Bestyrelse og formandsskab på plads for Datacenter Industrien

Stifterne af brancheforeningen Datacenter Industrien har nu udpeget en bestyrelse på otte medlemmer, der afspejler foreningens samspil mellem branchemæssige og offentlige interesser.

Bestyrelsen har konstitueret sig med Thomas Volder som formand og Tina Schou som næstformand og ser derfor således ud:

Formand
Thomas Volder
, Sales and Marketing Director, Coromatic

Næstformand
Tina Schou, Country Sales Director, APC by Schneider Electric Danmark A/S

Ulrik Fleischer-Michaelsen, Partner, NJORD Law Firm
Brian Sørensen, Sales Director, Grundfos DK A/S
Christian Holm Christensen, CEO, Gobalconnect A/S
Joost Nijhoff, Tiltrækningschef, Odense Kommune
Joakim Petersen, Market Director, COWI A/S
Anders Holm, Erhvervs- og Udviklingschef, Invest in Viborg, Viborg Kommune

 

Læs mere om foreningen og se fotos af hele bestyrelsen