Brancheforening for Datacenter Industrien stiftet

Under et stiftende møde afholdt på Odense Rådhus har en række centrale aktører fra databranchen sammen med Odense Kommune og Viborg Kommune stiftet brancheforeningen Datacenter Industrien med binavnet Danish Datacenter Industry (DDI).

Forud for stiftelsen er gået en række møder og drøftelser, hvor der tegnede sig et stærk behov for at danne en formel sammenslutning, der kan udvikle det store potentiale for flere datacentre og følgeindustri i Danmark.

Det er branchens aktører, der selv har presset på for at danne foreningen, som får et skarpt kommercielt fokus. Formålet er kort sagt at skaffe flere investeringer i datacentre til landet – herunder fra den store følgeindustri.

Se vedtægter for Datacenter Industrien

Se code of conduct for Datacenter Industrien

 

Datacenter Industriens formål:

  • Foreningen skal virke for og fremme medlemmerne fælles, økonomiske og samfundsmæssige interesser og virke for en samfundsansvarlig udvikling af nuværende og kommende datacentre i Danmark og respektive kommuner.
  • Foreningen skal virke for at tiltrække datacentre til Danmark gennem en synliggørelse, systematisering og udvikling af leverandører af de dertil knyttede ydelser.
  • Foreningen skal understøtte og fremme produktudvikling og innovation, uddannelse og tiltrækning af den fornødne arbejdskraft til gavn for datacentre i Danmark.
  • Foreningen hviler på et non-profit grundlag og Foreningens drift og aktiviteter inddækkes ved medlemskontingenter, deltagerbetalinger, sponsorater og omkostningsinddækkende betaling for Foreningens ydelser. Periodisk opgjort overskud indgår i Foreningens fortsatte drift.