Datacentre er en gevinst for Danmarks grønne omstilling

PRESSEMEDDELELSE

Klimarådet har i dag offentliggjort en rapport med nogle bud på samfundsøkonomiske effekter ved udbygning af store datacentre i Danmark. I 2030 skal 55 pct. af Danmarks samlede energiforbrug være dækket af vedvarende energikilder, så højere strømforbrug vil også kræve mere grøn strøm. På den baggrund anslås, at datacentrenes høje strømforbrug vil koste samfundet 400 mio. kr årligt.

De anslåede omkostninger bygger dog på en række forudsætninger og præmisser, der kalder på en mere nuanceret udlægning, men rapporten har en vigtig pointe om overskudsvarme.

“Klimarådet peger helt rigtigt på, at den nye politiske aftale om overskudsvarme bør ændres. Der er ikke megen grøn fornuft i, at datacentre fremover skal betale afgifter for en varme, som foræres helt gratis til samfundet,” siger direktør Henrik Hansen fra Datacenter Industrien.

Brancheforeningen er dog helt uenig i opfattelsen af datacentre som en omkostning for samfundet.

“Som Klimarådet selv skriver, er der stor usikkerhed forbundet med vurderingen. Og samtidig anfører Klimarådet, at datacentrene kan bidrage til at gøre den grønne omstilling billigere for statskassen ved at bidrage til privat investering i endnu mere vedvarende energi. Og det er præcis den udvikling, der i virkeligheden er i fuld gang,” påpeger Henrik Hansen.

Alle de store investorer bag datacentre i Danmark har erklærede og meget ambitiøse mål for brug af bæredygtig energi, og de foretager konkrete, egne investeringer i produktion af grøn strøm. Samtidig sker der store fald i omkostningerne på f.eks. strøm fra havmøller, som er på vej mod at kunne producere på fuldt kommercielle vilkår, helt uden tilskud, som Klimarådet selv peger på.

“Og det er en bagvendt logik, at datacentre skulle ‘stjæle grøn strøm’. Det svarer til at beskylde elbiler for det samme, men de skulle jo netop gerne aftage en masse grøn strøm i fremtiden. Datacentre er en del af løsningen og ikke et problem for den grønne omstilling. De er med til at lægge solid bund under de kæmpestore investeringer i vedvarende energi, ” siger Henrik Hansen.

Klimarådet rejser også spørgsmålet, om det samlet set er fornuftigt af Danmark at arbejde aktivt for at tiltrække datacentre. Men i samme åndedrag erkendes det i rapporten, at man slet ikke har indregnet de positive effekter og langsigtede fordele for Danmark.

“Det er ikke seriøst at stille det så isoleret op. Danmark har store fordele af en helt ny vækstindustri med nye klyngedannelser og et meget interessant eksportpotentiale for dansk green tech på et voksende globalt marked – udover tusindvis af byggejob gennem flere år,” påpeger Henrik Hansen.

“Vi bruger allesammen mere data, så der vil komme flere datacentre uanset hvad. I Danmark kan vi så udvikle dem med bæredygtig drift fremfor at drive dem med f.eks. et kulkraftværk i andre lande. Her er også et potentiale, der kan sammenlignes med det danske eksporteventyr for vindmøller.”

For uddybning og yderligere kommentarer kontakt:

Direktør i sekretariatet for Datacenter Industrien, Henrik Hansen
Erhvervsdirektør i VIBORGegnens Erhvervsråd
Mobil 40 13 44 74, mail: hhansen@ver.dk

  

For presseservice og yderligere baggrundsinfo kontakt:

Kommunikationsansvarlig for Datacenter Industrien, Kurt Henriksen
Kommunikationsrådgiver, VestKom PR
Mobil 40 54 21 33, mail: kh@vestkom.dk