge computing udvikle sig med 5G?

“Edge kommer nu ind som en bølgebryder, hvor man traditionelt har sagt, at den slags data skal være tæt på maskinerne. Lidt provokerende kan man sige, at traditionelle datacentre ikke er her om ti år. I det store billede vil de store virksomheder efterspørge noget, hvor de ikke har en chance,” lød vurderingen fra Finn Carstens, Strategic Outsourcing & Business Development Executive hos IBM.

“Jeg tror ikke, man skal have en illusion om andet – mange af datacentrene ligger jo også de forkerte geografiske steder til at være en del af de grønne løsninger. Indenfor en kort årrække genereres 75 pct. af data udenfor de traditionelle datacentre – alene af den grund bliver man nødt til at revurdere deres rolle. Og skal de så kun være et hospice for de gamle ting,” lød det provokerende spørgsmål med et glimt i øjet fra Finn Carstens.

Vice President Anders Greve fra Atos pegede som flere andre i panelet på helt nye muligheder og forretningsmodeller i 5G.

“Jeg tror, vi mangler at se den nye virksomhed, som lægger sig ovenpå den her 5G arkitektur – det bliver nok ikke de gamle. Jo flere data, der kan kreeres – jo flere services kan der sælges til kunden. Jeg tror vi vil se meget af den innovation gå den vej, men vi mangler at se det nye Facebook eller Google – alt dét, vi så i den tidlige digitalisering. Det har vi ikke endnu, men vi har det om fem år,” lød spådommen fra Anders Greve.

Director of Commercial Technology Projects Jess Bech fra Telenor var med i panelet via videolink, og han forudså, at 5G-udviklingen kommer til at gå hurtigere, end vi regner med.

“Jeg tror det kommer til at handle rigtigt meget om små og mellemstore virksomheder – man behøver ikke forstå teknologien, bare man forstår, hvordan man bruger den. Og det kommer til at få kæmpe betydning for deres evne til at konkurrere – uden at være stor,” lød det fra Jess Bech.

 

Special advisor Jørn Thorgaard fra Invest in Denmark kunne i dagens sidste oplæg fortælle, at de internationale investorer har stor appetit på at tage de næste skridt mod klimaneutrale datacentre.

“Det er en branche med ekstremt grønt fokus. Alle hyperscalers i Danmark har f.eks. besluttet, at de vil finansiere strømforsyningen med grøn teknologi. Google er gået skridtet videre og har et erklæret mål om 100 pct. selvforsyning i alle døgnets 24 timer, så de skal dermed også investere i storage løsninger,” påpegede Jørn Thorgaard.

“Vi vil gerne have datacentrene til at placere sig tæt på fjernvarmenettet og optimere deres køleløsninger samt indgå i de projekter, vi har herhjemme. Udfordringen er så, hvordan vi udnytter overskudsvarmen? Kan man f.eks. lave vertikal farming eller andre produktionsformer, hvor man udnytter den? Det sidder de også og kigger ind i nu som datacenteroperatører.”

Invest in Denmark anbefaler også, at både kommuner og private stake holders begynder at arbejde på prospekter med lokale ideer til datacentre. F.eks. som det er sket med et nyligt offentliggjort projekt i Sæby, der i både bogstavelig og overført forstand har tætte forbindelser til det lokale varmeværk.

“Når Energinet snakker om storage projekter, kan det også være interessant. Lad os prøve at tænke datacentre ind i alle disse sammenhænge i energisystemet,” lød opfordringen fra Jørn Thorgaard.

Han blev spurgt om den aktuelle efterspørgsel, og svaret var både helt klart og meget opmuntrende:
“Investorerne vil rigtigt gerne ud at ‘sparke dæk’ lige nu – hvis vi bare kan det i forhold til corona, så skal vi nok lande dem.”

Dagens sidste paneldebat tog bl.a. tråden op med overskudsvarme og Danmarks konkurrenceevne i tiltrækningen af nye datacentre.

“Diskussionen om ‘falsk’ overskudsvarme har givet megen ærgrelse, og derfor er jeg rigtig glad for sommerens klimaaftale, som på mange måder forbedrer mulighederne. Jeg er overbevist om, at den aftale vil give lidt mere medvind på cykelstierne for at få de her ting til at lykkes,” sagde Ruben Kidde, klimaordfører for Radikale Venstre.

“På den elmæssige infrastruktur er der en enorm opgave i udviklingen, og også på rammevilkårene for eks. overskudsvarme. Der er forståelse for et løbende arbejde med at gøre det nemmere. Det er vores fineste opgave at rydde sten af vejen, så virksomhederne kan levere dét, de ønsker.”

Den radikale ordfører blev af moderatoren spurgt om holdningen til Datacenter Industriens ønske om en national strategi for datacentre?

“Det tror jeg, der er potentiale i. Men før man beder om en strategi, tror jeg man skal gøre sig klart, om det virkelig er dét, man vil. Jeg er sikker på, der er stor politisk vilje. Men om det er til en egentlig strategi, eller det handler om at banke på i konkrete tilfælde som det her, er så spørgsmålet,” funderede Ruben Kidde, inden han måtte spurte tilbage til forhandlingerne om bilafgifter på Christiansborg.

Debatten fortsatte om bl.a. investeringer i el-nettet for at matche de store investeringer i produktion samt om transparens for at undgå ‘green washing’.

“Som branche kæmper vi meget med, om grøn strøm bare er certifikater eller reelt ny grøn strøm. Jeg tror, efterspørgslen virkelig slår igennem, når folk erkender, at køb af allerede etableret grøn strøm ikke har nogen reel effekt,” vurderede Executive Vice President Peter Munck Søe-Jensen fra Better Energy.

“Der er også en forkert forståelse for, at det her er dyrt. Men på en ti-årig aftale får man faktisk en bedre aftale uden at binde sig til investeringer. Nu, hvor vi er nået dertil, at vi kan opføre anlæg uden subsidier, kan vi selv drive det her. Men fra politisk side kunne man måske godt ønske sig nogle større krav til transparens, f.eks. hvorfra den grønne strøm kommer i forhold til debatten om green washing,” lød det fra Better Energy-direktøren.

I den forbindelse diskuterede panelet også, hvordan man sikrer sig, at den grønne strøm reelt er grøn – og hvordan man sikrer størst mulig andel af lokalt produceret strøm?

“Google har cirka 30 datacentre verden over, og vinden blæser måske helt vildt meget i Oklahoma i morgen – hvad så med at rykke nogle af opgaverne derover? Og hvis der er fire solskinsdage på vej i Danmark, skal nogen af opgaverne fra Holland måske rykkes herop,” lød tankerne om fremtiden fra Jesper Vangkilde, kommunikationschef for Google Danmark, der generelt er optimist.

“Vi kan jo se, hvordan investeringerne i PPA er eksploderet til et vanvittigt niveau bare de sidste par år, mens priserne er raslet ned. Det er jo to gode kurver for udviklingen.”

 

Mette Lundberg, direktør for politik og kommunikation hos IT-Branchen, rundede konferencen af med en opsummering.

“Vi har hørt i dag, at datacentre kan blive grønne – og de skal blive grønne. De nye generationer vil forvente det. En anden pointe er, at industrien selv vil stille sig i front, og i Danmark har vi gode forudsætninger for at skabe et klimaneutralt og måske ligefrem klimapositivt datacenter,” fremhævede Mette Lundberg.

“Vi skal se datacentre som et gode i den grønne omstilling, og vi skal gøre Danmark til frontrunner på området!”

 

 

 

 

 

 

 

 

Corona kunne ikke overskygge livligt medlemsmøde i Odense

VIEW SUMMARY IN ENGLISH

Agendaen rummede både generalforsamling og netværksmøde, og gensynet var hjerteligt 10. marts i Odense. Men corona-virus prægede selvfølgelig dagen, så håndtryk og kram var afløst af albuehilsener og brede grin midt i alvoren mellem de 60-70 deltagere. Datacenter Industrien markerede sin tre års fødselsdag med flot fremmøde efter omstændighederne og et særdeles interessant program for dagen.

Formand Thomas Volder fortalte i sin beretning på generalforsamlingen, at Datacenter Industrien nu kan mønstre over 75 medlemmer.

”Vi favner rigtig bredt indenfor medlemskategorier, og der er kommet en del flere operatører med, hvilket vi er superglade for. Vores ambition er at vokse i medlemstal for at nå endnu mere kritisk masse til at drive vores aktiviteter og levere endnu mere værdi for medlemmerne,” sagde Thomas Volder.

Han kunne se tilbage på en lang række aktiviteter i 2019 med flot og aktiv opbakning fra medlemmerne.

”Vores første årlige event i maj i UN City var en stor succes. Man skulle cleares dagen før, så deltagerantallet blev stoppet ved 280. Men der kunne være kommet endnu flere med, hvis der var mulighed for tilmelding på dagen,” fortalte formanden.

”Så husk at registrere jer i god tid i år – vi venter over 400 deltagere og det ser rigtig godt ud med et superstærkt program ligesom sidste år. Hvis det skulle blive nødvendigt med udsættelse på grund af corona, får I selvfølgelig besked.”

Når det gælder arbejdet med TIDA – Test & Innovationcenter Denmark – er der blevet arbejdet rigtig meget på sagen.

”Projektet har været længe undervejs med mange involverede, og vi skal have fastlagt, hvordan vi skruer konstruktionen sammen. Vi er ikke i mål endnu, og der ligger nogle store investeringer, men vi har positive tilsagn fra en række store aktører,” oplyste Thomas Volder.

Fremadrettet vil foreningen også have større fokus på eksportmuligheder, som det bl.a. skete i december under et fælles arrangement med Business France. Generelt ser formanden også positivt på markedsudviklingen i Danmark den kommende tid.

”Senest er der kommet nye investeringer til med SAP i Aabenraa og Padborg, og jeg er sikker på, at vi kommer til at se flere annonceringer i den nærmeste fremtid. På mange af hovedmarkederne i Europa er det nu svært at få tildelt energi, så Norden og Danmark vil være oplagte alternativer som Tier 2-markeder.”

Direktør Henrik Hansen kunne fremlægge et regnskab, hvor resultatet – bortset fra en lille positiv afvigelse – stemte næsten på øre med budgettet, og i år skrues op for ambitionerne.

”Vi har en ambitiøs bestyrelse, der presser både sig selv og os, så vi opererer med cirka 50 pct. højere indtægter i budgettet. Dels via flere medlemmer, dels via flere indtægter fra events plus indtægter fra salg af vores nye markedsrapport,” forklarede Henrik Hansen.

”Vi øger farten på vores opbygning af foreningen, hvis ellers vi realiserer det her. Så hvis I er Business-medlemmer, bør I overveje at opgradere til Executive – husk også at gribe fat på alle medlemsemner i jeres netværk,” lød opfordringen.

Bestyrelsen for Datacenter Industrien har fået tilført en del frisk blod, da i alt fem medlemmer fratræder på grund af nye arbejdsrelationer. I årets løb har Søren Schrøder afløst næstformand Tina Schou og Jakob Dybdal Christensen afløst Joakim Petersen – nyvalgt til bestyrelsen blev Jakob Munch fra CBRE, Anders Hansen fra Digiplex, Per Henriksen fra Fuzion og Karsten Rieder fra Business Esbjerg.

Konsulenthuset COWI har i samarbejde med foreningen udarbejdet en stor markedsrapport, der nu bliver tilgængelig for medlemmerne – læs mere her.

På netværksmødet, der fulgte efter generalforsamlingen, blev nogle af hovedpunkterne fremlagt:

”Det er en multifacetteret rapport, hvor vi kortlægger stort set alt med relation til det danske marked og kombinerer det med nogle anbefalinger fra foreningen. Vi har jo nogle stærke holdninger til, hvad der skal gøres – også i forhold til de hurdles, der er for udviklingen,” forklarede COO Merima Dzanic fra Datacenter Industrien.

”Nogle af nøglepunkterne i rapporten er, at vi ser visse skift i markedet. Dels fra in-house til mere outsourcing, hvor f.eks. bankerne aldrig ville overveje det tidligere. Og dels et skift i kapacitet, hvor co-locations er ved at komme på hyperscale niveau. Selv hyperscalers er begyndt at outsource, hvor det er meget mere fleksibelt at bruge en co-lo partner og skalere op og ned hos dem.”

En vigtig pointe er, at datacentre bliver mere energieffektive, jo større de er. Derfor har Greenpeace f.eks. givet topkarakter til hyperscalers bidrag til CO2-neutralitet.

”En andet centralt punkt er, at de danske virksomheder stille og roligt flytter sig over i hybrid-løsninger i en kombination af egen kapacitet og co-lo. Det gælder også produktionsvirksomheder og banker,” påpegede rapportens hovedforfatter, Chief Market Manager Jakob Dybdal Christensen fra COWI.

”De næste fem år kan vi se, at mange virksomheder vil prioritere primært cloudbaserede løsninger, og så vil de udvide deres on-premise aktiviteter. Vi kan også se, at Syddanmark ventes at tiltrække en række datacenterinvesteringer bl.a. på grund af konkurrencedygtige jordpriser,” fastslog han.

Tanken er, at markedsrapporten skal være en løbende udgivelse, der udkommer hvert år.

 

 

Netværksmødet fortsatte med et indlæg fra dagens medvært, Coromatic. BA Director Lars Frandsen, der er ansvarlig for Coromatics afdeling for datacentre, kunne pege på en digital udvikling, der giver stadig større afhængighed af stabil strømforsyning.

”Kort sagt bygger vi trygge hjem for datacentre,” sagde Lars Frandsen og illustrerede det med sin datters børnetegning af et hus.

”Digitalisering driver udviklingen fremad, og lige nu sidder mange f.eks. hjemme og arbejder her under coronakrisen – det er muligt på grund af datacentre. Det er jo ret kompliceret at bygge dem, men her har vi nogle fordele som systemintegrator. Vi er ikke producentafhængige, men kan tage det bedste fra alle hylder til vores kunder.”

Coromatic arbejder ud fra 17 lokationer i hele Norden, hvor man har 50 pct. af de største virksomheder på kundelisten. På mødet i Odense kunne deltagerne også tage en virtuel tur i et datacenter i Coromatics Virtual Reality-stol.

Næste oplæg om projektet DataWISE kom fra Karl Sperling, lektor ved Aalborg Universitet og Ph.D i energiplanlægning.

”Vores ambition er at bringe datacenterbranchen og fjernvarmebranchen sammen, så de står stærkere i den grønne omstilling. Når vi kigger overordnet på al den fjernevarme, vi kan udnytte fra datacentre, der kommer til Danmark, så er der et stort potentiale for CO2-reduktion. Vi kan spare en del strøm og varmeproduktionsomkostninger for omkring en milliard kroner årligt. Vi har nogle køleløsninger, der kan integreres direkte i fjernvarmen, og vi udvikler nogle kompetencer, der kan bringe de to sektorer sammen,” forklarede Karl Sperling.

Ud fra Energistyrelsens forventninger til udvikling og energiforbrug forventer han, at overskudsvarmen fra datacentre kan dække 20-25 pct. af det danske fjernvarmebehov.

”Hvis vi så ovenikøbet bliver gode til at placere datacentre i nærheden af byerne, kan varmen udnyttes her. Trenden er, at fremløbstemperaturen på fjernvarmevandet går ned på grund af bedre energifeffektivet i husene. Omvendt skulle temperaturen for overskudsvarme fra datacentre gerne stige. Så der bliver en åbning, vi ser som en kæmpe mulighed for både datacentre og fjernvarmebranchen,” påpegede Karl Sperling.

På hans egen hjemmebane i Aalborg har Asetek f.eks. den 3. februar i år tilsluttet den første vandkølede server direkte til nettet hos Aalborg Fjernvarme – uden behov for at opgradere med varmepumper, fordi vandet allerede har tilstrækkelig høj temperatur.

Dagens netværksmøde blev afsluttet med en paneldebat, hvor deltagerne bl.a. blev bedt om at give deres bud på de vigtigste trends i branchen lige nu.

Key Account Manager Søren Schrøder fra Schneider Electric pegede på peak shaving i nettet, som et område, man kommer til at kigge mere på i den nærmeste fremtid, mens Vice President Thomas Ditlev fra Asetek tog tråden op med overskudsvarme.

”Vandkøling skal der til – ellers duer det ikke. Vores egen lille reklamesøjle i Aalborg viser jo, at det kan lade sig gøre, og teknologien er der. Vi skal bare have overbevist klimaministeren om, at det ikke er ligegyldigt,” sagde Thomas Ditlev med et hint til ministerens alternative argumentation om, at datacentre alligevel kører på grøn strøm, så udnyttelse af overskudsvarme ikke tæller i det danske CO2-regnskab.

Project Lead Rasmus Brandt fra Søren Jensen A/S var helt på linje:

”Om tre-fire år er teknologien mere moden, så vi også kan gøre brug af væskekøling og tage det længere ud i markedet. Det er tudeåndsvagt at smide energi ud, som det sker med frikøling, og teknologien kommer lige om lidt.”

CEO Per Henriksen fra Fuzion pegede på konsolidering i branchen med stadig større kunder samt samspillet mellem branchens nødstrømsberedskab og elnettet.

”Vi har stillet vores store generatorer til rådighed for energiforsyningen – så kan de bruges i en kortere periode, hvis f.eks. vindstrømmen skulle svigte. Vores systemer er så tilpas avancerede, at det er relativt nemt at give energiforsyningen adgang til at starte dem,” oplyste Per Henriksen.

Panelet blev også bedt om vurdering af, om en kommende lovgivning fra EU skal ses som et positivt pres for branchen?

”Som jeg ser EU-oplægget er det fra 2050 for det klimaneutrale, mens Danmark siger 2030. Så har vi jo 20 års forspring, hvis vi får det til at rulle. Men det bliver markedet, som kommer til at drive det. Regulering er altid lidt på bagkant og laveste fællesnævner i forhold til det kommercielle,” lød vurderingen fra Rasmus Brandt.

Foreningens formand ser også store muligheder i skrappere, internationale krav.

”I forhold til den fleksible og agile måde, vi arbejder med tingene på i Danmark, kan vi forhåbentlig være med til at lave nogle innovative løsninger som best practise. Jeg tror, det næste der sker er, at det flyttes ud på consumerdelen. Når vores børn f.eks. kan vælge mellem at streame rødt, gult eller grønt i forhold til klimaet, så bliver det en helt anden dagsorden. Det er er jo slutbrugerne, der betaler regningen i sidste ende,” lød det fra Thomas Volder.

Når det gælder udnyttelse af overskudsvarme undrede Per Henriksen sig over, at det ikke indgår mere i den overordnede planlægning.

”Når man laver byplanlægning, kan man se alt muligt lige fra radonstråling til farven på tagstenene. Men man kan ikke se, hvor man lægge en industri og komme af med to MW varme – hvor svært kan det være? Jeg synes, der skulle ligge et pålæg til fjernvarmeværket om, at de skal hente varmen – så må vi fortælle dem, hvor de kan hente det,” lød det fra Per Henriksen.

Når det gælder fremtiden og markedet, spurgte moderator Henrik Hansen, om det er realistisk, at Danmark bliver et rigtigt datacenterhub?

Der var enighed i panelet om, at der er et godt potentiale, hvis man ser realistisk på mulighederne ”Hovedmarkederne vil fortsætte med at være det. Men vi vil se mere fokus på Norden på grund af vores tilgængelige energi. I sammenhæng med frikøling og udnyttelse af overskudsvarme, ser jeg fortsat en vækst. Om den så bliver eksplosiv, kan jeg være lidt i tvivl om,” sagde Thomas Volder.

Per Henriksen var på linje:

”På co-location kan vi godt holde fanen højt. Hvis vi kan lave noget i Danmark, hvor vi ikke kun kører på vindkraft, men også udnytter varmen, kan vi godt gøre en forskel. Her betyder det noget, at vi er fremme i skoen. Så hvis vi kan servicere vores børn med nogle grønne løsninger, er der masser af fremtid i det her.”

Thomas Ditlev understregede, at det – i tråd med foreningens anbefalinger af en national strategi for området – også kræver politisk forståelse at udnytte mulighederne:

”Vi skal da være foregangsland – også på ’den grønne radiator’. Men det er op ad bakke, når vi skal kæmpe så meget, selvom vi har Danmarks mest grønne regering. Tænk, hvis vi havde lagt bånd på de tosser i Tvind, der engang byggede en grim vindmølle…”

Event to focus on tech and solutions for climate positive data centers

Against the backdrop of Denmark’s ambitious climate manifesto, the Danish Data Center Industry Association is once again teaming up with the UNEP-DTU Partnership, to host an event focusing on data center sustainability on 13th May 2020 at the UN City in Copenhagen

2019 has been a pivotal year for climate change awareness, where corporate organizations are now racing not only to join the fight against climate change, but also to avoid shrinking profits or funding restrictions as consumers and investors alike demand green-friendly sustainable businesses.

“The SDG goals represent a call for action by all countries to preserve sustainability of the planet.  With the data center industry on the road to consume a significant part of our planet’s power in upcoming years, translating into global CO2 emissions, immediate action is required to redirect the data center industry towards a climate-positive future, “ said Gabriela Prata Dias, Head of Strategy for Business models and markets at UNEP-DTU Partnership.

The event is a partnership between the Danish industry body and  UNEP-DTU Partnership, which has the goal to provide a platform for data center stakeholders as well as policy practitioners and technology experts to connect and discuss data center sustainability from a policy as well as a technology standpoint.

The event is fittingly hosted at the impressive building of the UN City in Copenhagen, an international building and UN SDG-Hub, located in one of the most climate ambitious countries in the world.

Conference topics to focus on industry’s alignment with the SDG goals

The conference will focus on policy requirements and highlight innovations ranging from liquid cooling to energy storage solutions and more.

“With digitalization becoming a heavy energy consumer worldwide, there is a growing pressure on the industry to come up with innovative and energy efficient solutions at an unprecedented scale and speed. It is therefore vital for the industry to have various touchpoints across the globe, to meet and discuss different innovations inside and outside of our industry”, said Henrik Hansen, Director of the Danish Data Center Industry.

“We are delighted to once again team up with the UNEP-DTU Partnership, not only to reinforce the message of the urgency of the industry needs, but also to highlight the most promising technologies and innovations as well as spark new ideas. We need solutions and we need action now”.

The conference is gathering the industry together with energy utilities, universities, research institutions and policy makers to discuss the latest energy efficient innovations and approaches from the industry, and is set to attract the likes of Google, Facebook, Amazon Web Services, Bulk Infrastructure, Aarup, Multiplex, Coromatic, Schneider Electric, GlobalConnect and many more.

 

About DDI

The Danish Data Center Industry (DDI) is the industry body representing the Danish data center ecosystem and was born out of the want to make it easier for operators to do business with Denmark. To date, both the private and the public sector in Denmark have very well received DDI with an ever-growing member community.

 

About UNEP DTU Partnership

UNEP DTU Partnership is a leading international research and advisory institution on energy, climate and sustainable development. The partnership conducts in-depth research, policy analysis, and capacity building activities, to assist developing countries in their efforts to progress towards a climate resilient low carbon future.

UNEP DTU Partnership’s Copenhagen Centre on Energy Efficiency is the thematic hub for energy efficiency under the SEforALL Initiative with prime responsibility to support action towards doubling the rate of improvement in energy efficiency by 2030.

 

Contact information

Should you have any questions regarding the event, please do not hesitate to contact CMO Merima Dzanic – merima@datacenterindustrien.dk or +45 20 15 50 21

360 degree overview of the data center industry at the last networking meetup in 2019

Another busy and exciting year for the data center industry was rounded off with the last networking meetup 19th November in Odense.

The programme offered a 360 degree overview of the industry after the welcome by CEO, Susanne Stengade, from 6X International, who hosted the networking meetup at Radisson Blu H. C. Andersen Hotel.

In the opening remarks, director, Henrik Hansen, from Danish Data Center Industry (DDI) looked back on a busy year, where the still young association has been taking some important steps in terms of development.

“This includes our annual conference Data Centers Denmark, which took place in the UN City in Copenhagen. It was a great success with 300 delegates from 13 different countries. We made a great debut, so next year we will be even more ambitious with the event, which is going to take place 13th May 2020– again in the UN City in Copenhagen”, said Henrik Hansen.

“At the moment we are working on our first major market analysis of market perspectives, expectations and much more. It will be the first purely Danish analysis of the data center industry, and it will be published by the end of January 2020.”

 

The first presentation of the day was held by Rudy Musschebroeck, Director of Strategy and Business Development in the Belgian company CommScope. His presentation focused on how the data centers can prepare for the 5G era of mobile data.

“Mobile data has gone from nice to need – in the beginning no one felt a great need to be able to stream from a beach. But right now we see a tremendous increase in the need for bandwith. Today, everything is connected and we still have many devices to connect”, emphasized Rudy Muscchebroeck.

“And we do not want latency – we want the movie to start immediately and we want everything to be working right away. As a result of this, 5G is very different from earlier generations, which was just a little better and a little more of the same things. 5G simply marks a shift in the architecture.”

The CommScope-director pointed at “densification” – more antennas will provide better coverage, at “centralization” – an attempt to pull the radio transmitter into a central location, and at “virtualization” – more options to centralize or distribute network elements.

In terms of edge technology and the consideration for the lowest possible latency, the need for computing closer to the need therefore gives more locations to manage.

“Then the question is: Who is going to own that infrastructure and who is going to pay the bill? Who is going to pay for it, and how can we make sure that those who build that infrastructure get some revenue out of it?”, asked Rudy Musschebroeck.

Adding on to this, one of the participants asked him how he – from his own viewpoint – perceive the owner models in the future?

“We see that a sizable share of investment has shifted from hyperscale centers to co-location in recent years – it is going to happen, but probably not at the scale needed in the coming years. That is why we also see some newcomers as neutral hosts. What is crucial for the industry is that there is a business model and a transcation model that ensures payment,” came the answer.

Another question focused on next-generation technology with 6G – aren’t the Chinese already doing it?

“Every ten years it is a new G – and of course you can already see this in the labs. But it is in the future”, it sounded with a twinkled eye from Rudy Musschebroeck.

 

He was followed by Tom Blake, Associate Director at the engineering and consulting group Arup with a presentation on the construction of sustainable data centers.

“If cloud were a country, it would be the fifth largest in terms of energy consumption. And that is going to continue – investments and energy consumption will continue to grow. We have a great future ahead of us, but it needs to be more sustainable,” he stated.

Tom Blake has 30 years of experience with data centers and from his base in Ireland he has noted new times when it comes to power supply.

“For example, our Amsterdam office tells me that all projects have been paused due to the lack of electricity. And this is also true for cities like Dublin and Frankfurt. The power is ‘sold out’. Data centers do not have the power for themselves anymore, when it comes to extra capacity in the network, because there is a new competition for it”, said Tom Blake.

“Therefore, we also see that power contracts are no longer available on ‘fixed demand’ terms. Now there are flexible contracts on the power supply with a ‘use it or lose it’ approach – if you do not use the allocated capacity, then we remove you from the grid. It is a complete turnaround for network owners, who must invest large sums of money, and we can no longer get it in our own way in the industry.”

On this basis, the Arup-CEO emphasized that it is more important than ever to project properly when planning new data centers.

“We have to do it right and stop over-projecting. It is about ‘right sizing’, and as designers we really have to challenge our clients on what they are asking for. One of our problems in regards to this in Dublin, however, is that all the decisions for the big data centers are made in the US”, it sounded without a wink from Tom Blake.

At the same time, he points out that it is more important than ever to focus on Co2-neutral energy in order to meet the public demand for sustainable data centers.

“It is not the energy that is the problem – it is how it is produced. There have been some setbacks and some misinformation in public, and we have to be aware of that.”

Adding on to this, one of the participants asked: But do the data center operators really listen?

“Fortunately, they have big financial muscles and they are listening. But in my experience they have not quite understood that they must also be a part of the solution for the electricity grid.”

Another question was asked in relation to the utilization of surplus heat and consequently the location of data centers.

“Location is a big topic, but if you go to a big city where surplus heat can be used, you can also occupy a large area. The alternative is to put the data centers in places where people need the jobs. For those cloud operators who do not need very low latency, that is an option. But I don’t think it is the right place to locate data centers in the big cities.”

 

The next presentation focused on European standards in the data center industry – a voluntary scheme that can be used as inspiration and guidelines in the work on quality assurance. Senior Data Center Auditor, Volkmar Bend, from TÜViT, which is a part of the large German TÜV-group, reviewed the status and the standards within this area.

“I work as a data center auditor and visit the data centers in order to evaluate them based on a number of key criteria such as risks, energy consumption and environmental impact,” he said.

Once the various standards are met, a data center can claim that it has gone through “Trusted Site Infrastructure Voluntary Validation” and use it as evidence of its quality to the outside world.

“A standard is a guideline that you can lean on, but it is not legislation. It is technical guidelines that are voluntary,” stressed Volkmar Bend.

The industry standards are constantly updated based on best practice in the various areas.

“The European standard is now becoming international and it came as a bit of a surprise, because it rare for the US and Asia to make use of European standards as a starting point. Unfortunately, there are no Danes on the committee reviewing these standards, but you are very welcome if you think Denmark is under-represented – it is not a closed circle,” sounded the invitation from Volkmar Bend.

 

Export potential for Danish companies is an important factor for the benefits of a strong Danish home ground for data centers. Novenco Building & Industry, headquartered in Næstved, has seized the opportunities in the global market, and Senior Product Manager, John Boss, could telle more about that in the last presentation of the day.

“In fact, we have been in the global ventilation market for 70 years. But the question is why some of the world’s largest data center owners chose a small company in Denmark as their supplier,” he asked rhetorically.

“Our products are here and there, but we have only been in the data center industry for a few years. And – if you can make it here, you can make it anywhere,” sounded the inspirational tones from John Boss.

The start of the adventure took place at Facebook’s large datacenter in Luleå in the northern part of Sweden, where Novenco was in the good graces for the first time.

“Data centers have been focusing on saving energy, which makes it very interesting for us. But we also learned from the first time that it is about much more than that. It started out as a secret project with some US standards, and when we realized the scale and the location of the university, noice became a an important issue, “ said John Boss.

After hundreds of calculations and a prototype to measure the noise, the project started to run smoothly and new doors opened.

“Suddenly everyone was interested and we were barraged with phone calls. The next building was a totally different design, because at the same time another project was in the pipeline in Viborg. But how did you get in touch with ‘the big Apple’?

The entire network was activated and via Invest in Denmark’s employee in Palo Alto a meeting was set up. The rest is history, and Novenco is now an established name in the industry with its advanced axial fans and it is, among others, an approved supplier at Facebook. But how did a relatively small company succeed in an industry that they knew nothing about beforehand?

“It is about hard word, experience, flexibility, technology and not least – networking,” explained John Boss, who cannot rest on his laurels.

“Even if you did the last project for a certain customer, they will not come to you by themselves. It is hard work – all the time.”

 

The networking meetup ended with a small panel session between all four speakers moderated by Thomas Volder, chairman in DDI. He asked, what each of them see as key drivers for the industry development in the coming years?

“I don’t think we are fully aware of the importance of data centers in our daily lives. For example, something happens in a data center every time we hit a key on our smartphone. So we are dependent on the quality of the data centers,” it sounded from Volkmar Bend.

“I think the public image of the industry is a very important key driver. For example, I saw a campaign recently about turning off Facebook accounts – that kind of message is dynamite for the operators. So it is the public image that drives them towards sustainability,” Tom Blake said, while John Boss agreed:

“What I have seen and heard in recent years is that the expectations for data center sustainability are low.  My grandchildren would not be able to live without their phone, which is connected to the cloud. But it is important for them to focus on the green side and if the operators have a high-emission energy consumption, it will not be accepted nowadays,” said John Boss.

 

Network in focus at the Networking Meetup in Glostrup

Strong connections were in focus – both for humans and machines – at DDI’s networking meetup 10th September 2019 at GlobalConnect in Glostrup. Besides the delicious cakes DDI’s members were offered a glimpse into the future of the next generation of data centers and a strengthening of the personal network among the 55 members that participated. 

Cloud, edge computing and the Internet of Things are influencing the development of tomorrow’s data centers, and at the same time, more international data connections are opening up for new opportunities. This was the framework for this Networking Meetup, where Henrik Hansen, director of DDI, kicked off the day with a status for the association.

“The recent period has been an exciting period – unfortunately with a few cancellations as well, but there is still a lot of investments here in Denmark,” he said, illustrating  his point with an overview map of the many published projects.

“We are currently working on an exciting program for our activities next year. Here, DDI will focus even more on export opportunities, work with the political framework and arrange more study trips, including the Netherlands, France and USA,” said Henrik Hansen.

The first presentation of the day was delivered by the host, GlobalConnect, where Nordic Sales Director, Thomas Caspersen Nielsen, gave an account of a new significant trend in the market.

“Once again we see a great demand for dark fiber left on the menu – not only in the Nordic countries, but also in Amsterdam and Frankfurt. And within the next few months we will be ready with a new connection between Norway and Amsterdam, so we have a lot of capacity, but we also see a great, international need, “said Thomas Caspersen Nielsen.

“At the moment we see a great demand for the new submarine cables coming into Denmark and Norway as well as internally between the countries. A lot is happening right now with connectivity, and for the first time in many years we once again experience a great need for high fiber dark fiber capacity. ”

Through the history of the company, GlobalConnect has supplemented its own growth with around 20 acquisitions and after merging with Broadnet and Nianet, they now have access to 42,000 km of fiber cables in the ground and appetite to challenge in the entire Nordics and Northern Europe.

“Strategically, we are still in infrastructure, but we see a lot happening in the connectivity market. We get customers who do not want an entire server room, but smaller units closer to their operations or customers. Last time we counted, we had customers from 22 countries, so there are many different needs for connectivity, “said the director of GlobalConnect, which operates 19 co-location data centers in 11 cities and has recently acquired Netteam.

 

Marianne Rønne, Nordic Marketing Manager at Interxion talked about a different approach to the strategy in her business.

 

“We’re a little different, because we’re building co-lo’s in the capital cities and focusing on main cloud hubs. Right now we’re opening CPH2 as an extension of our data center campus in Copenhagen, but we’re growing out of it, so we’ve purchased new land in Ballerup. Many companies close their onsite data centers, so much data is moving, and from our point of view it makes sense to move from  own ‘basement’ to co-lo, where you have direct access to both local and global cloud. We think that co-los will serve as glue between cloud and connectivity providers, ” sounded the assessment from Marianne Rønne.

Interxion’s Copenhagen campus will also be connected to AquaComms’ new “Mermaid cable”, which illustrates another strong trend.

“All over the world, the investments in underwater cables are increasing tremendously – not only in the Nordic countries, but here we have many investments coming. But of course it is a little ‘hen and egg’ – we are not as developed as the rest of Europe, because we simply have fewer inhabitants here. Conversely, things are gaining momentum, as there are many investments right now, and of course we need connectivity to attract more hyper scale operators”.

 

Vincent Rais from Uptime Institute’s Department of Technology Resilience and Infrastructure Risk Management was next in line to present his talk on how to make digital infrastructure more resilient.

“If we go back to 1995, there were most value for money in protecting data centers, which accounted for the vast majority of outage. There were very few service providers and a very simple software that sometimes took several years to update, so it was very robust. The infrastructure was for the most part the data center itself,” he determined.

“Now that has changed drastically. According to our estimates, the data center itself accounted for only 33% of outage in 2019, and you really depend on an entire supply chain. In that regard, it was a little shocking to us that many companies we spoke to, did not have that approach to provide a full service across the digital infrastructure. Instead, they focused on the data center itself and did not look at the end-to-end delivery, and many of them therefore expose themselves to a higher risk,” explained Vincent Rais.

He pointed out that outages in digital services tend to hit media headlines and often cost millions of dollars – in addition to the longer-term image loss. Therefore, Uptime Institute also maintains a database of all known outages in order to gather knowledge.

“We have been doing this for a little over two years now on a global scale by collecting everything that hits the media. It is a pretty good source of research, because it happenson a daily basis around the world. We rarely see that it is actual ‘chaos’ monkeys, who cause the problems by pulling out the plugs, but it is all about maturing the organization and getting them into the gear that stability requires,” Vincent Rais pointed out.

“And frankly, you also have to think about how to build stability into your supplier relationships. If it all comes from a single supplier anyway, is it then stable?”

 

The final presentation of the day was given by Jörgen Strandberg, Advanced Technology Solutions Director at Anixter, who came up with his experience of the trends that take place behind the data center walls.

“90 percent of data stays inside the data center and never leaves it – for example, when a service is requested. And in the past, internal traffic went ‘north-south’ in a traditional data center structure, but now it goes more ‘east-west’ in a flatter structure that provides many more connections. This results in new challenges, for example the much higher Ethernet speed to support the cloud, ” he explained.

Technically, the so-called port breakout technology means that one physical gate can mean e.g. two gates in practice. For example, you can buy 100 GBe gates even if they are not currently used and then split them up.

“It can save up to 50% on both internal network procurement and power consumption, reduce the number of chassis and the gate can be reused in the next generation. We can now buy a switch and configure it at different speeds in the gates – it is no longer 1:1, but this also means that it becomes more complicated. Overall, we have many new options, so it also means we have to make some active choices,” Jörgen Strandberg pointed out.

Data Centers Denmark event focused on sustainability and innovation

The debate at the event went from “villains” to “electricity-racism” to talks about the “secret sauce” to success. But the focus was without a doubt on data center sustainability at every layer of the industry, spearheaded by the 40 international speakers of the day.

Data Centers Denmark took place in the UN City in Copenhagen, gathering a crowd of international data center professionals and over 280 attendees from 13 different countries.

The event was organized by the Danish Data Center Industry, in collaboration with UNEP-DTU Partnership, focusing on the design and build of sustainable data centers. A topic of various layers and nuances with many challenges today and in the near future, as we are faced with rapidly escalating global climate changes.

“The large hyperscale campuses are more energy efficient, than the ones that they are replacing”, said John Christensen, the Director of UNEP DTU Partnership.

“But the big question is whether we can work together with the demand side. My daughter for example, had never thought about how much CO2 emissions a tweet releases until I told her. Younger generations need to be made aware of the impact of data usage, and that each one of us can make a difference, but if you start to preach to the rest of the world, you may run into challenges”.

However, many indicators suggest that we can use data with a “clean” conscious – also in a future where the demand will keep increasing.

“We are committed to use 100 percent renewable energy by 2020 – and this goal is part of a larger project to reduce our CO2 footprint with 75 percent in 2020”, said Vince Van Son, Director of Energy and Infrastructure at Facebook.

In 2018, the goal for Facebook was 50 percent renewable energy, but they ended up reaching 75 percent, so the company is well underway to reach its 100 percent green energy target.

“Power purchase agreements are an important tool for us, and they often are the driving force behind getting new renewable energy projects to succeed without any environmental costs”, added Van Son.

To illustrate the growth, and the challenges with renewable energy, he outlined in his presentation how Facebook currently has more data centers under construction than in operation. But the company’s solar and wind energy usage is increasing rapidly. A great example here is Facebook’s Odense data center in Denmark, which will use green power sources from Norwegian windfarms.

“We have financed the production and the connectivity links, and in doing this, we are supporting the target set by Denmark to use more green energy from offshore wind power.  All of our investments are made voluntarily and are not supported by any public funds”.

”The purchase of renewables by companies helps to lower the costs for all consumers. Our actions are removing barriers and inspiring others,” said the Facebook executive.

The first panel debate of the day was moderated by Stanford University’s Susanna Kass, who asked representatives from Microsoft and Google, about their approach to sustainable consumption.

“Mankind is undergoing a significant change right now, as we navigate the new industrial revolution, and in the center of it all is the data center. Think of the old factories with smoke coming out of the chimneys – we can learn from the past and design sustainability into the process from the very beginning,” said Sean James, Head of Energy Research at Microsoft.

Microsoft decided to build its own data centers in 2007. Operating at a larger scale makes more sense from an energy efficiency perspective, and the IT giant is putting a lot of its efforts into R&D, for example utilizing liquid cooling to cool down its server and using PPA’s to purchase renewable energy.

“I am very proud of the commitment into renewable energy by the data center industry. The industry is not told to do this by directives or legislations, we are doing this by our own initiatives, and we are very dedicated to the cause. Anyone at Microsoft who makes any decisions, is able to immediately see their CO2 footprint in their own accounts – whether we are talking about a building project or a trip to Europe,” adds Sean James.

Google is equally working hard to reach 100 percent renewables in its own data centers.

”We also need to account for other regions, where the climate is warmer and  has limited access to renewables. Therefore, we cannot guarantee that our data centers in those regions use renewable energy 24/7, but it is our long-term goal,” highlighted Alaa Salama, Program Manager for Data Center Sustainability at Google.

“In Finland, we have reached around 99 percent green energy, whereas in places such as Iowa it is a different story. We are also looking into onsite energy production. In Belgium we have around 10,000 solar panels installed at the data center, but this unfortunately only reaches around 3 percent of the total usage. We are committed to further invest in renewable energy and new innovations – every site has its own specific environment and a tailor-made approach on how we can reach our 100 percent green energy targets”.

After the morning plenary sessions, the conference broke into two tracks, making room for various debates and case studies.

In one of the panel debates, Lars Aagaard, CEO of the Danish Energy Association, pointed that data centers can indeed contribute to balancing renewables.

“Can you help us make the consumption more flexible, so that we can invest less in network and backup? If the industry shows flexibility, it would be more significant in relation to energy storage, so that we can alleviate the very expensive demands during peak hours,” said Lars Aagard, who also commented on the political landscape.

”I am not a fan of those politicians who are exhibiting “electricity-racism”, which they do for some of the larger electricity consumers, who apparently have to pay higher fees than consumers who use traditional energy sources. The data center industry is a global one, and we should welcome the industry to our country should they wish to come here. Of course, they must pay for their own use of electricity and potentially assist in further developments in our energy networks”, added Aagard.

“If we want to set targets when it comes to renewables, then we need more production of RE if the demand goes up. But data centers are not the problem here – it is rather our target which is not intelligent enough. We really need to focus on placing data centers where it is most effective to operate them. We should accept a lower RE share in Denmark, if it means that the overall global CO2 emissions went down”.

Another panellist, EVP Mark Augustenborg Ødum from Better Energy, pointed that he sees opportunities rather than threats in the development of the industry.

“Digitalisation, e-mobility and all these connected devices will create far more data in the future, and all of this will consume more energy. However, we are fortunate enough in Denmark to have a unique mix of energy sources, where we essentially just need to build out the energy networks to balance the different sources of energy. We do have a unique proposition to create a power hub in the Nordics, because we have many different forms of energy combined in one region, and this is our opportunity to set the standard”, said Mark Ødum.

CEO of European Energy, Knud Erik Andersen agreed with the sentiment: “We are not asking for any contributions, we would just like to make use of a developed infrastructure, which we can plug into. Data centers have been the frontrunners on PPA’s, and we are now seeing SME’s following this trend. The data center is responsible for this very development,” adds Andersen, whose company made the first PPA 4 years ago.

“PPA’s were previously driven by subsidies and guarantees from the government. Now it is the norm as well as the obvious choice for businesses without the need for political intervention. Our society needs to be reminded of this fact”.

The rest of the day offered many debates on how we can build and operate sustainable data centers. For example, panellist offered best-practices on how we can optimise the construction phase of a data center, where some shared what the “secret sauce” to success was. Knowledge-sharing and the industrialization of the construction phase with various technologies and techniques such as the modular approach, was discussed.

“For data centers it is important that our industry becomes a circular one, where we reuse materials and create more of a standardized approach with far fewer resources. Many of the data centers which we are building now, will need an upgrade in 5 years’ time,” said John Sommer, Director at the Danish construction firm MT Højgaard.

Other talks focused on the demand side and the opportunities following the new international connectivity cable, linking Denmark directly with the US, named the “Mermaid” cable.

“I would like to see the industry utilize the Nordics as their next step in their build-outs with the stable connectivity links we are able to offer, “said Peder Nærbø, the CEO from colocation provider Bulk Infrastructure.

Nærbø is currently building a new colocation site in Esbjerg, which will directly be connected to the subsea transatlantic cable. Bulk is also one of the partners in the cable system.

“In about 2-3 years’ time, we have brand new cables which will land in Esbjerg. We strongly believe that the Nordics will be the future engine room for the data center industry, with multiple connectivity points. We just need to enable this potential,” added Peder Nærbø.

Should one doubt the pace of the growth, Susanna Kass from Stanford University illustrated a thought-provoking scenario for smart cities around the world.

“The data center of the future is not designed for humans. In 2030 we will have reached around 45 megabytes with more than 10 million citizens. On average an individual has now more than seven devices connected to the internet, whilst the figure is much higher in Asia,” said Susanna Kass on the basis of UN’s World Urbanization Prospects.

“The number of machine users on the internet will surpass 50 billion devices in 2020 already, and this is just a few months away. So be humble with these developments, innovate, collaborate, hire more women and engage with students. And remember, you don’t know, what you don’t know…”.

 

Stærke bud på bæredygtige datacentre ved Data Centers Denmark-konference

Både oplægsholderne og debatten nåede vidt omkring med et glimt i øjet – lige fra ‘skurkeroller’ over ‘elektricitets-racisme’ og til ‘hemmelig sovs’. Men fokus var klart hele dagen igennem: Bæredygtighed kan sagtens forenes med datacentre, og der var masser af interessante bud på fremtiden.

Konferencen Data Centers Denmark i UN City, København, havde samlet en perlerække af oplægsholdere fra hele den internationale datacenterindustri og ikke færre end 285 tilmeldte deltagere. De fik en interessant dag med masser af input og networking, og fra deltagerne hørte vi kun rosende ord om arrangement og indhold – tak for det!

Konferencen var arrangeret af Datacenter Industrien i samarbejde med UNEP-DTU Partnership, og det overordnede tema var udvikling og drift af bæredygtige datacentre.
Et stort emne med mange facetter og mange udfordringer i en nutid og fremtid, som bliver stadig mere bevidst om den globale klimaudfordring.

“De store hyperscale centre er meget mere energieffektive, end de centre, de erstatter,” fastslog director John M. Christensen fra UNEP-DTU Partnership i sin velkomst.

“Men spørgsmålet er, om vi også kan arbejde med efterspørgselssiden. Min datter havde f.eks. aldrig tænkt over, om et tweet er CO2-fri, og hun fik helt dårlig samvittighed, da jeg fortalte om det. De unge må opdrages til at vide, at nogle af de her data altså ikke er gratis, og man kan gøre mange ting selv, men hvis man starter med at prædike til resten af verden, risikerer man at tabe.”

Men meget tyder på, at vi sagtens kan bruge data med grøn samvittighed – også i en fremtid, hvor forbruget stiger endnu mere.

“Vi har forpligtet os til at bruge 100 pct. vedvarende energi i 2020 – og det mål er en del af et større projekt med at reducere vores CO2-aftryk med 75 pct. i 2020,” lød det f.eks. fra Vince Van Son, director for Energy and Infrastructure hos Facebook.

For 2018 var målet for Facebook 50 pct. vedvarende energi, men man nåede op på 75 pct., så man er allerede godt på vej mod 100 pct. grøn energi.

“PPA’er (power purchase agreement) er et vigtigt værktøj for os, og ofte er de også afgørende for at få nye VE-projekter til at lykkes uden omkostninger for samfundet,” fortalte Vince Van Son.

For at illustrere væksten – og udfordringen med grøn energi – kunne han oplyse, at Facebook p.t. har flere datacentre under konstruktion end i drift! Men koncernens forbrug af sol- og vindenergi er også kraftigt stigende. Det gælder f.eks. den aftale, der fornylig er lavet om grøn strøm fra norske vindmøller til det nye datacenter i Odense.

“Vi finansierer produktion og tilslutning til nettet – og dermed støtter vi bl.a. Danmarks mål om mere grøn strøm fra havvindmøller. Og alle vore grønne investeringer er helt frivillige og uafhængige af offentlig støtte,” fastslog Facebook-direktøren.

“Virksomhedernes indkøb af vedvarende energi hjælper helt klart til lavere omkostninger for alle forbrugere. Og vores handlinger på området hjælper med at fjerne barrierer og inspirere andre,” påpegede Vince Van Son.

Dagens første paneldebat havde deltagelse af repræsentanter for både Microsoft og Google, og moderator Susanna Kass fra Stanford University spurgte bl.a. om deres tilgang til ansvarligt forbrug.

“Der sker noget markant i menneskeheden lige nu,  hvor vi gennemgår en ny industriel revolution, og i centrum for dét står datacentrene. Tænk på de gamle traditionelle fabrikker med røg ud af skorstenene – vi kan se, hvad der skete fortiden, og tænke bæredygtighed ind fra begyndelsen,” påpegede Sean James, Head of Energy Research hos Microsoft.

IT-giganten besluttede tilbage i 2007 at bygge sine egen datacentre. Større skala giver generelt mere energieffektiv drift, og Microsoft arbejder meget med udvikling – f.eks. vandkøling af serverne – og bruger selv PPA’er til indkøb af grøn strøm.

“Jeg er meget stolt af datacentrenes engagement i vedvarende energi. Ingen pålægger os at gøre det, men vi gør det frivilligt og meget dedikeret. Og alle, der tager en hvilken som helst beslutning hos os i Microsoft, kan straks se CO2-aftrykket i deres eget regnskab – hvad enten det handler om et byggeprojekt eller f.eks. en rejse til Europa,” fortalte Sean James.

Hos Google arbejder man lige så målrettet mod at nå op på 100 pct. vedvarende energi i sine datacentre.

“Vi skal jo også være repræsenteret i andre regioner, hvor der er varmere klima og ikke samme adgang til vedvarende energi. Så vi kan ikke garantere, at vores datacentre i de områder bruger grøn energi 24/7, men det er vores langsigtede mål,” understregede Alaa Salama, Program Manger for Data Center Sustainability hos Google.

“I Finland er vi oppe på omkring 99 pct. grøn energi, mens det f.eks. i Iowa er en anden historie. Vi kigger også på onsite el-produktion, og vi har f.eks. i Belgien 10.000 solpaneler på datacentrets grund, men det rækker desværre kun til tre pct. af forbruget. Vi fortsætter med at investere i vedvarende energi og ny udvikling – hvert site har sine specielle forhold og hver sin tilgang til at nå målet på 100 pct.”

Efter de indledende oplæg og debatter i plenum blev konferencen delt op i to spor for at give plads til de mange interessante temaer, bl.a. om datacentrenes rolle i fremtidens energisystemer.

I en af paneldebatterne pegede adm. direktør Lars Aagaard fra Dansk Energi f.eks. på, at datacentre kan bidrage i forhold til afbalanceringen af vedvarende energi.

“Kan I hjælpe os med at gøre forbruget mere fleksibelt, så vi kan investere mindre i net og backup. Hvis industrien viser, at den kan levere fleksibilitet, vil det være meget værd – også i forhold til lagring af energi, så vi kan fjerne noget af den kostbare efterspørgsel i spidsbelastning,” sagde Lars Aagaard, der også gav en stikpille til den politiske tilgang.

“Jeg kan ikke lide politikere, der lancerer ‘elektricitets-racisme’. Men det gør de for nogle af de store elforbrugere, som åbenbart skal betale en højere præmie, end storforbrugere der bruger traditionelle energikilder. Datacentre er en global industri, som bør komme til vores land, hvis de finder det attraktivt, og så skal de selvfølgelig betale for deres eget forbrug af elektricitet og evt. udbygning af nettet. Og når vi f.eks. har et mål om en vis VE-andel – så skal vi have højere produktion, når forbruget går op. Men problemet er ikke datacentrene
– det er, at målet ikke er særlig intelligent, og vi skulle virkelig gå efter at få drevet datacentrene, hvor det er mest effektivt! Jeg ville hellere acceptere en lavere VE-andel i Danmark, hvis den globale CO2 udledning gik ned,” fastslog Lars Aagaard.

En anden paneldeltager, executive vice president Mark Augustenborg Ødum fra Better Energy, ser også flere muligheder end trusler i udviklingen.

“Digitalisering, e-mobility m.m. vil kræve langt mere data i fremtiden, og det kræver alt sammen mere energi. Men vi har et unikt energimiks i Danmark, hvor vi bare har brug for mere infrastruktur til at balancere de forskellige energiformer. Vi har en unik mulighed for at skabe et power hub i Norden, fordi vi har de forskellige energiformer kombineret i én region, og vi har mulighed for at sætte en standard,” sagde Mark Ødum.

Adm. direktør Knud Erik Andersen fra European Energy – som blandt meget andet også er involveret i energiaftaler med datacentre – var på linje med ham.

“Vi beder ikke om tilskud – vi beder bare om en infrastruktur, vi kan koble os på. Datacentre har været frontløbere for PPA’er, og vi ser nu anden bølge, hvor mellemstore virksomheder følger efter. I hele udviklingen af det her, har datacentre været med til at skabe markedet,” fastslog Knud Erik Andersen, hvis virksomhed lavede den første PPA for fire år siden.

“Det var drevet af subsidier og garanteret af regeringen. Nu er det standard samt på kommercielle vilkår uden politisk involvering, og det bør samfundet også tænke på.”

Dagens program bød på en bred palette af interessante temaer indenfor bæredygtige datacentre – f.eks. også hvordan man designer, bygger og driver dem mere miljøvenligt. Her kom ‘den hemmelige sovs’ ind i debatten som et billede på, at der kan optimeres med mere videndelen og industrialisering i byggeprocessen, f.eks. med modultankegang.

“For datacentre er det vigtigt at lave det til en cirkulær industri, hvor vi f.eks. også genbruger materialer og laver mere standardisering med mindre forbrug af ressourcer. Mange af de datacentre, vi bygger nu, skal jo højst sandsynligt have en opgradering igen om fem-ti år,” påpegede director John Sommer fra MT Højgaard.

Andre oplæg handlede om efterspørgslen og mulighederne, der følger med de nye, internationale dataforbindelser.

“Jeg vil have datacenterindustrien til at bruge Norden som næste skridt i deres udbygning med de stabile forbindelser, vi kan tilbyde,” sagde f.eks. stifter og formand Peder Nærbø, Bulk Infrastructure.

Han har senest taget første spadestik til et nyt co-location datacenter i Esbjerg, som bl.a. bliver forbundet med det kommende atlantiske Havfrue-kabel, som Bulk også er partner i.

“Om to-tre år har vi tre spritnye kabler, der lander på stranden ved Esbjerg. Og vi mener, at Norden bliver fremtidens maskinrum for datacenterbranchen med adskillige forbindelser, så vi skal bare sørge for at åbne potentialet,” lød det fra Peder Nærbø.

Og skulle man være i tvivl om tempoet i væksten, kunne man bare lytte til Susanna Kass fra Stanford University. Hun gav et tankevækkende indblik i en meget nær fremtid for smart cities over hele kloden. “Fremtidens datacentre er ikke designet for nogen af os – de er slet ikke beregnet til mennesker. I 2030 vil vi have 43 megabyer på kloden med mere end 10 mio. indbyggere. Og i gennemsnit har folk allerede nu syv enheder, der er forbundet til nettet, mens tallet er  endnu højere i Asien,” fortalte Susanna Kass på basis af FN’s World Urbanization Prospects.

“Allerede i 2020 vil antallet af ‘machine users’ på nettet have passeret 50 mia. enheder – og det er jo altså om meget få måneder. Så vær ydmyg med udviklingen – you don’t know, what you don’t know…”

God energi på foreningens anden generalforsamling

Read English Version

Der er gået mindre end to år siden starten, men sikke en udvikling!
Datacenter Industrien afholdt 5. marts sin anden generalforsamling hos Schneider Electric i Kolding, og foreningen er nået rigtig langt siden stiftelsen 30. marts 2017.

“Det har været en fantastisk udvikling indtil nu – og vi ser masser af tegn på, at udviklingen vil fortsætte de kommende år,” sagde formand Thomas Volder bl.a. i sin beretning, hvor han også viste et oversigtskort over de mange projekter for både datacentre og dataforbindelser.

“Udover flere store datacentre har vi også endnu bedre, internationale forbindelser på vej. Der er mange forskellige grunde til, at Danmark er godt på vej til at blive et nordisk datahub, og jeg håber, vi vil se meget mere komme i de næste år.”

Thomas Volder kunne samtidig glæde sig over, at Datacenter Industrien nu tæller 77 medlemmer i skrivende stund. Desuden er sekretariatet blevet styrket med bl.a. ansættelsen af Merima Dzanic, som har tilført stor erfaring med og et stærkt netværk i den internationale datacentersektor.

Merima præsenterede bl.a. de nye features på hjemmesiden, som er under løbende udvikling, og opfordrede samtidig medlemmerne til at bruge den aktivt – bl.a. til at hente og dele information.

“I vores members area er der adgang til hente bl.a. præsentation og white papers. Hvis I har andet materiale, I gerne vil dele med de andre medlemmer, er I meget velkomne til at sende det os, og lad os endelig vide, hvis I har andre ønsker til medlemssiderne,” lød opfodringen fra Merima Dzanic.

Hun har også været primus motor bag foreningens første webinar, som blev en stor succes med mange deltagere. Der er flere på vej – det næste bliver 4. april – og foreningen fortsætter med at udvikle sig ud fra medlemmernes ønsker og behov.

“Vi kan også hjælpe med at sætte møder op og bringe folk sammen. I forhold til til eksport har vi jo en begrænset geografi i Danmark, så på et eller andet stadie vil vi have udfyldt potentialet herhjemme. Og så er vores ambition, at I som medlemmer har opbygget jeres egne kompetencer, erfaring og track record, så I kan være med til at bygge de næste datacentre ude i verden,” fastlog Thomas Volder.

“Vi kan se, at det danske indhold i datacentrene vokser, så her er et eksporteventyr, der skal opdyrkes.”

Næste større begivenhed bliver Datacenter Industriens store konference ‘Data Centers Denmark’, der afholdes 15. maj i UN City, København.
Se mere om årets store begivenhed på konferencens egen hjemmeside.

Lars Mejsner fra Grundfos er nyt medlem af bestyrelsen for Datacenter Industrien

 

 

Den formelle del af Datacenter Industriens generalforsamling blev hurtig og effektiv med orientering om driften, uændrede medlemsgebyrer og kun en enkelt ændring i bestyrelsen,
hvor Business Development Manager Lars Mejsner fra Grundfos erstatter Christian Jølck.

 

 

 

 

Generalforsamlingen blev fulgt af et medlemsmøde med fokus på grøn energi og lagring af energi. Country Sales Director – og næstformand i Datacenter Industrien – Tina Schou fra Schneider kunne som dagens vært byde velkommen og slå tonen an med et eksempel på udviklingen fra hendes egen verden.

“Vi sidder nu i Schneider Technology Center, hvor 200 medarbejdere her i Kolding arbejder med udvikling for datacentre globalt. Oprindelig overtog Schneider den lokale produktionsvirksomhed Silkon lige her – og nu er det udviklingscenter,” fortalte Tina Schou.

“På et overordnet plan kan vi kigge på klodens ressourcer for de næste 40 år, hvor det samlede energiforbrug ventes at stige med op til 50 pct. Samtidig er det målet at halvere emissionerne, så det betyder jo, at vi skal være tre gange mere effektive.”

På den ambitiøse note kunne hun give ordet videre til sin kollega, Schneider Electric IT Denmarks adm. direktør Morten Støvring.

I dagens første oplæg tog han udgangspunkt i energilagring for UPS batterisystemer (uninterruptible power supply) og de strukturelle ændringer i energisystemet, f.eks. på Californiens såkaldte ‘duck curve’ over strømforbruget. Med lidt god vilje og fantasi ligner kurven mere og mere en and med sit store dyk i forbruget midt på dagen og et stigende peak ved aftentide, der former ‘andens hoved’.

“Nogle trends har en overraskende effekt, og midt på dagen er der nu perioder, hvor der slet ikke aftages strøm i Californien på grund af stigende solcelleproduktion. Californien er jo plastret til med solceller efterhånden,” påpegede Morten Støvring.

“Normalt ville el jo være dyr midt på dagen, men i måske 2020 vil der være overproduktion midt på dagen.”

Udviklingen åbner nye muligheder for at lagre strøm midt på dagen og overføre den til spidsbelastningen – og måske endda tjene penge på det.

“Hvis man er storforbruger – som f.eks. et datacenter – har man jo også noget power at flytte med, så måske kan man i fremtiden nøjes med mindre kapacitet til spidsbelastningen og få resten fra et batterisystem,” fortalte Morten Støvring.

“For datacentre er det jo kritisk med oppetiden, og der kan ikke accepteres fejl. Men de moderne systemer med lithium-ion batterier kan kobles med monitorsystemer, så det ikke bare er et ‘dumt’ batteri, men et smart batteri, der overvåger og beskytter sig selv. Og der vil komme software værktøjer, som muliggør ‘peak power shaping’. Det kræver dog, at man skal have systemet bag, og det skal også være teknisk muligt at føre strøm tilbage til nettet,” understregede Morten Støvring.

 

Sales engineer Jean Baptiste Barbenchon fulgte op med et indlæg fra det franske selskab PowiDian, der arbejder med brændselsceller og er et spinoff af Airbus Defence & Space.

Gennem fem års levetid er PowiDian nået langt med løsninger, der kombinerer lagring af strøm med brændselsceller og/eller f.eks. solceller og vindmøller.

“Brændselsceller er nu blevet en moden teknologi, og  den nærmeste fremtid vil vi få CO2-fri og konkurrencedygtig brint til at drive dem. Samtidig forudser vi et forbud mod fossildrevne backup generatorer i byområder, og brændselsceller er skalérbare, har minimal vedligeholdelse og øjeblikkelig start. Så de egner sig godt til backup – også for datacentre,” fremhævede Jean Baptiste Barbenchon, der fra salen blev spurgt, hvornår han ser teknologien blive mainstream i datacenterindustrien.

“Måske om 10-20 år – omkostningerne er faldt på selve brændselscellerne, så det afhænger nu af prisen på brint. Norden er den del af Europa, der har vist størst interesse for teknologien, og vi arbejder allerede på projekter i Norge, mens Sverige også har vist interesse.”

 

Dagens sidste oplæg kom fra netop Sverige, hvor Peter Hellberg, er arbejder med forretningsudvikling og salg hos Vattenfall, fortalte om selskabets tilgang til bl.a. den overordnede ‘grid challenge’.

“Vi ser stigende datamængder med 5G-nettet lige om hjørnet, flere elbiler, der skal oplades, Internet of Things og generel elektrificiering, som altsammen udfordrer elnettets kapacitet. Vi står foran markante udfordringer for at levere den strøm, der skal til,” fastslog Peter Hellberg.

“Vi har tilstrækkelig produktion i dag, men vi har ikke udvidet nettet i den grad, der bliver brug for i fremtiden. Alle i branchen arbejder hårdt på at udvide nettet, men det tager lang tid at fremtidssikre – også så nye brugere kan kobles på,” lyder udfordringen, som angribes fra flere vinkler hos Vattenfall.

Dels med såkaldt ‘peak shaving’ ved hjælp af bl.a. batterisystemer, dels med optimering af nettet samt lokalt supplement med f.eks. solcelleproduktion, dels med lukkede løsninger, hvor f.eks. en kunde fik en løsning til opladning af elbiler med solceller og batteripakke, der slet ikke koblet på nettet.

“Vattenfall driver allerede en række energilagre rundt om i Europa, og vi ser lagring som en vej til mere fleksibilitet på vejen mod fossilfri energi,” fortalte Peter Hellberg.
“Lagring kan også afløse konventionelle dieselgeneratorer – bl.a. på datacentre, hvor vi også kan f.eks. finansiere og tage ansvaret for hele højspændingsdelen.”

 

Netværksmødet sluttede med en fælles debat, hvor alle tre indlægsholdere besvarede spørgsmål fra salen og kom med deres bud på udviklingen indenfor bl.a. batteriteknologi, brint og lagring som en del af løsningen. Det blev også nævnt, at en gigant som Microsoft allerede har etableret et datacenter i Seattle, der udelukkende drives af brændselsceller.

DANISH DATA CENTER INDUSTRY ANNOUNCES NEW PARTNERSHIP WITH DIGIPLEX

DigiPlex, a Nordic data centre colocation provider, has recently joined the Danish Data Center Industry (DD)) to share knowledge, participate to the expansion of the digital economy in the Denmark, and further their reach into the regional data center market.

Denmark was an obvious target for DigiPlex. The Nordic data centre company has a strong reputation in designing, building and operating data centres in Norway and Sweden – all with a strong focus on innovation, sustainability and security.

“We have seen a very interesting development in the Danish market over the last couple of years due to a successful national strategy to prioritise and invest in fibre connections and the right energy setup. Denmark has recognised the potential of the data centre market and is well-placed due to its central location close to Germany and the rest of mainland Europe”, says Gisle M. Eckhoff, CEO of DigiPlex.

With the opening of the Copenhagen data centre in May, DigiPlex’s portfolio has grown to nearly 340,000 sqf of data centre space across five sites: one in Denmark, one in Sweden and three in Norway.

The 17,200 sqf building is approximately 10 minutes’ drive from Copenhagen’s International airport at Kastrup. DigiPlex joins the likes of Facebook and Google, which are also building and/or planning data centres in Denmark.

“We are looking forward to be joining the Danish Data Center Industry Association alongside the other regional and international heavyweight members”, says Mark Kjeldstrøm, Operations Manager at DigiPlex in Denmark.

Henrik Hansen, Director of DDI adds: “The Nordic data center market is experiencing tremendous growth in recent years, creating vast opportunities for the regional market. With the latest announcements and activities, we are excited to be welcoming DigiPlex to Denmark and to our executive member roster. DigiPlex has a strong reputation in sustainability, security and resiliency, which is high on the agenda for the association. We look very much forward to our mutual collaboration on developing the industry in Denmark and the Nordics.”

About DigiPlex

DigiPlex designs, builds and operates data centres in the Nordic region. The company specialises indelivering tailored, secure and resilient environments with the highest possible availability. Both private and public organisations, including security-sensitive customers such as government and financial institutions, trust DigiPlex data centre solutions. All DigiPlex data centres are powered exclusively by sustainable sources of electricity. Read more at www.digiplex.com

About Danish Data Center Industry

The Danish Data Center Industry (DDI) serves the purpose of attracting more data center investments to Denmark. As the industry association, we represent the interests of the private sector, municipalities and utility companies operating within the data center supply chain. Read more at www.datacenterindustrien.dk.