Google bekræfter grundkøb i Fredericia

Det er Google, der har købt en 73,2 hektar stor grund i Fredericia for at sikre sig muligheden for at bygge et datacenter i fremtiden, bekræfter selskabet nu overfor dagbladet Information.

Grunden i industriområdet Prinsessens Kvarter udenfor Fredericia har gennem længere tid været omgivet af spekulationer, men selvom Google bekræfter købet via selskabet Dapsi International Aps, understreger man over Information, at der endnu ikke er taget nogen beslutning om byggeri.

 

Se artikel i Information

(kræver login)

Kæmpe potentiale blev grundigt belyst på infomøde i Odense

Samtlige pladser var fuldt booket, da Datacenter Industrien bød til møde 30. maj hos COWI i Odense med en spændende dagsorden: Potentialet i den danske datacenter industri.

En håndfuld oplægsholdere kastede mere lys over mulighederne i Danmarks nye vækstindustri og ikke mindst muligheder og udfordringer for interesserede underleverandører. Det var samtidig en god mulighed for at høre mere om, hvad den nye brancheforening Datacenter Industrien kan bidrage med i forhold til både medlemmerne og den generelle udvikling af branchen.

 

“Det her er også en åben invitation til alle om at deltage og præge foreningen her i startfasen. Det er ikke stifterne alene, der afgør, hvor vi skal hen,” lød opfordringen fra Datacenter Industriens formand, Thomas Volder, i hans velkomst til den fyldte sal, hvor han også præsenterede foreningens bestyrelse.

“Vi er allerede i gang med at nedsætte den første arbejdsgruppe, der skal fokusere på overskudsvarme og afgifterne på det komplekse område. Der kommer flere arbejdsgrupper på relevante områder, hvor man kan være med til at påvirke udviklingen,” oplyste formanden.

Bestyrelsen for Datacenter Industrien: (f.v.) Joost Nijhoff, Anders Holm, Joakim Petersen, Ulrik Fleischer-Michaelsen, formand Thomas Volder, næstformand Tina Schou og Brian Sørensen – Christian Holm Christensen var forhindret i at deltage i mødet.

Se præsentation fra Thomas Volder, Datacenter Industrien

 

Dagens vært, Market Director Joakim Petersen fra COWI, gav sit bud på markedet med afsæt i koncernens erfaringer med mere end 30 datacenterprojekter de seneste 15 år.

“Markedet for hyperdatacentre bliver modnet i disse år, og siden indgangen til dem, er der sket et paradigmeskifte. Væksten er kæmpestor, og de kommende fire år vil hyperdatacentre vokse med 87 pct. målt på antal,” fortalte Joakim Petersen med Cisco Cloud index 2016 som kilde.

“Irland er en meget stærk spiller i tiltrækningen af datacentre, fulgt af Skandinavien og Benelux. Vi venter fem til ti nye investeringer i hyperdatacentre i Norden indenfor de næste fire år. Og Danmark ligger lige i smørhullet for internationale fibernet- og energikabler.”

Se præsentation fra Joakim Petersen, COWI

 

Mødets internationale islæt var en mand, som virkelig har fingeren på datapulsen. Regional BD Manager David Delaney fra irske M+W Group, der blandt meget andet er hovedentreprenør på Apples datacenterbyggeri ved Viborg, gav et overblik over markedet og mulighederne.

“Der er en lang række offentliggjorte og forventede projekter på vej fra flere aktører, og mange af disse selskaber har ikke egne ingeniør- eller projektafdelinger. Trenden er også, at giganter som Alibaba og Huawei kommer til det europæiske marked, ligesom vi tager til Asien,” påpegede David Delaney.

Han mindede også om, at datacenterindustrien i sagens natur er global, så han opfordrede alle i salen til at tænke stort – og internationalt.

“Jeg blev bedt om fortælle om det danske datacentermarked, men det kan jeg ikke. Det er for lille, så hvis jeg siger noget, får jeg problemer,” lød det med irsk lune fra David Delaney.

“I stedet for kun at se på det danske marked, skal I også se på mulighederne for at lave forretninger internationalt med f.eks. Apple og Facebook. Datacentermarkedet er ikke nationalt, men et sted, hvor man handler med globale giganter. Og husk safety kulturen – den er meget vigtig. Hvis I adopterer den tankegang, så er I nået langt,” understregede han med et hip til danske underleverandører om ikke have en lidt for dansk og uformel tilgang til sikkerhed.

 

Se præsentation fra David Delaney, M+W Group

(Virksomheder, der er interesserede i medlemsskab af Datacenter Industrien, kan rekvirere den fulde version af præsentationen, inkl. markedsvurderinger ved henvendelse til sekretariatet)

 

 

Kim Schultz, Invest in Denmark, rundede dagens oplæg af med bl.a. en gennemgang af Danmarks fordele i den skarpe, internationale konkurrence om nye datacentre.

“Vi har generelt gode, stabile forhold herhjemme ­– både naturgivent og politisk – samt flotte placeringer i internationale sammenligninger af f.eks. korruption, forretningsklima og sagsbehandling af byggetilladelser,” påpegede Kim Schultz.

“Og så har Danmark Europas mest stabile el-net i Europa – kun overgået af Luxembourg. Det betyder f. eks., at Apple i Viborg bygger det første datacenter helt uden nødstrømsanlæg! Oven i det har vi gode, internationale fiberforbindelser. Danmark er f.eks. det eneste nordiske land, der er koblet direkte på USA, og det nye Cobra-kabel vil koble os direkte op med Holland.”

For Invest in Denmark er der generelt nogle stærke argumenter at byde ind med, så arbejdet går i høj grad på at få det fortalt til investorerne.

“Vores udfordring er nu at formidle vores gode forhold til markedet. Ikke kun i USA, men også til Asien og især Kina – og vi tror på, at vi kan tiltrække flere interessante investeringer,” lød det fra Kim Schultz.

Se præsentation fra Kim Schultz, Invest in Denmark

 

 

Klar konklusion på seminar: Overskudsvarme bør udnyttes

Både oplægsholdere og tilhørere gik til emnet med stor energi, da Dansk Fjernvarme i sidste uge afholdt seminaret ‘Energi på Toppen – Er Danmark klar til datacentrene?’.

Debatten var både lystig og livlig, men én ting kunne oplægsholderne dog blive enige om: Der er både sund fornuft, klar logik og god økonomi i at udnytte overskudsvarmen fra datacentre.

Spørgsmålet er mere, hvordan det skal gøres, og hvordan fremtidens afgiftssystemer skrues sammen, så det bliver enkelt og attraktivt at udnytte varmen.

Overskudsvarme i Danmark – overblik og fakta fra Dansk Fjernvarme

 

“Hos Energinet.dk har vi analyseret, at det samfundsøkonomisk er meget gunstigt at integrere energiformerne og udnytte overskudsvarmen,” lød den sammenfattende konklusion således fra CEO Peder Ø. Andreassen, Energinet.dk i det første indlæg.

Han blev fulgt af partner Peter Maagøe Petersen fra konsulenthuset Viegand Maagøe, som bl.a. præsenterede en business case med et datacenter. Udfasningen af PSO-afgifter gør det endnu mere attraktivt af investere i varmepumper til udnyttelse af overskudsvarmen  med 60 pct. tilskud via Energispareaftalen.

“Det er et eksempel på et konkret datacenter, der selv ejer og driver varmepumper og sælger varmen til et fjernvarmeselskab. Uden PSO-afgifter falder tilbagebetalingstiden fra fire til kun 1,8 år,” fortalte Peter Maagøe Petersen.

Generelt mener han, at afgiften på overskudsvarme ikke betyder det store, men omvendt behøver myndighederne heller ikke frygte misbrug med såkaldt ‘falsk overskudsvarme’.

“Så overskudsvarmeafgift har ingen fornuft i forhold til datacentre. Det gælder jo kun hvis man f.eks. brænder billige kul af for at sælge dyr varme, så afgiften er simpelthen irrelevant for datacentre,” påpegedePeter Maagøe Petersen.

Han mener i øvrigt også, at udviklingen går mod mindre behov for køling i fremtiden, fordi serverne udvikles til at kunne tåle højere varme. Men generelt giver det mening af udnytte overskudsvarmen.

“Varme fra datacentre kan udnyttes gratis – mod investeringer – men det skal måske drives af andre end datacentrene selv?”

Præsentation fra Peter Maagøe Petersen

 

Næste oplæg kom fra Christian Holm Christensen, der er CEO for GlobalConnect og medlem af bestyrelsen for Datacenter Industrien.

Han driver Danmarks p.t. største datacenter og startede med at slå fast, at han glæder sig til højere servertemperaturer, men at der også i fremtiden bliver brug for køling.

“Og overskudsvarme fylder i princippet ikke noget for os, når det kommer til stykket – jeg kunne bare godt tænke mig at give vores varme til kommunen. Men det er bare supersvært, og jeg er ikke enig i, at det er os som privat virksomhed, der skal investere i det her,” anførte Christian Holm Christensen.


“Vi er gode til at bygge og drive datacentre, og det er her, vi bruger vores kræfter. I Danmark har vi lavet det på den forkerte måde. Hvorfor vender vi det ikke om, tager investeringerne på det offentliges regning og giver os energifritagelse mod at stille vores overskudsvarme gratis til rådighed? Det vil kræve noget nytænkning, og det er vi helt med på – håber I også er det,” lød opfordringen fra Christian Holm Christensen.

Han følte sig også noget pikeret over regeringens nylige afgifts- og tilskudsanalyse med fokus på overskudsvarme.

“Da jeg læste rapporten, følte jeg mig næsten som en tyv, fordi den hovedsagelig bruger plads på spørgsmålet: ‘Har du falsk overskudsvarme?’ Men er vi overhovedet interesseret i overskudsvarme? Nej, i virkeligheden ikke! Coop har frosne ærter, og jeg har brandvarme servere – det er dét, vi fokuserer på,” lød det veloplagt fra GlobalConnect-direktøren.

Præsentation fra Christian Holm Christensen

 

Formanden for Datacenter Industrien, Sales and Marketing Director Thomas Volder fra Coromatic, var på linje med ham i vurderingen af den nye rapport.

“Det bedste man kan sige om afgiftsanalysen er, at den er midlertidig,” lød det med et diplomatisk glimt i øjet fra Thomas Volder.

“Vi ved jo, at de her datacentre kan generere rigtigt mange job – vi skal bare have slået endnu mere hul på bylden. Og fjernvarmenettet er virkelig et af de steder, vi kan differentiere os, hvis vi får en fornuftig løsning for overskudsvarmen. Jeg håber, at det store momentum og fokus på datacentre lige nu gør, at vi kan få en løsning ret hurtigt.”

Præsentation fra Thomas Volder

 

Han blev fulgt af analysechef Jesper Koch fra Grøn Energi, som konkluderede, at varmepumper er en del af løsningen.

“Det er bare med at komme i gang med at sætte elafgifterne ned, for vi får i både pose og sæk,” anførte Jesper Koch, som også pegede på, at fjernvarmesystemet i hvert fald er klar til datacentrene.

“Fjernvarmen er altid klar – det har vi været i 100 år. Men problemet er, at uret tikker rigtigt hurtigt – ikke mindst for det grundbeløb (for varmeværkerne, red.), der forsvinder nu.”

Præsentation fra Jesper Koch

 

I en række efterfølgende spørgsmål til de første indlæg blev det drøftet, om det er datacentre eller fjervarmeselskaber, der skal løfte investeringerne i at udnytte overskudsvarme.

“Som situationen er nu, er det os selv hos datacentrene, fordi man skal lave det til en forretning. Det er en fair nok tankegang, at man skal lave en business case, men jeg vil meget hellere forære det væk. Så kunne fjernvarmeværkerne bare komme og hente det – de har formentlig også mulighed for at investere lidt mere langsigtet,” sagde Christian Holm Christensen.

En tilhører i salen spurgte opfølgende, om det da ikke var en god forretning?

“For mig er det ikke specielt værdiskabende – det er bare bøvl,” replicerede GlobalConnect-direktøren.

“Det er kendetegnende, at rapporten bruger tre fjerdedele af pladsen på at beskrive falsk overskudsvarme – jeg kan se en hær af kontrollanter for mig, og de kan jo ikke gå uledsaget rundt i vores centre. Og jeg er jo ikke sat i verden for at levere overskudsvarme, men datacenter-service.”

Derefter blev det drøftet, hvilken garanti, fjernvarmeselskaberne ville have for levering af varme i måske 10-15 år frem, så der kunne investeres ud fra det.

“For vores medlemmer er der jo to muligheder : Producere eller købe varmen. Det handler om at have sikkerheden, som det siges. Man kan jo ikke basere hele varmesystemet på en virksomhed, som måske kan gå konkurs,” opsummerede dagens vært og ordstyrer, direktør Kim Mortensen, Dansk Fjernvarme.

“De barrierer er vi nødt til at have kigget på – er de indrettet til den fremtid, vi kigger ind i?”

 

Derefter fik afdelingschef Kristoffer Böttzauw fra Energi- Forsynings- og Klimaministeriet lejlighed til at forklare – og forsvare – regeringens rapport og dens anbefalinger.

“Generelt anbefaler analysen en forsimpling af reglerne. De er ikke altid helt lette at forstå, hverken for virksomheder eller myndighederne. Vi skal have korrekte og mere lempelige energiafgifter, som er med til at fremme udnyttelse af overskudsvarme – det kommer der mere om i delanalyse 4 til sommer,” forklarede Kristoffer Böttzauw.

“Vi må prøve at gøre det lettere for dem, der ønsker at udnytte overskudsvarmen. Hvis vi samtidig får gjort noget ved elafgiften, ligger der et pænt potentiale, vi kan udnytte.”

Præsentation fra Kristoffer Böttzauw

 

I den afsluttende paneldebat nåede man vidt omkring – også for overskudsvarme generelt med et eksempel fra en stor kartoffelmelsfabrik i Brande.

Regeringens analyse fik også mere kritik med på vejen.

“Det er en noget influenzaramt rapport, ministeriet er kommet med – den ligger ikke tæt på den virkelighed, vi kender. Og hvis den står til troende, så tror jeg ikke, vi får meget ekstern anvendelse af overskudsvarme,” lød kritikken fra branchedirektør Troels Ranis, DI Energi.

“Forslagene i analysen slår en pæl i hjertet på den eksterne udnyttelse af overskudsvarme. Der skal være incitament til at aflevere varmen og ikke en stramning af reglerne,” påpegede han.

En tilhører i salen spurgte formanden for Datacenter Industrien, om udnyttelse af overskudsvarmen er en faktor i tiltrækning af nye datacentre?

“Ja, det er en del af det grønne image og miljøfortællingen fra de udenlandske investorer, at overskudsvarmen også kan anvendes fornuftigt,” fastslog Thomas Volder.

 

Sund fornuft i overskudsvarme giver basis for boom i datacentre

PRESSEMEDDELELSE

Danmark står i den nærmeste fremtid med gode muligheder for at udvikle en helt ny vækstindustri med tusindvis af varige arbejdspladser i forbindelse med nye datacentre. Men en af de vigtige forudsætninger er sund fornuft og en politisk løsning for de store mængder af overskudsvarme, der kommer fra et datacenter.

I dag er  reglerne desværre skruet sådan sammen, at det ikke er økonomisk bæredygtigt at lade overskudsvarmen komme samfundet til gavn på grund af høje afgifter. Det strider mod både de oprindelige intentioner i loven og almindelig sund fornuft. I dag præsenteres paradokset under konferencen ’Energi på Toppen’, som arrangeres af Dansk Fjernvarme og denne gang har datacentre som tema.

”Vi står med en masse overskudsvarme, som vi sågar er parate til at forære væk – det er bare ikke økonomisk bæredygtigt på grund af afgiftssystemet,” siger adm. direktør Christian Holm Christensen fra GlobalConnect, der driver Danmarks største datacenter.

Overskudsvarmen fra de mange servere kunne ellers opvarme mindst 600 parcelhuse, men på grund af afgifterne kan det bedre betale sig at lukke varmen lige ud i luften.

”Som reglerne er nu, er der ingen motivation for at udnytte varmen. Vi er jo ikke ude på at udnytte nogen regler eller slippe for skat – vi vil bare gerne udnytte varmen uden ekstra udgifter for os,” påpeger Christian Holm Christensen.

Problemet er blevet endnu mere aktuelt i takt med, at flere og flere udenlandske investorer regner på muligheden for at etablere nye datacentre i Danmark i skarp konkurrence med vores nabolande.

”Vi vil meget gerne i dialog med politikerne om en fornuftig løsning herhjemme. Der er både vækst og mange nye arbejdspladser på spil for Danmark,” siger formand for den nye brancheforening Datacenter Industrien, Sales & Marketing Director Thomas Volder fra Coromatic A/S.

”De nuværende afgiftsregler er lavet i en tid, hvor kæmpestore datacentre slet ikke var inde i billedet. Det er på høje tid at få moderniseret loven, så vi kan gribe mulighederne for en helt ny og miljøvenlig vækstindustri, hvor vi sikrer genbrug af energien i vores unikke danske fjernvarmesystem.”

Hos konferencens værter fra Dansk Fjernvarme arbejder man for en generelt bedre udnyttelse af overskudsvarme. Og her ser man paradokset for datacentre som et symptom på hele problemet.

”De store datacentre kommer til at producere overskudsvarme til mere end 35.000 danske husstande. Skatter og afgifter spænder ben for den sunde fornuft, og derfor håber jeg også, at politikerne kan blive enige om at lave reglerne om, sådan at vi kan komme til at bruge den billige og miljøvenlige varme,” siger direktør Kim Mortensen fra Dansk Fjernvarme.

Datacenter Industrien vurderer, at nye danske datacentre rummer potentiale for en helt ny industri, der tåler sammenligning med vindmøllebranchen og kan skabe tusinder af varige nye job. Og det er vel at mærke forsigtigt sat for de direkte og indirekte effekter af en helt ny dansk vækstindustri.
En analyse fra Boston Consulting Group for udviklingen i Sverige viste sidste år et potentiale på 27.000 nye job via svenske datacentre.

Den nye brancheforening Datacenter Industrien har som formål at forløse det store potentiale for Danmark, bl.a. ved at arbejde for bedre rammevilkår i den skarpe internationale konkurrence.

Flere fakta nedenfor

For uddybning og yderligere kommentarer kontakt:

Adm. direktør for GlobalConnect, Christian Holm Christensen
og medlem af bestyrelsen for Datacenter Industrien
Mobil 25 50 72 06, mail: christianh@globalconnect.dk

Formand for Datacenter Industrien, Thomas Volder
Sales & Marketing Director, Coromatic A/S
Mobil 29 60 60 04, mail: thomas.volder@coromatic.dk

Direktør for Dansk Fjernvarme, Kim Mortensen
Mobil 40 21 22 20, mail: kmo@danskfjernvarme.dk 

Direktør i sekretariatet for Datacenter Industrien, Henrik Hansen
Erhvervsdirektør i VIBORGegnens Erhvervsråd
Mobil 40 13 44 74, mail: hhansen@ver.dk

For presseservice og yderligere baggrundsinfo kontakt:

Kommunikationsansvarlig for Datacenter Industrien, Kurt Henriksen
Kommunikationsrådgiver, VestKom PR
Mobil 40 54 21 33, mail: kh@vestkom.dk

 

Fakta om Datacenter Industrien
(Danish Data Center Industry)

 • Forening stiftet marts 2017 af en række virksomheder i branchen og to kommuner
 • Bestyrelsen består af otte medlemmer fra virksomhederne Coromatic, Schneider Electric DK, Cowi, GlobalConnect, Grundfos, Njord Law Firm samt Viborg og Odense kommuner
 • Datacenter Industrien har til formål at skaffe flere datacenter-investeringer til Danmark ved at samle interesser hos private aktører, kommuner, forsyningsselskaber m.fl.

 

Fakta om overskudsvarme fra datacentre

 • Datacentre har brug for afkøling af de store serverparker og producerer derfor store mængder af overskudsvarme
 • Overskudsvarmen kunne anvendes i det danske fjernvarmenet, men som reglerne er nu, bliver varmen pålagt afgifter, så det ikke er økonomisk bæredygtigt
 • Dansk Fjernvarme har beregnet, at alene de kendte projekter for kommende nye datacentre i Danmark kan levere overskudsvarme til mere end 35.000 husstande

  

Fakta om potentialet for job og vækst fra danske datacentre

 • Flere konkrete datacenter projekter i gang i Danmark – og potentiale for endnu flere
 • Stærk position med bl.a. stabil, grøn elforsyning, god infrastruktur og unikt fjernvarmenet
 • Fysisk nærhed til datacentre – internettets ‘hovedmotorer’ – er vigtig for mindre forsinkelse (latency) i datatrafikken, hvor millisekunder er afgørende for serviceudbydere og udviklere
 • Andre tilknyttede områder er f.eks. international datatrafik, backup og anden service, og samlet anslår Datacenter Industrien et potentiale for tusindvis af direkte og indirekte nye job
  foruden de mange ekstra job i byggefasen

Kom og hør mere om potentialet i den danske datacenter industri

Den 30. maj inviterer Datacenter Industrien til et spændende møde om potentialer og udfordringer i udviklingen af Danmarks nye vækstindustri.

Med Apple’s og Facebooks beslutninger om at bygge i henholdsvis Viborg og Odense er der sat gang i en meget spændende udvikling, der kan udmønte sig i en helt ny vækstindustri, der tåler sammenligning med vindmøllebranchen.

 • Hvordan kan du gøre dig ”lækker” som leverandør til industrien?
 • Hvilke typer opgaver er der tale om?
 • Er der særlige certificeringer eller krav for at blive leverandør til denne type projekter?
 • Hvor stor kan denne industri blive, og hvorfor er Danmark attraktiv for denne type investeringer?
 • Hvorfor giver det mening med en ny brancheforening på dette område, og hvad kan foreningen hjælpe den enkelte virksomhed og branchen med?

 

Dette er blot nogle af spørgsmålene, der besvares den 30. maj af bl.a. irske M+W Group, der er en internationalt førende byggekoncern inden for datacenter-byggerier – nu også i Danmark.

Derudover er der oplæg fra Invest in Denmark, COWI og Datacenter Industriens formand Thomas Volder fra Coromatic.

Et arrangement, du ikke må gå glip af, hvis du har interesse i at blive en del af fremtidens vækstindustri!

 

Tid: Tirsdag den 30. maj kl. 12-14.30

Sted: COWI Odense, Vestre Stationsvej 7, 5000 Odense C

Pris: Deltagelse er gratis, og alle virksomheder og organisationer er velkomne.
Der er begrænset antal pladser, så tilmelding sker efter først-til-mølle princippet!

Tilmeld dig nu for at sikre en plads!
Link til tilmelding

 

Vi ses i Odense den 30. maj!

Venlig hilsen
Henrik Hansen, Direktør
Datacenter Industrien

Ny brancheforening skal forløse tusindvis af nye datacenter job

PRESSEMEDDELELSE

Opbygning og drift af datacentre rummer et meget stort potentiale, og Danmark står med gode muligheder for at udvikle en helt ny vækstindustri med udsigt til tusindvis af varige arbejdspladser.
En nystiftet brancheforening skal nu hjælpe med at forløse potentialet og videreudvikle de danske fordele i konkurrencen om at tiltrække flere af de kæmpestore investeringer.

Pressemeddelelse og faktaark i Word-format

Pressefoto 01
Pressefoto 02
Pressefoto 03
Pressefoto 04

 

Datacenter Industrien er navnet på den nye forening, som netop er blevet stiftet af en række virksomheder i branchen samt Odense og Viborg kommuner, der allerede er lykkedes med at tiltrække datacentre fra henholdsvis Facebook og Apple.

“Der er potentiale for mange flere datacentre i Danmark, hvor vi kan byde på en lang række fordele. Det gælder bl.a. stabil elforsyning, grøn energi og god infrastruktur samt et helt unikt fjernvarmesystem, der effektivt kan genbruge overskudsvarmen,” siger Thomas Volder, formand for Datacenter Industrien samt Sales & Marketing Director hos Coromatic A/S.

Potentialet åbner for en helt ny industri, der tåler sammenligning med vindmøllebranchen. Datacenter Industrien anslår, at der kan skabes tusinder af varige nye job. Og det er vel at mærke forsigtigt sat for de direkte og indirekte effekter af en helt ny dansk vækstindustri. En analyse fra Boston Consulting Group viste sidste år et potentiale på 27.000 nye job via svenske datacentre.

Selv i en global, digital verden er fysisk placering afgørende for at undgå ‘latency’ – forsinkelser på få millisekunder i datatrafikken – og derfor er de afledte effekter af datacentre meget store.
Det gælder om at være tæt på internettets ‘hovedmotorer’, nemlig datacentrene. Derfor ønsker serviceudbyderne at ligge tæt på datacentrene, som i sig selv har fordele af en dansk placering.

“Vi står med unikke muligheder for at tiltrække flere store investeringer indenfor datacentre.
I Danmark har vi allerede bevist, at vi kan levere de rammer, som store webgiganter skal bruge for at drive deres hyperdatacentre effektivt med fagligt stærk arbejdskraft, god innovationsevne og miljøvenlige løsninger. Med det nye netværk samler vi nu de danske interessenter, så vi står endnu stærkere i den skarpe internationale konkurrence,” siger Tina Schou, næstformand i Datacenter Industrien og salgsdirektør for Schneider Electrics IT Division i Danmark.

Den nye brancheforening skal først og fremmest være fokuseret på forretningsmuligheder. Formålet er at skaffe flere datacentre til Danmark. Det skal bl.a. ske ved at skabe grundlaget for samarbejde via overblik over branchen, faglige og personlige netværk samt bedre rammer for fælles udvikling og samarbejde.

“Initiativet er vokset ud af et stærkt ønske hos aktørerne, og branchen er selv primus motor i foreningen. Den store interesse og mængden af interesserede deltagere viser, at det giver god mening at etablere en ny brancheforening,” påpeger Henrik Hansen, direktør i sekretariatet for Datacenter Industrien.

Sekretariatet får hjemsted hos VIBORGegnens Erhvervsråd, der har taget initiativ til at danne foreningen og har Henrik Hansen som erhvervsdirektør. Etableringen af den nye brancheforening er bl.a. inspireret af forarbejdet med tiltrækning af hyperdatacentre til Viborg og Odense, hvor de positive resultater blev offentliggjort i 2015 og 2017. De to kommuner er nu medstifter af Datacenter Industrien for at få udnyttet de opsamlede erfaringer – både lokalt og i hele Danmark.

“En national, erhvervsrettet datacenterforening sikrer gode rammer for nye forretningsmuligheder og investeringer i IT- og automationsbranchen. At arbejde tæt sammen og bruge hinandens erfaringer skaber de bedste forudsætninger for yderligere udenlandske investeringer. Disse investeringer er til gavn for stærke lokale leverandører, som Coromatic i Odense og lokal arbejdskraft. Det er til glæde for det danske samfund, siger Joost Nijhoff, Tiltrækningschef i Odense Kommune.

­­­­

 

For uddybning og yderligere kommentarer kontakt:

Direktør i sekretariatet for Datacenter Industrien, Henrik Hansen
Erhvervsdirektør i VIBORGegnens Erhvervsråd
Mobil 40 13 44 74, mail: hhansen@ver.dk

Formand for Datacenter Industrien, Thomas Volder
Sales & Marketing Director, Coromatic A/S
Mobil 29 60 60 04, mail: thomas.volder@coromatic.dk

Næstformand for Datacenter Industrien, Tina Schou
Country Sales Director, Schneider Electric Danmark A/S
Mobil 26 29 42 14, mail: tina.schou@schneider-electric.com

Medlem af bestyrelsen for Datacenter Industrien, Joost Nijhoff
Tiltrækningschef, Odense Kommune
Mobil 40 46 90 01, mail: joni@odense.dk

  

For presseservice og baggrundsinfo kontakt:

Kommunikationsansvarlig for Datacenter Industrien, Kurt Henriksen
Kommunikationsrådgiver, VestKom PR
Mobil 40 54 21 33, mail: kh@vestkom.dk


 

Fakta om Datacenter Industrien
(Danish Data Center Industry)

 • Forening stiftet marts 2017 af en række virksomheder i branchen og to kommuner
 • Bestyrelsen består af otte medlemmer fra virksomhederne Coromatic, Schneider Electric Danmark, Cowi, GlobalConnect, Grundfos, Njord Law Firm samt Viborg og Odense kommuner
 • Datacenter Industrien har til formål at skaffe flere datacenter-investeringer til Danmark ved at samle interesser hos private aktører, kommuner, forsyningsselskaber m.fl.

 

Fakta om potentialet for job og vækst i Danmark

 • Flere konkrete datacenter projekter i gang i Danmark – og potentiale for endnu flere
 • Stærk position med bl.a. stabil, grøn elforsyning, god infrastruktur og unikt fjernvarmenet
 • Fysisk nærhed til datacentre – internettets ‘hovedmotorer’ – er vigtig for mindre forsinkelse (latency) i datatrafikken, hvor millisekunder er afgørende for serviceudbydere og udviklere
 • Andre tilknyttede områder er f.eks. international datatrafik, backup og anden service, og samlet anslår Datacenter Industrien et potentiale for tusindvis af direkte og indirekte nye job

 

Fakta om Apples datacenter i Viborg

 • Offentliggjort i 2015, tages i brug i 2020 og skal drives 100 pct. af vedvarende energi
 • Samlet investering på 6,3 mia. kr. – hidtil største udenlandske anlægsinvestering i Danmark
 • I første etape bygges 35.000 kvm, som efter planen udbygges til 166.000 kvm. Efter behov kan der ske løbende udbygning op til 250.000 kvm

 

Fakta om Facebooks datacenter i Odense

 • Offentliggjort i 2017, tages i brug i 2020 og skal drives 100 pct. af vedvarende energi
 • Investeringsniveau ikke offentliggjort
 • To datahaller og en administrationsbygning på i alt 56.500 kvm på en 500.000 kvm grund
 • Facebook forventer 150 medarbejdere til drift og 1.000 direkte job i byggefasen

Bestyrelse og formandsskab på plads for Datacenter Industrien

Stifterne af brancheforeningen Datacenter Industrien har nu udpeget en bestyrelse på otte medlemmer, der afspejler foreningens samspil mellem branchemæssige og offentlige interesser.

Bestyrelsen har konstitueret sig med Thomas Volder som formand og Tina Schou som næstformand og ser derfor således ud:

Formand
Thomas Volder
, Sales and Marketing Director, Coromatic

Næstformand
Tina Schou, Country Sales Director, APC by Schneider Electric Danmark A/S

Ulrik Fleischer-Michaelsen, Partner, NJORD Law Firm
Brian Sørensen, Sales Director, Grundfos DK A/S
Christian Holm Christensen, CEO, Gobalconnect A/S
Joost Nijhoff, Tiltrækningschef, Odense Kommune
Joakim Petersen, Market Director, COWI A/S
Anders Holm, Erhvervs- og Udviklingschef, Invest in Viborg, Viborg Kommune

 

Læs mere om foreningen og se fotos af hele bestyrelsen

Brancheforening for Datacenter Industrien stiftet

Under et stiftende møde afholdt på Odense Rådhus har en række centrale aktører fra databranchen sammen med Odense Kommune og Viborg Kommune stiftet brancheforeningen Datacenter Industrien med binavnet Danish Datacenter Industry (DDI).

Forud for stiftelsen er gået en række møder og drøftelser, hvor der tegnede sig et stærk behov for at danne en formel sammenslutning, der kan udvikle det store potentiale for flere datacentre og følgeindustri i Danmark.

Det er branchens aktører, der selv har presset på for at danne foreningen, som får et skarpt kommercielt fokus. Formålet er kort sagt at skaffe flere investeringer i datacentre til landet – herunder fra den store følgeindustri.

Se vedtægter for Datacenter Industrien

Se code of conduct for Datacenter Industrien

 

Datacenter Industriens formål:

 • Foreningen skal virke for og fremme medlemmerne fælles, økonomiske og samfundsmæssige interesser og virke for en samfundsansvarlig udvikling af nuværende og kommende datacentre i Danmark og respektive kommuner.
 • Foreningen skal virke for at tiltrække datacentre til Danmark gennem en synliggørelse, systematisering og udvikling af leverandører af de dertil knyttede ydelser.
 • Foreningen skal understøtte og fremme produktudvikling og innovation, uddannelse og tiltrækning af den fornødne arbejdskraft til gavn for datacentre i Danmark.
 • Foreningen hviler på et non-profit grundlag og Foreningens drift og aktiviteter inddækkes ved medlemskontingenter, deltagerbetalinger, sponsorater og omkostningsinddækkende betaling for Foreningens ydelser. Periodisk opgjort overskud indgår i Foreningens fortsatte drift.