Fremtidens datacenter: Nye krav til grøn omstilling, 5G og digital vækst

Dansk Erhverv, Datacenter Industrien og IT-Branchen holder konference om fremtidens datacenter og stiller spørgsmålet, hvad er de nye krav og løsninger i forhold til grøn omstilling, 5G-nettet og digital vækst i samfundet?

DDI Business Networking Dinner – d. 28. september 2020,  København (fra kl. 18.30) > Tilmelding

Fremtidens Data Center – d. 29. september 2020, København (13.00-16.00) > Tilmelding

Program

12.00 Velkomst og frokost 
13.00 Velkomst fra DDI og DE
13.15 Oplæg: Vejen til det klimapositive data center og Danmarks rolle
–        Anbefalinger fra Klimapartnerskabet for service, it og rådgivning-        Samfundets og markedets forventninger til grønne datacentre-        Løsningerne og mulighederne for DanmarkHans Jayatissa, Chief Technology Officer, KMD
13.30 Panel: Kan vi skabe klimaneutrale eller -positive datacentre i Danmark?

–        Udnyttelse af overskudsvarmen fra datacentre

–        Udvikling af sites i Danmark med nye klimaløsninger

–        Overskudsvarme i Stockholm Data Parks – er en dansk model mulig?

–        Styrkelse af samarbejdet mellem offentlige aktører, data centre og energisektoren

–        Hvordan kan data center udbydere, leverandører, service providers og end-users sammen skabe rammerne for klimaneutralitet i hele IT-infrastruktur kæden?

–        EU: kan krav fra EU om energieffektive løsninger fremme den grønne agenda?

Panel:

Peder Bank, MD, Nordics, Interxion

Karsten Rieder, Erhvervschef, Business Esbjerg

Jesper Kjærgaard, Projektchef, Aabenraa Kommune

André S. Eriksen, CEO, Asetek Group

14.10 Oplæg: Udvikling af edge infrastruktur i Danmark: Hvad er edge computing, og hvordan understøtter vi bedst 5G og IoT roll-outs i Danmark?

Bo Brandt Lassen, Senior System Consultant, Ericsson

14.25 Pause 
14:45 Panel: Hvordan fremtidssikrer vi datacentrene til 5G, IoT og digital vækst?
–        Hvilken rolle spiller edge computing og cloud i 5G-nettet?–        Nye muligheder med 5G og krav til datacentre–        Udvikling i datatrafikken–        Hvad forventer teleselskaberne af datacentre?

Panel:

Anders Greve, VP, BDS Region Nordics, Atos

Ole Kjeldsen, CTO, CISO, Microsoft Danmark & Iceland

Finn Carstens, Strategic Outsourcing & Business Development Executive, IBM

Jess Bech – Director of Commercial Technology Projects, Telenor

15.25 Oplæg: Vejen til det klimaneutrale data center: Hvordan kan vi skabe vækst med grønne data centre i Danmark?

Jørn Thorgaard, Special Advisor, Invest in Denmark

15.40 Panel: Data centre: Klimasynder eller klimagevinst for den grønne dagsorden?

–        Vedvarende energi – hvem betaler regningen?

–        Er der politisk vilje for en national datacenterstrategi?

–        Behov for opgør med ”Greenwashing”?

–        Markedsefterspørgsel og fælles pres om grønne krav

Panel:

Jakob Dybdal Christensen, Chief Market Manager, COWI

Rasmus Lildholdt Kjær, CEO, Better Energy

Ruben Kidde, Klimaordfører, Radikale Venstre

16.20-17.00 Afslutning 

 

DDI Business Networking Dinner – d. 28. september 2020,  København

DDI inviterer medlemmer til Business  Networking Dinner aftenen før arrangementet, “Fremtidens Datacenter” fra kl. 18.30.

Klik her for tilmelding til Business Networking Dinner

Sted: The Olive Kitchen & Bar, Nørregade 22

Pris: 500 DKK (inklusiv 3 Retters Menu + Vin )

 

Datacenter og varmeværk i tæt samarbejde i Sæby

Planerne for et nyt datacenter ved Sæby i Nordjylland rummer spændende perspektiver for udnyttelse af overskudsvarme i fremtiden. Andelsselskabet Sæby Varmeværk har ansøgt om lokalplan for etablering af et nyt datacenter som direkte nabo til varmeværket, så der bliver nem adgang til at genbruge varmen.

“Der bliver tæt integration mellem datacenter og varmeværket, hvor kølingen forbindes med varmeforsyningen, så begge sider af varmepumpen udnyttes optimalt. Varmeværket leverer dermed køling til datacentret, og datacentrets overskudsvarme leveres til varmeværket,” skriver konsulenthuset COWI i sin ansøgning på vegne af Sæby Varmeværk.

Forsyningsselskabet er i dialog med internationale investorer, der er interesserede i at opbygge et datacenter og indgå i samarbejdet, som vil bidrage til den grønne omstilling. Udnyttelse af overskudsvarmen forventes at bidrage med 60.000 MWh årligt, svarende til tre gange mere end varmeværkets eksisterende solvarmeanlæg. Solcelleanlægget leverer ifølge ansøgningen varme til 23 pct. af de 3.600 forbrugere i forsyningsområdet, så dermed kan datacentrets overskudsvarme rundt regnet levere varme til tre fjerdedele af det lokale forbrug.

“Projektet i Sæby er et godt eksempel på det store potentiale i overskudsvarme fra datacentre,” siger direktør Henrik Hansen fra Datacenter Industrien.

“Her har vi et tæt samarbejde mellem datacenter og forsyningsbranche – også helt bogstaveligt – og det er vejen frem for endnu bedre udnyttelse af overskudsvarme. Politikerne er på vej med afgiftsfritagelse for varme fra datacentre i det nye klimaudspil, og det er et vigtigt skridt på vejen. Men udover dét skal vi også have fokus på de øvrige tekniske og lovmæssige forhindringer, der måtte ligge i vejen for andre nye og eksisterende projekter her i landet,” påpeger Henrik Hansen.

Frederikshavn Kommune fremhæver i sit debatoplæg om lokalplanen, at kommunen skal være 100 pct. forsynet med vedvarende energi inden 2030.

“Hvis dette skal kunne lade sig gøre, er det nødvendigt at fokusere på hele energikredsløbet, så der sikres en så bæredygtig produktion og forbrug af energi som muligt. Dette inkluderer blandt andet udnyttelse af virksomhedernes overskudsvarme,” lyder det Frederikshavn Kommune.

Det nye datacenter placeres på et 46.400 kvm areal ved industrikvarteret i den sydlige udkant af Sæby med adgang til stabil strømforsyning fra Nordenergis eksisterende 60 kV net og stærke fiberforbindelser under Kattegat. Centret udbygges i etaper med forventeligt to datahaller med fire etager i op til 20 meters højde og varmepumper placeret i separate bygninger.

Plan & Miljøudvalget i Frederikshavn Kommune behandler ansøgningen 1. september, hvorefter forslaget til ny lokalplan sendes i offentlig høring frem til 1. oktober 2020.

 

 

DDI launches Danish Data Center Industry Ecosystem Guide

Denmark has a robust and growing ecosystem that revolves around the domestic data center industry. To get a clear and concise overview of all services, products and expertises that this ecosystem has to offer, the Danish Data Center Industry (DDI) has published a ‘Ecosystem Guide 2020’.

Click here to download the Ecoystem Guide 2020.

Denmark is a relatively new, but rapidly evolving data center hub in the Nordics. In recent years, Denmark has seen notable IT investments from international and domestic investors, expanding the Danish digital infrastructure landscape. These developments have contributed to the continuous growth of the regional data center ecosystem. The Danish data center industry is a fast-growing sector in Denmark, which has spurred on a thriving ecosystem of high-quality suppliers. These include suppliers that assist data center operators in the initial financing, planning, design and build phase.

Suppliers delivering infrastructure and architecture products and services (power, cooling, cabling, connectivity) to assist with the setup of the data center. And when the data center is fully operational, suppliers that assist data centers in running their data center from maintenance and cleaning services to legal and security services.

In this comprehensive Danish data center ecosystem guide, we highlight almost 70 companies that are members of the Danish Data Center Industry. We are delighted to present the leading suppliers of technology and services to the data center industry in Denmark. With this eGuide, DDI seeks to provide an overview which will help organisations make informed decisions, whether you are looking to invest, build, operate or expand your services in the Danish data center market.

 

CONTENT

1. Design & Construction
I Investment, Promotion Agencies, Municipalities
II Site Due Diligence, Design, Engineering, Construction

2. Build & Operate
I Technical Infrastructure & Architecture

3. Data Center Operators
I Colocation, cloud, enterprise

4. Education/Consulting
I Education, Legal, Advisory, Business Network

 

DOWNLOAD THE GUIDE

Data Centers Denmark Postponed until 2021

After close consultation with our partners in the data center industry, DDI and UNEP-DTU Partnership have made the difficult decision to altogether postpone the 2020 edition of the Data Centers Denmark conference to 2021. Currently, we have two dates on hold in March and May, which will be released by the end of September 2020.

In 2019, the conference gathered 13 different nations at the UN City in Copenhagen. Whilst the COVID situation is improving in some parts of the world, there is still a great deal of uncertainty with international travel, and many companies have decided to put a hold on international travel for the rest of the year. We have therefore decided to postpone the event to 2021, where we are committed to host both our regional and international guests in Copenhagen next year.

Having spent the past year preparing for the conference with our advisors, speakers and event partners, we’re genuinely upset and disappointed not to be able to host you at this time. However, we are fully committed to the safety of our community as well as following official government guidelines during these challenging times.

We want to thank all our partners for their support, open discussions, and encouragement. We very much look forward to hosting the Data Centers Denmark conference at the UN City in Copenhagen next year.

 

Event registration:

All event registration will automatically be applied to the rescheduled event unless a refund is requested. The latest information will always be available at www.datacentersdenmark.com. For any further enquiries, please contact merima@datacenterindustrien.dk

Further information on the programme, and any new developments, will be communicated accordingly.

We look forward to hosting you in 2021. Until then, stay safe and healthy!

DDI & UNEP-DTU Partnership